Friday, October 31, 2008

nagdamgo ko og mga itom nga panganod


oo, nagdamgo ako og itom nga mga
panganod mga mibatog
sa itom usab nga dako kaayo
nga bukid


oo, nagdamgo ako og kahaponon
og mga gabii nga usab ang
mga bulok itom lang sa gihapon


oo, nagdamgo ako og itom nga
mga dagat
itom nga baybayon subay
itom usab
nako nga kagahapon padulong


oo,
sa itom nako nga kaugmaon.nagdamgo ako
kay gisamkon
ko kining tanang kangitngit ubos sa kahayag
sa imong adlaw karon.
Wala ka
lang masayod sa kangitngit
sa akong kalibotan
tapad kanimo
kay ang akong mga bitoon og
bulan imong mang gihakop
og gitagoan sa imong mga laraw
og pangandoy. Apan walay sama
ang tanan. Naanad na ako sa akong
kangitngit.
Kon imo akong tagaan
bisag usa na lang ka tulo sa kahayag
basin masakitan lang ako og sa
hangtod hangtod mabuta na hinoon.


bisan niining tanan, salamat lang
gihapon. Ako kini nga kanimo
nagmahal sa kanunay.
oo, ikaw ang akong kahayag nga gihandum
oo, ako ang kangitngit, nga kanimo nahinumdum.

ang kabangis sa iyang silingan


og ang iyang abogado mipakita
sa mga larawan:


exhibit 1: ang itsura sa usa
ka iring nga nabulhog
kay ang iyang usa ka
mata gilangkat sa wala
paggamit og kutsilyo


exhibit 2: ang mga nangapaknit
nga panit sa iring nga abohon
gilaphawan kini sa ininit nga
tubig gikan sa kusina


exhibit 3: ang usa ka bag-ong
natawo nga iring, usa ka
gamay pa sa kuting
nga gidat-ogan sa galingan
sa mais, napidyat og ang
dugo misiplit og nakamantsa
sa usa ka puti nga t-shirt


mao kana ang mga ebidensya
batok sa iyang silingan nga mga iro
ug pamatasan
ang misumbong mao
ang mga iring nga gilupigan
sa hustisya
nagtindog sa katakos
sa ilang pangatarungan
nga dili gustong
ibutang sa ilang mga kawras
ang balaod
sa ilang miyaw nga kalibotan.

duha ka magsoon


sila lang duha

lalaki og babaye

nga magsoon


sa dihang

gipanganak

na sila


nalipay ang

amahan og inahan

kay kumpleto na

ang usa ka

parisan


nangadagko

sila sa tunga sa

dakong gubat

sa ilang panimalay


ang tatay nga kanhian

maestro nahimong

palahubog

ug ang nanay nga

mananabang nahimong

witwitan sa tanang

mga butang og

mga panghitabo sa ilang

pamuyo


ang mga plato

nanglupad

ug ang mga pultahan

nanyagit sa matag

lamba niini


ang mga trangka

sa bintana

gialisdan og mga

lansang


ang mga baso

nangaboak

ug ang mga samin

gipaabogan


ang pamahaw sa

lamesa mao ang

mga kasaba


og ang panihapon

mao ang

pagbinasolay

ang pagpasapasa

sa pangutana

kon kinsa ba

ang tinood

nga sad-an

sa ilang kahimtang


ang sagpa

kanunay og nahimong

morag duladula na lang


ang lalaki nahimong

drug addict

milayas

nagpuyo kuno sa usa

ka isla nga

walay ngalan


walay address

walay sulat

wala na gani igdungog

kon buhi pa ba


ang tatay namatay

sa tumang kahubog

nahubag ang atay

nagsuka ug dugo


ang nanay nakakat-on

pagdala sa iyang

kaugalingon nga

paningkamot nga

dili mahisama sa

iyang bana og anak

nga lalaki


ang igsoong babaye

nahimong hilomon

nagsigig lantaw

sa layo

naglingkod

sa taas nga bangko

tapad sa bintana

nangandoy og kalinaw

og katin-awan sa

tanang lubog


gitutukan niya ang

taas nga karsada

mitan-aw basin og

mobalik ra ang iyang

igsoong lalaki


natumba na ang

kahoy nga narra

atbang sa ilang

balay nga migabok na


ang ilang iro nga

si ekyong

kadtong gihiktan

og wala pakan-a

sa pipila ka adlaw

kadtong nagkalibang

na gani og dugo

gibuhian na

nagdula sa nataran

nga haskang

mingawa


sa pikas kwarto ang

iyang nanay nga

tigulang na

nagdagkot ug

kandila alang

sa mga patay


adunay lalaki nga

misulod sa kwarto

sa babaye ug

gihawiran ang

iyang mga kamot

ug gipahiran ang

iyang mga luha

nga midagayday

sa iyang aping


naghalok silang

duha, dugay,

naghangopayako kadto, nga

iyang bana.

