Wednesday, August 30, 2017

daw usa ako ka hubag
nga nakabuto niadtong gabhiona

sayod kong kasukaon ka sa
nana nga miawas

wala koy laing gibati kondili
ang kahayahay

walay laing nahitabo kanako
sa akong kagawasnon

Sunday, April 16, 2017

kasakit

hangtod kanus-a
pa kaha ikaw moingon
kanako

nga nasulti mo na ang
tanang nasulti
nga nasulat mo na ang
tanang nasulat

nga ang tanang pagpanugon
nahuman na?


Tuesday, January 3, 2017

gikamatyan kini sa usa ka bagtok

ang dakong banga nga gisudlan sa tubig
sa atong mga karaang imnonon

tam-is,
 tam-is-tam-is

sa dihang naughan na kini unya
limpyohan, kuskusan,

nakita nato ang kalabera sa
usa ka gamayng 
mananap

 
mahimong adunay usa ka
balagtok nga nahisulod didto
ug nalumos
nalata ang iyang unod, unya ang nahibilin
mao na lang ang
iyang kalabera


nakita nato ang puti nga kalabera
hulma pa ang ulo ug ang bukog
sa iyang likod ug mga
kamot

karon sayod na kita sa hinungdan
sa katam-is sa maong tubig
gikamatyan kini sa usa ka balagtok
sa wala nato damha

nabati nato ang katam-is sa iyang
kamatayon.

...ang mga balikanan pa unta....

nabyaan ko na ang
lugar natong duha

didto kitang panahona
naglumbay
naglukot sa dahon sa
lumboy
nagpaaso sa langit

gibalikan ko kini
gahapon
gitay-an na ang
mga labat nga alamre
mitughayaw na ang
mga sagbot
baga na ang cogon
labong ang mga amorseko
gani baga na usab kaayo
ang mga balili nga
nangambak na sa pikas
nga bahin

daghang mga idlas nga
manatad ang nagsalag
sa punoan sa lumboy
nakita ko ang mga itlog
duna nay napusa unya
ang mga pispis wala na
didto, mahimong nakalupad
na kini sa ilang tagsa tagsa
ka mga adtoanan
nga wala na akoy kasayoran

gisuginlan ko ikaw tungod
sa mga salag
dili na tungod sa bisan unsa
pa
kay wala na ko na gihandom
ang mga balikanan

Monday, September 5, 2016

ang mga basura


nagkutkot ko
ug dakong buho
diin ginalabay nako
ang akong mga
basura

gitabunan sa yuta
sa dihang
kini napuno
gipalata aron mobalik
sa yuta

sa ibabaw niini
gipatubo pag-usab ang
mga salibotbot

ang nagmahal kanako
hinoon
nagtanom sa mga rosas....

ang atong katungod


pilion ta ang kalipay karon
pilion ta ang lugar ang panimalay
hisgotan ta ang gugma
ang panagdait ang panaghigala

aduna kitay gamayng tuba
gamayng pagkaon
puso, bulad, saging, balanghoy
tinuwang manok
ginamos
nilung-ag nga saging

pilion ta ang lugar sa atong panagsama
lugar sa kalinaw
sa kalipay

dili una kita anang mga pag-asoy sa
mga kasakit
wagtangon usa ang mga pagmahay
ang kahiubos
ang kangilngig ang kamaot ang 
kasilag

magtagay una kita dinhi
hisgotan ta ang  mga makalipay kanato
ang atong mga nangagi
ang atong mga gugma
ang atong mga minahal sa kinabuhi

gamiton usa nato ang gahom sa pagpili
lapad ang kalibotan
pagkadako sa kalangitan
walay sukod ang kadagatan
wala pa gihapon maputol ang mga pako
sa kalanggaman
dili pa lubog ang mga suba
dili pa patay ang mga kahoy

diri una kita sa kalipay
kay unsa ba gayod ang imong dalian aron ka
maguol
maglagot masilag manimalos mopatay?

dali una ngari
mag-inom ta, mangatawa ta
atong patuboon ang mga kalipay
ang atong mga paglaum
ang atong mga damgo

katungod nato kini...

pagpili paghipos


adunay babaye nga miabot sa akong
panimalay

gabinbin sa iyang mga kasakit
nagpahungaw
nagpatambag
nagpakitabang 

unya ako namati pag-ayo
miyango
mitutok mihatag sa dugay
nga panahon 
aron siya malipay
mahupong
mogaan ang iyang pagbati
sa mga pasalig nga
pagtabang

(wala gani siya mangutana
kon ako malipayon ba usab
kon ako naunsa na
sa dugay niyang pagpahungaw
diri kanako

wala na gani niya lantawa ang
akong dunggan
kon kini gipuy-an na ba
sa kato
kon ang akong utok nasudlan
na ba usab
ug mga bakukang?)

(sud sa akong kasingkasing
anaa ang pagmaya
anaa ang pakigsandurot sa usa
ka nagsubo,

aron usab ako malipay kaniya
sayon ra

gipalapos ko ang tanan sa pikas
dunggan
unya sa wala na siya

gitiwas ko ang pagtusnob sa
nilung-ag nga saging didto sa
mawos na kaayong ginamos nga
tuloy

gisala nako ang akong hunahuna
gibahin
akong gikuha ang ako
akong gilabay ang para kaniya

ang makalipay kanako
akong gihipos)

walay tabontabon


gisulat ko lang ang ania
dinhi
wala na nako usba pa ang
anaa na 
akong nakita
ug nahikap

walay lipod lipod
walay pagdapig

aron makita kon unsa ang tinood
nga anaa sa sulod

gitangtang na ang mga kurtina
gikuha na ang mga tabon

giablihan na gani ang mga bentana
ug pultahan
gilig-on pa ang mga hagdanan

bisan gani sa kabuntagon
ang mga suga wala gipalong....