hoy bata, asa ka man padulong?
- William Wordsworth
"the child is the father of man"


hoy bata !asa ka man padulong?

nganong milingi ka man

likay kanako?ako nga nagtan-aw kanimo

naulaw ka ba kanako?ayaw kaulaw.

ayaw kahadlok.tan-awa ako.

tutuki pag-ayo.ayaw og pamilok

sa imong mga mata.

ako unta gani

ang maulaw og

mahadlok kanimokay og atong sutaon

sumala sa pulong

ni Simon

(sigmund freud)

ikaw man kuno

ang akong amahan.

ang akong piang


ang akong piang

naa sa akong tiil


mihubag ang unod

nagngotngot


gitambalan ko

na sa

bugnaw nga

dahon
sa handilib-on


giputos ko na

sa puti nga

panapton


apan ngotngot

lang gyod

gihapon


kada adlaw

ang maong

piang akon

lantawon


basin diay

og maayo na
Add Image
hinoon


ingon sila

gamhanan

baya pod

ang lantaw


ug ang gamay

nga pasiaw...

ang libro sa iyang mga balak

morag lubnganan sa mga patay


subo kaayo


apan ang mas subo

ayaw lang og kahiubos


kay bisan sa adlaw sa

mga kalag og mga patay

ang maong lubnganan sa

iyang mga balag


wala gayoy midagkot

bisan og usa lang ka mubo ug gamay nga kandila

bisan og usa lang ka bulak

nga puti nga antulanga....


bana og asawa


bisan og bana og asawa na

kinsa ba gayod kanila ang nasayod

kon unsa ang sulod sa ilang

dughan?


kay ngano ug minyo na aduna

na bay katungod ang usa kanila

sa pag-abri sa upat ka

pultahan diha sa ilang

kasingkasing?


miingon si khalil gibran

dili lig-on ang balay kon

walay mga haligi nga

adunay sarang gilay-on


kinahanglan usab ang

kahaw-ang sa mga bintana

aron makasulod ang lab-as

nga hangin aron sakto

ang pag-ginhawa sa

usa ka magtiayon


sa akong kaminyoon

aduna akoy tinagoan nga kaban

diin ko gibutang ang akong

mga kahig-waos og kasakit


aduna usab akoy kaban nga

kanunayng abri

aron kadtong akong gimahal

kanunayng mag-tan-aw sa

akong mga kalipay


kay para kanako

ang akong kasakit ako na lang

apan ang akong kalipay

para kanatong tanan

bakakon ka


nganong imo siyang gisultihan

nga ako dili kamaong

mamakak?

ang itom nga kabayo


ang itom nga kabayo

nagtagad sa ubos sa imong balay

dapit sa kilid sa imong hagdanan


ikaw ang iyang gipaabot

kay ang panahon ania na miabot

siya ang imong sakyan

paingon didto

sa padulngan sa tanan


dili ka na makabalik pa

dinhi

ug dili ka makabalibad

sa maong takna


kay ang kabayo nga itom

sulugoon lang usab

sa balaod nga dili jud nato

mapiko

bisan pa sa imong kadato


hanap


hanap jud lagi

ang akong nakita


morag kahoy

nga gipalid sa kusog

nga hangin


walay tingog

sa kilid sa akong

dalunggan


hanap lagi

morag kalit lang


nga milabay

ang anino

ni Kamatayon


hanap lagi

pero sure ko


naa

hapit na


tinood jud lagi

siya

nagpahipi sa


kilid sa akong

dalunggan

alibangbang


daghan ang gisulat nga balak

bahin kanimo


nindot ka man god

kon molupad kalma lang


morag walay

problema


ang imong kolor

nga yellow, pula, og itom

sakto kaayo nga kombinasyon


morag mga bintana

sa among simbahan


gidan-agan sa

kahayag sa adlaw


alibangbang

alibangbang


nganong ania ka man

kanamo?


aron lang ba

ikaw mahimong

kolor sa among mga balak?


kalmado ka.

walay tingog.


apan sayod ko

daghan ka unta ug isulti

bisan sa kamubo


sa atong duha

ka panahon.

kon ikaw na gani ang mohunghong kanako


kon ikaw na gani ang mohunghong kanako

dili na jud ako kasabot

sa akong bation


gilok ang akong ilok

moigking mokinto ang akong mga buhok

nanayaw sa kahumot sa

imong aping ug ka lumo

sa imong mga mata


dili ko makasabot sa imong

mga pulong

misulod ang imong ginhawa

gikan sa imong baba

paingon sa akong dunggan

lapos sa akong dughan

surop sa akong kasingkasing

mikoryente

hangtod sa akong

purol

didto sa tunga sa akong

mga paa


mikitoy ang akong mga

tudlo sa kamot

apil na ang akong mga

kumagko sa tiil


mipiyong ko kadali

morag nakatultol ko sa langit


kalami ra gyod untang

kalit ug lingi

diha paingon nimo

arong magtagbo

ang atong mga ngabil


ug dayon makalimot ko

sa tanang mga

butang dinhi

sa akong kalibotan

hilak ug katawa


ang duha

usa ra actually


kanang hilak ug katawa

magbanos-banos ra na sila


kon mo-starring ang usa

mopahulay sa ang usa


kon mohilak ka

matago lang sa pud ang katawa


usahay

magdungan kana sila


walay magpaubos

buhos que buhos


apan wala ka nay kalibotan

kay sa pangisip


ikaw nalisoan....

nindot ang katre sud sa kwarto


nindot ang katre sud sa atong

kwarto

kabilin ni lolo, nasunod ni papa

ug karon

ako na.


ato na.

diri ta matulog.

diri ta magmata.

diri ta mag-estorya. ug uban pa.


pero mas nindot sab tong

didto ta

sa kamalig

kilid sa basakan.


kadtong kinawat-kawat

kadtong hadlok ta nga masakpan

kadtong akong nalimtan

kon asa na nako nabutang ang

akong brief

kay natabunan sa

daghang dahon sa

humay.


usahay, makaingon ko

mas lami usab ang dili plastar.


kaysa sa plastar ug plantsado

ug limpyo ra kaayo,


wala na ang excitement

wala na ang kalipay.


buhi nga kinabuhi


simple lang ang kinabuhi.


bluegreen nga dagat

puti kaayo nga mga panganod

hayag nga adlaw

green ug habog nga bungtod

patag nga dunay sagbot

blue nga kalangitan
puti usab nga mga balas
sa daplin sa baybayon


bisag wala na lang nang yacht.


kanindot sa kinabuhi.
maghubo na ta. Tala na

mangaligo ta!

Thursday, October 30, 2008


U S A H A Y

Usahay makapangotana ko
Nganong kinahanglan pa ang
Palanca medal para lang
Ilhon nga ako maayong mosulat

Ngano nga silang mga anak ni
Bathala nagpunay ug duko sa
Ilang mga monitor sa matag
Adlaw aron sulaton ang mga
Mugna nga makailad sa mga
Hurado nga maoy mobonyag
kanila sa ngalan nga usa
Ka banggiitan nga manunulat:

First prize, Second Prize,
Third Prize…

(pakpak! Pakpak!)

Makalibog, ngano nga kinahanglan
Pa ang medalya.Wala pa ba silay salig
Sa bunyag nga gihatag mismo
Ni Bathala nga Naglantaw kanato
Diha sa iyang lingkoranan sa langit?

Sa imong pagsugod ug sulat
Bisan sa usa ka pulong lamang
Diin imong gibutang ang imong
Kasingkasing, usa ka na ka anak
Ni bathala. Ug siya nahimuot na.

Ang medalya matay-an. Apan ikaw
Nga nag-alagad nianag arte, nianang
Alampat, dungganon ka nga mitoo
Sa imong kaugalingon bisag
Wala ang medalya sa Palanca o sa
Bisan unsa nga gante sa imong mga
Halad. Kay ang halad,halad lamang.

Wala kanay bugti nga ngalan, dungog
Pakpak og salapi. Kaanindot ra nga ikaw
Nagtan-aw sa bulan silong sa iyang
Kahayag. Ikaw ang iyang gidayandayanan
Samtang imong gigalay pag-usab ang
Mga kabilin nga pulong sa atong Bathala.

Dan-ag lang ang imong mahatag ug dayag
Nga dan-ag lang usab ang imong madawat.

L I N G I N oG S I N A W

Nanghambog si Generosa
Nga nahawiran na jud
Niya ang kang Hilario
Kagabii

Sinaw, lingin ug
Bug-at sud sa bulsa
Sa iyang karsones

Iya kong gikomedyahan
BOLD, nga print sa iyang
Chat

kon unsa
Ba kadtong sinaw, lingin,
Ug bug-at

Ug dayon niyag katawa kay
Iya kong giuwat…

“Sir, dili na itlog ug O***
Ni Hilario..ang PALANCA MEDAL
Tawon sir oi!”

Sus, abi niya mauwat ko.
Abi niya wa ko kabalo nga si
Hilario walay itlog, ug ang iyang
U*** dili baya sinaw.

(kay ngano akong gilantaw?

tubaga)Dili sama sa ako. Tinood jud ni.
Dili lang PALANCA.Og dili kini


ang pwedeng higugmaon ni
Generosa.

Og dili usab nako pwedeng
ipahikap, noh?

KON MAPIANG ANG KABAW:SILOGISMO

Kon mapiang ang kabaw
Mas daghan ang malipay
Kay kini karnehon man

Usahay gani tuyoon nga
Kining kabaw kitlan
Kon gimingaw na gayod
Ug karne ang mga tapolan.

Sa atong pamilya ikaw ang
Tapolan ug ikaw ang
Nahimong piang sa among
Lawas.

Kami ang napiangan
Ug kami ang mahimong
Karnehon sa atong mga silingan.

Puslan man, mas maayo na
Lang seguro ug ikaw ang
Akong kitlan
Karon dayon. Tapolan!

Sa paglabay sa panahon

Milabay lang ang panahon
Kadyot lang kaayo
Wala na gani nako himatikdi

Nga si Adrian kadtong gidala
Dala ni Ma’m Nunag sa iyang klase
Niadtong high school pa kami
Ako nang estudyante sa Law School.

Mopaso na siya karong Marso
Ug sama sa iyang mga igsoon
Mahimo na usab siya nga abogado
Moapil siya sa kadaghanan.

Milabay ang panahon
Ug ania ako naghikap sa cover
Sa libro sa Political Law ni Cruz
Nga dugay na nga patay

Ang nanghambog nga sikat nga
Propesor sa Criminal Law
Patay na usab.Aduna na dayoy
Mipuli. Ang bag-ong sikat.

Sa usa ka
Lecture miingon ang bag-ong
Sikat nga siya na ang hari
Sa bag-ong pamalaod.

Gikoronahan siya sa
Iyang kaugalingong mga pulong
Ug ako mirespetar og pakpak

Lanog. Lanog ang pakpak sa
Aircon nga Auditorium alang
Sa maayong lalaki.

Usahay molantaw ako ug balik
Sa karaang punoan sa star apple
Sa kilid sa law school nga morag
Barracks.

Gilumutan na ang maong
Kahoy. Gabok na. Gani nahulog
Ang usa ka sanga niini bisag walay
Milabay nga hangin. Naigo ang
Kotse ni Roderick, ang sikat
Sa Third Year.

Adunay bag-ong mitubo nga
Punoan sa kilid sa Star apple.

Talisay. Bag-o na usab.Putlon
Na ang Star apple. Alisdan.

Gipamutangan ug mga puting lingkoranan
Nga sementado didto. Daghang
Mga batan-on nga estudyante ang
Nanglingkod. Freshmen. Dili na nako
Kaayo mailhan ang mga bag-ong
Bangiitan nga miabot na usab.

Nangatawa sila. Nangaon ug
Dunken doughnut ug nanginom
Ug Coke.

Dugay na ako dinhi. Mga 20 ka tuig
Na. Banggiitan usab kuno ako
Nga propesor niining karaan na
Nga Law School.

Nagtindog ako. Nag-inusara sa
Kilid sa pultahan. Naghawid ug chalk.
Nag-abot ang among mga tinan-awan
Sa usa ka First Year.

Wala kami kaila sa among mga ngalan.
Siya ang bag-ong bangiitan.
Ang iyang tindog, habog usab.

Milabay ang kotse ni Roderick.
Bag-o na. Gipalitan sa iyang amahan
Nga Judge.

Abog ang dalan. Mikalit ug hunong
Ang iyang Honda Civic.

Kalit lang. Milugdang ang mga abog
Sa mga graba. Mora ug panahon.

Dinhi lang una ko. Magsugod na ang
Klase sa Civil Law Review.

Paso paso, Repaso. Paso Paso. Paso.

Gusto pa nimong magpadayon ug basa.
Unsa bay imong gusto nga akong isulti?
Milabay ka. Milabay lang usab ako.
Wala lang. Unsa ba diay ang ako untang
Isulti?

Wala. Actually wala. Sayang. Sayang jud.

p.s.

sayang ang imong gibasa dili kini
entry sa palanca
.

Monday, October 27, 2008ANG PAGTAPAK SA MGA GIWANG DIDTO SA HARDIN SA USA KA KUMPOL NGA BULAK SA SALIMUANG

(duyog sa balak ni Candice)

salimuang batok sa kangiob tyabaw'ng agungoy sa idlas
pagbating naghubad sa bulok panganod sa kumpas miikisdili nako kaayo masabtan ang
salimuang kon salimuang
lamang kini, hatagi ug panit
ug unod ang maong salimuang
kon gusto ka nga akong masabtan
pag-ayo butangi ug tingog kanang
ako gayong madungog bisan ug
atua ako sa tumoy sa pangpang
nga nangab-ot ug mga panganod

ug ang imong kangiob unsa ba
kaitom ug kahaw-ang.?.ang
iyang kaitom sama ba sa
bulok sa bugwak sa usa ka
nokos nga gihadlok nga tukbon
sa usa ka barakuda diha sa
lalom nga dagat? Ah, ang kangiob
sama ba sa usa ka lawak sa usa
ka barko nga nalunod diin didto
pa nabilin ang kamanghorang
anak sa tatay nga nakalingkawas
sa katalagman kay siya hanas
man nga molangoy. Wala ka
ba makasulay sa kangiob diha
sa ilalom sa tulay sa lungsod
samtang nagtago ka kay
nag-andam si tatay sa dakong
palwa sa lubi aron ibunal sa
imong sampot kay wala nimo
matugway ang kabaw sa sayo
sa kabuntagon ug wala nimo
mapatuna sa udtong tutok?

bitoong nakig-indig sa bulanadlip sa oro sa langit mibakho lahos sa kalibonan makit-an urom sa mga mata'ng abyerto

ngano ba nga nakig-indig ang
mga bitoon sa bulan? Unsa ba
ang katarungan sa ilang
panagbingkil? Anaa ba diha ang
kasina sama sa kasina ni
Doro kang Osting nga ang
Pinahapay morag bag-ong
Baroto nga migisi sa dagat
Nga morag panyo sa usa
Ka dagang nga tabonon?

Ug ang mga bakho sa langit
Unsa kaha kasakit? Mora ba
Ug bakho sa usa ka asawa
Nga gibinlan ug tulo ka anak
Nga lalaki sa usa ka bana
Nga rebelde nga gipunggotan
Ug ulo didto sa daplin sa sapa
Diin ang dugo mibanaw sa
Pikas tampi?

Namat-an ko ang usa ka urong.
Gigukod ako sa usa ka bitin
Nga isog kaayo ang mga mata
Morag baga sa puthaw
Midagan ako. Mikatkat sa lubi
Ug ang kapaspas sa bitin
Mas labaw pa. Midagan ako
Nga walay gidaganan. Misyagit
Ako apan walay tingog mga
Mogawas sa akong tilaok.
Minganga ang baba sa bitin.
Mipakita sa iyang hait nga ngipon.
Morag mga dagom ug ang
Iyang dila morag itom nga
Tanod. Hanap na ang akong
Panglantaw.Ang kalikopan way alamag malinawon sa iyang pagkatulog kasakit sa salamin debuhong gikudlit sa langit gilalik

Wala siyay nahibaw-an sa
Gidangatan sa iyang igsoon.
Patay na kini dihang miabot
Sa hospital. Gidunggab sa
Usa ka hubog nga dakponon
Sa balaod. Sa iyang pagkuha
Sa pasulit, sud sa upat ka
Domingo, wala gayod siya
Pahibaw-a. Sa kada adlaw
Niyag panamin wala siyay
Nakita nga kalag. Gisudlay
Niya ang iyang buhok.
Gikupo niya ang kalinaw
Diha sa iyang blouse nga
Pink. Gapahumot sa Victoria’s
Secret nga hinatag sa iyang
Tinood nga gihigugma.iyang kaluhang kinaiyahan tingob nga halad sa alampatang hinapos nga sangputanan pangindahay, ang kamatayon...

ug sa kataposan moabot ra
gayod ang utlanan sa iyang
mga kasakit.
Adunay
mibuswak nga bulak sa champaca
nanghumot ang ylang-ylang
sa ilang lagwerta. Sa alas
onse sa gabii, naglingkod
siya sa ilang balkon, mitulo
ang iyang mga luha. Mikidlap ang mga
anino sa bitoon sa ibabaw sa mga
dagkong lusak sa iyang luha nga wala
pa mahulog sa kilid sa iyang
nipis nga aping.Ugma lain
na usab nga kamingaw.

Piskot,nganong sige ba
Kog hisgot sa ngalan nga
Dili dili na nako malitok?
kay siya wala na man
gani makahinumdum kanako
ug kon mahinumdum man ugaling
ang iyang gibati sayod ako
mao lang ang kasuko
ug dili man gani kasuko
mao na lamang ang
pagpakahilom kay nahurot na
ang mga pulong
sa gugma ug kalooy
diha sa iyang nahupyak nga dughan.sal-ot sal-ot sa mga galay ni kandis


Nabati ko ikaw sa taliwala sa kasaba.”

Didto sa taboan, diin nangabot
Ug nagtapok ang mga habal-habal
Gikan sa mga bungtod
Sa gipanghaw-as nga mga kamote
Ug saging
Sa mga tiyabaw sa mga bata
Nga gibutang una sa inahan
Sa daplin sa agiaanan
Nabati ko ang imong
Tingog nga morag gihilantan


”gisubay ko ang dalan nga akong naagi-an-“

nagpadayon ko ug lakaw
padung sa namaligya ug mga
puto ug ampaw
ug mga budbud
ang mga abog sa
bukid nahugyaw kay gustong
mokapyot sa akong
taas nga mga buhok
ug balod nga mga piloknabihag sa balak nga kinusot-kusot sa unos ug nahimong abog...

sa akong handurawan
nakita ko ang mga larawan
sa imong mga balak
sa kanding nga gigaid
ug nagtutok kanako
sa usa ka baktin nga
gabitay sa habal habal
giputos sa lungon sa
usa ka bani sa saging
sa mga manok nga
nabali na ang ilang
panglantaw sa mga
panganod kay
dugay na intawon
silang gituali sa mga
kamot sa usa ka amahan
nga nagsigig balibad sa
tigulang nga babaye sa
pagpunay ug
paghangyo nga itugot
na lang ang usa ka manok
sa tag tranynta ang kilo

bisan pa, mipatigbabaw gihapon ang pagsabot nga wala mabuntog sa di makatarungano'ng sugo sa unod ug ang

sa pikas anaa ang niwang
nga babaye
nga nagyaka sa iyang baligya
nga kamote
giondok nga morag ugdo
sa tae sa kabaw
dili pahangyo kay lagi
tag 50 jud ang taro.


binilanggo kong pangisip mipasibo sa utlanan sa alampat ug handuraw,

nakahinumdum ko sa
akong mga kahiubos
sa akong kapakyas
sa pagkatkat nianing
hagdanan sa alampat

kampat ang akong
mga pagpintal sa
mga pensa sa among
balay ug nasuko si
Nanay,”kanus-a ka
Pa ba magmatngon
Sa kolor sa pintal
Sa kabaga sa nusnos
Sa imong brush?”

“og nganong
Dili ba kaayo sinaw
Ang atong salog
Nga kahoy? Gamita
Ang mga unas sa
Saging!”

nahimong pak-an ang ispiritu, mikapakapa ngadto sa way sukod ug way kinutuban...

kulang pa gayod
ang akong pagbantay
sa mga salampati nga
didto namungko sa
punoan sa kalachuchi

nanglupad kini paingon sa
ibabaw sa punoan sa
santol ug nagpabilin
ug iti sa usa ka talulot sa
kalachuchi. Nanghumot
nahulog, apan sa kasaba
sa taboan, wala na nako
punita.


Karon sayod na
ako kon ngano nga nakulangan
ang akong mga pulong

diha sa pagtakos
sa usa ka anak ni bathalad

nangita siya sa mga gagmayng
ugat sa akong mga bagtak
sa mga balahibo sa ilalom
sa akong ilong

gipangutana ko niya kon
giunsa pag-gakos sa kamingaw
ang mga samad sa kasakit

kon giunsa ba pagtakbas sa
kilat ang mga kumagko sa
lubi, kon giunsa pag-ila ang
usa ka tawo pinaagi lamang
sa iyang tunob diha sa sinaw
nga salog nga tugas sa among
hagdanan nga pito lang ka lat-ang.

Saturday, October 25, 2008AY SUS, SI CHARLES LANG MAN DIAY!

Ayaw kaguol nga ang imong balak
Wala gihalad sa iyang bongbong.
Sakto ka, dili baya pod to para niya.
Para man kadto kanimo ug kanako.

Ayaw ug too ni Charles Bukowski,
Sus, si Charles lang man diay
Palahubog ug palautog kana
(dili lang sa pagdaot noh?)
Tatot, nganong magpaabot pa gud
Kita sa pagboto sa kalibotan
Arong mamahimo tang manunulat,
Balakero, balakera o abat?

Ngano ba diay ug mutotok ta sa
Screen sa atong computer bisag
Magbuntag, bisag masulirat pa
Kining atong mga mata hangtod
Kita mangabuta? Sulat lang que
Sulat hangtod mawala kanang
Katol sa imong mga tudlo, hadtod
Mangapaklot kanang imong mga
Kumagko, sulat lang que sulat
Hangtog matapot kanang imong
Mga pulong diha sa monitor nga
Wala nay pagkatangtang, sulat
Lang que sulat, pamatia kanang
Hunghong sa imong duha ka dunggan,
Kanang yamyam sa imong kasingkasing

Katol ang imong palad, gilok ang
Imong ilok, nagsayaw-sayaw ang imong
Kasing-kasing kay gustong moantog
Sa usa ka balak. Hala kalot sa kalotonon,
Hapyod sa hapyoronon, ayaw pugngi ang kagilok,
kitik sa kitikonon,
Sayaw sa lambada, hala lamba, hala bira!
Pag-hiphop o kuradang, o tinikling ba hinoon,
Hala iktin kanang morag baktin!

Ayaw kahadlok, ayaw kaulaw,
Kay og basta kinasingkasing lang
Sa siging habokhabok, sa siging
Bobo-bobo sa imong mga singot ug
Kahago, sa siging pagbilar ug
Pag-antos sa pagpangita sa mga
Pulong sarang mahimong larawan
Nianang imong kahigwaos ug kasakit
Kalipay, kabidli, kasumo, kapungot,
Kahiubos, kapakyas, kanang dakong linog,
Sunog, baha, sud sa imong dughan,
Syaro, ug dili jud ka mahimong
Balakero? Too lang sa imong Juice.


Apan og dili jud, relax lang,
Ayaw ug iyak. Ayaw ug lambi sa imong wait.
Ayaw ug pabakangbakang sa imong mga tiil.
Ayaw ug mug-ot, ug dayog yaka sa lamesa
Ug kaon sa usa ka palanggana nga bahaw
Ug usa ka yahong nga humba.

Tagda ko kay magtagay ta,
kay ngano sila ra ba
God diay ang mga halangdong mga gangis sa
Ilang kagwangan? Kay ngano sila ra bay
Mga balaanong baki sa ilang suba?
Kay ngano sila ra bay angayan nga mahimong
Palotpot sa ilang dagat? Kay ngano sila ra bay
Kahibalong manakop ug seahorse sa bukana
Didto sa laoy?
Sus, si Charles ra na. Nawala sab na siya sa
Circus kaniadto. Naalaang bokon.
Naghandom baya pod kana siya
Nga mamahimong Elvis Presley
Kaniadto sa iyang kabatan-on,
Pakyas sab na siya sa iyang panahon.
Baynte ka tuig nga nangita sa mga pulong.
Nangalap sa iyang perfect ejaculation.


Bitaw, cool ka lang. Paabot lang Kadyot.
Walay komo sa constant og consistent nga pag-antos
Ug pagpailob, kitang tanan lagi, mangasantos!
Moabot ra ang panahon, nga ang imong iginhawa
Mao ang mga balak ni Bathala
Bisag nagdukdok ka lang sa ahos ug sa luy-a
Didto sa imong gamay nga kusina.


Mao ba? Gusto jud nimong mahimong manunulat?

(hubad sa balak ni Charles Bukowski, So You Want to be a Writer?
Alang sa akong mga paparts nga gusto pud nga mahimong balakero/a)

Kon dili jud mobuto diha nimo
Bisag unsaon
Ayaw na lang.

Gawas lang ug mobutho bisag wala ka mangayo
Diha sa imong kasingkasing sa imong hunahuna ug sa imong baba Ug sa imong kotokoto
Ayaw na lag buhata


Kon molingkod ka pa ug pila ka oras
Tutok sa screen sa imong computer
O magduko sa imong
Typewriter
Mangalap ug mga pulong
Ayaw na lang.

Kon kwarta imong tuyo
O ang pagpapasikat
Ayaw na lang.

Kon imong kining gibuhat kay gusto
Nimong makatre ang mga babaye
Ayaw na lag buhata.

Kon maglingkod ka diha ug
Sige kang usob usob sa imong gibuhat
Ayaw na lang.

kon imong gihunahuna nga hago ug bug-at kaayo
ayaw na lang

kon gusto nimong sundugon ang uban
kalimti na lang

kon magpaabot ka sa tiyabaw gikan
kanimo
pailob lang sa pagpaabot

kon di jud modahunog
pangita na lang ug laing buhaton

kon imo unang basahon sa imong asawa
o sa imong uyab,
o sa imong ginikanan or ni bisan kinsa na lang
dili pa ka andam.

Ayaw’g awat anang mga manunulat diha
Ayaw ug kahisama sa mga pipila ka libo kanila
Kadtong mga nanag-ingon nga manunulat sila
Ayaw anang mga way kinabuhi ug mga sum-ol kanang
Mga nagpa-aron-aron, ayaw ug pagkonsumi
Anang gugma sa imong kaugalingon
Ang mga libraries aning kalibotana
Nanghuy-ab kay katulgon
Sa ilang mga matang
Ayaw ug dugang kanila
Ayaw na lang.

Gawas lamang ug molugwa
Gikan sa imong kalag nga morag rocket
Gawas lamang ug ang pagpakawalaybana
Makabuang na jud, o dili ba
Magkamatay na o makapatay ka ba hinoon
Ayaw lang sa gyod.

Gawas lamang kon ang adlaw diha sud nimo
Misunog na jud sa imong koto-koto
Ayaw lang una.


Kon moabot na ang saktong panahon
Og kon ikaw na ang gipili
Siya ra’y magmugna sa iyang kaugalingon
Ug magpadayon na kana
Hangtod nga ikaw mamatay o dili ba hinoon
Mamatay kana kuyog nimo
Wala nay laing paagi
Og wa na gyo’y lain gikan pa kana
kaniadto

mga kwites, mga paboto sa sayo sa kaadlawon


nakuratan ka sa diha miingon ko nga nag-away
mi sa akong asawa kagabii
nangita ka man god, nangumusta kon asa na siya

miingon ko nga dia ra siya
nahikatulog sa iyang silya nga tumbatumba
nga nakalimot sa iyang pamahaw


ug miingon ka, "da, daan pa jud ko!
wala ka naman go'y panahon kaniya!"


nagkatawa ko sa sulod sa akong dughan
kay lahi ra gayod ang imong tawhanong panglantaw


unsa ba kaha ang imong nakaon sa mga unod sa akong
balak nga sa matag adlaw imong gibasa?
dili ba nimo maayom-ayom ang mga unod
pinaagi lang sa pagtan-aw sa kadak-on sa
iyang mga bukog?


unsa ba ang imong nakita sa kalibotan sa akong mga mugna?
wala ba nimo makita ang mga kwites, ang mga rebentador
ang bakos ni Hudas, ang mga sinud-ang ug ang mga kwadrado
ang mga linikit ug mga ugdo?


wala ba nimo madungog ang mga pagboto sa kahilom?
wala ba nimo masimhoti ang mga pangalimyon sa mga bakak?


adunay mga kamatooran nga dili angay nga isulti
kay kita ug hayag ra kaayo.
adunay mga bakak nga nagdala sa mga habak
alkontra sa mga wakwak.
adunay mga tinood nga kolokomedya. adunay mga kolokomedya nga morag tinood, nga morag dili usab.
mga ganghaan nga abre
apan dili na angay nga sudlan. Adunay mga buslot nga atong bulitan na lang sa papilit sa atong mga pangagho.
Ug daghan pa nga dili na lang sabton kay dili angayan. Pamatia ang mga tunob sa hulmigas.
Didto sa habog nga punoan sa lubi nanaglakat.
Pamaypay sa hangin gikan sa mga pako sa alindanaw
ug mga alibangbang.
Daghan ka pa ug angay nga masabtan,
apan ayaw una ug pugsa kay basin seguro dili pa panahon.

Dili pa hinog ang nangka sa ponoan kay dili pa kaayo humot. Daghan ka pa ug angay nga aninagon, isihag-sihag sa kahayag gikan sa usa ka dila sa usa ka kandela nga nagdukaduka.
Daghan pa.

ayaw ug katingala nga ako mikatawa
ug misimang sa mga kwites, sa mga rebentador,
sa mga paboto, sa bag-ong tuig ug sa baho sa mga panganod sa iyang nga inaso sa pag-abot sa alas dose sa kagabhion.
Tinood nagpaboto kami sa mga tingog sa kaulag didto sa among kutson nga kama.
Gasapawsapaw ang kahumok ug kabugnaw.
Kaadlawaon na kadto.
Nagdagan ang among mga tudlo. Nangamang sa among mga paa ug sampot. Nangapyot sa liog ug mga dughan.
Nanghapyod sa among mga tuhod ug lapa-lapa.

Nanagsulirat ang among mga mata.
Nag-agulo ang among mga tilaok sa tumang kalipay.
Ang samin diha sa kilid wala na nagpakabana
sa kanunay nga pag-ambak-ambak sa mga alugnan.
Ang mga bintana nagpiyong ug ang pultahan
katulgon pa gihapon sa tumang kabilar.

Pagkahuman sa pagboto sa among mga panghawid,
nahuman ang tanan.Nahikatulog, nahinanok, naghagok.


Usahay sa tinood lang, ingna ko nga bakakon, malitok sa akong ngabil:

"Hangtod kanus-a pa? Hangtod kanus-a pa ba nako padunggon ang pikas nakong dunggan sa tinood nga hunghong sa akong kaugmaon nga gustong molupad?"

Nakalimot na ba ako sa huni sa pagmahay? Sa kaaslom sa pagduda nga ang akong kasingkasing dili na kahibalong mahigugma pag-usab?


Dili ko kana matubag. Dili pa angayan. Sinaw pa ang salog .
Puti pa ang nga tiles.
Limpyo pa kaayo ug dili pa angayan nga pasudlon ang among itom nga itoy aron kini paihian, pakalibangan,
ug dayon pasukahan.
Ngil-ad sab tan-awon ang itoy
nga mokaon ug balik sa iyang suka.
Lood dili ba?


Udto na diay. Yuna pa. Ako siyang pukawon.
Lami baya ang inon-on nga akong giluto alang kaniya.
Aslom nga suka.Gisabawan sa mantika sa baboy.
Tulo ka lusok sa ajos. Walay tubig. Ug dayon gipauga gipaitos
ang isda nga til-ugon.


ang pagsalop sa adlaw sa katipunan


Sa mga kamot ni Dante iyang gihakop ang larawan sa
Pagsalop sa adlaw diri sa among gamay nga lungsod.


Unsa ba ang iyang buot ipasabot nga ang adlaw iya
Man nga gibutang sa tumoy sa guba nga pantalan?


Dili man unta siya kabalong manigarilyo apan ang
Pagsalop sa adlaw sa Katipunan nahimo namang
Usa ka tumoy sa posporo nga hapit na nga mapalong.
Nahuman na ang pagdilaab.Tinood, hapon na gayod diay.
Mitaob ang dagat. Mikusog ang hangin. Mitaligsik ang ulan.
Midalogdog ug mikilat dapit sa kalubihan.
Ug sa kahadlok sa mga panganod
Nanago sila didto sa likod sa tampi.

Gisayangan ko. Wala nako makita ang pagdilaab sa
Gugma niining dapita. Ang akong naabtan mao lamang


Ang kagubot sa mga balod ug ang dayong
pagkamatay sa adlaw.
Ug ang dali-daling paglubong niini sa wala gani
pagnovena ug pagpangadye.