Monday, June 29, 2009

balikan nako kadtong kitang duha

balikan ko kadtong
kitang duha na lang
sa imong sakyanan

kusog kaayo ang ulan
og hinay ang dagan
og gihunong mo ang
sakyanan sa daplin
kay gusto nimong ako
na lang ang magmaneho
kay danlog na kaayo ang
aspaltado nga dalan

wala ko misugot
kay nakulbaan ko bisag
anad na ako nianang
pagmaneho

gipadagan mo og otro
ang sakyanan sa gabasa
na kaayo nga dalan og
nagpakusog ka nga morag
dunay kasuko nga gitago

miabot kita sa akong hotel
miparking ka sa garahian
nga halayo pa sa lobby

mihangyo ako
og usa ka halok kanimo
og mibalibad ka

sayod ko nga gusto nimong
ako kining kawaton

apan dili ko kini mabuhat
gihawiran mo ang akong kamot

og miingon ka: daghang salamat.

ang hunghong

ang hunghong init
morag piniritong saging
tam-is morag hinog nga mangga
kusog kining mikatay gikan
sa akong dunggan
paingon sa akong lagay
morag koryente
apan sa dihang nasuko
ka nga akong nahalokan
tungod sa kalit nakong
paglingi kanimo
og miingon ka nga imo
akong sagpaon
milagapak ang kusog
kaayong agak-ak
nga morag pag-id
sa kawayan nga bagakay

na-short circuit ko.

Sunday, June 28, 2009

taas og garbo

kon ikaw wala na
siempre ako wala na pod

kon ikaw mausob
ako pod mausob gani

mas una pa ako nga
mahikalimot kanimo

gani mas una pa akong
makakita og puli alang kanimo

apan ayaw og sabta nga
dili ako morespetar og
pagpatulo og pipila ka lugas

sa akong mga luha alang kanimo
og sa akong gugma nga karon napan-os na.

kung wala na ang mga oras

gisabotan lang nato ang oras
diha sa usa ka orasan

dugay rang nangahulog ang dahon
og dugay rang nagsigig subang og salop
ang adlaw

kaniadto ra ang panahon
nagpabilin
kita baya ang nanglabay
daghan silang
atong ibilin

didto sa lugar nga atong padulngan
magkita ta
unsa kaha ang kalaay kon wala na
ang mga oras?

gaulan

gaulan na pod
sayo sa kabuntagon
og ako ania
nagluko sa akong
mga bukton
nagbukot sa habol
nga bulingon
nga napilit sa ponda
nako nga
kupas na ang
pagkapula
tungod sa kadugayon
na nako sa
pagtanday-tanday
niini
samtang wala ka
na sa dap-ig
sa akong
wala na magsakit
nga pus-on

sa mata sa usa ka dagom

sa mata sa usa ka dagom
akong paagion ang akong
dakong kabaw og sa ibabaw
sa tubig kami maglakaw
og ang atop sa among balay
buslutan aron ipaagi ang
usa ka patay, karon maghisgot
ta nianang gahom sa atong
Dios.

usa ka adlaw niana sa kinabuhi sa usa ka bato

nadunggan ko ang sugilanon:

nga usa ka adlaw niana ang bato
nagsanina nga morag usa ka babaye
og misulod kini sa usa ka balay
diin adunay usa ka salusalo
og siya misayaw
misadsad sama sa usa ka tinood
nga babaye
og nailaila niya ang usa ka lalaki nga
iyang gihigugma
og siya usab gidaygan sa usa ka gugma
kuyog ang mga saad

pagkahuman niadtong sayaw-sayaw
misuroy ang bato sa kiosko
og mihalok siya sa yuta og iyang
gitan-aw ang iyang mga luha

usahay iyang hikapon ang mga panganod
sa iyang mga lugti nga mga
tutok
sama sa siya usab adunay mga kamot

kutod na ang iyang kasingkasing
og busa siya mibalik tupad sa mga sagbot.

lima kami nga mga anak ni nanay

lima kami nga mga anak ni nanay
og kanunay niyang gipanghambog
sa wala pa siya mamatay
nga wala siya'y anak nga iyang
gipalabi kay kon unsa ang ihatag sa usa
iya gayong gipaningkamotan nga
mahatag gayod sa tanan

akong gilantaw si nanay sa dihang
gihaya na siya sa among balay
sa usa ka lungon nga mahalon nga
gialirongan sa mga puti nga rosas
nga pinalit gikan pa sa layong syudad

akong gihipos ang akong mga luha
wala gisulti ni nanay
nga kaming duha mao kanunay ang magkuyog
nga mangaon og halo-halo nga espesyal og torta
didto sa Lenie's og sa akong pagkawala pay buot
iya akong ingnon nga dili gayod kini isaba
sa uban nakong mga igsoon.

ang pinakaanindot nga balita sa hulaw

ang pinakamaanindot nga balita sa hulaw
mao ang mga dag-om

ang mga liki sa umahan maghandom nga kini
mobug-at na pag-ayo og dayon mabuslot

aron modagayday ang kusog kaayo nga ulan
og aron ang mga baki og mga bakbak

magpista diha sa ilang mga lam-aw sa usa
ka makabungog nga awit sa ilang kokak

kon kitang tanan magpakahilom

niining mga dakong kabalaka
sa tungatunga sa umaabot nga dakong unos
sa kinabuhi sa atong nasud

kon kitang tanang magpakahilom lamang
nan walay mahitabo kanatong tanan

unsa ba ang atong balos sa ilang mga pagsyagit
og panabang nga sila dili lamang madungog
kon dili mahimong tinood?

kon kitang tanan magpakahilom lamang
nan walay padulngan kining atong nasud nga pilipinhon

bulawanon ang kahilom apan dili kini hait nga sundang
nga sarang makadulot kon atong itikbas sa mga
mapasigpad-on og mga malupigon
sa mga bakakon og mga limbongan sa mga nagbaligya
sa atong mga lawas og kalag
sa mga mikawat na sa atong mga kaugmaon
nga milumping na sa atong karon

bulawanon ang kahilom og mamahimo nato kining pilion
apan kita nga mipili niini nahimong mga abo
sa kalayo sa ilang mga kasilag

ang dalan sa simbahan

ang dalan sa simbahan nga akong gibaktas
kaganihang alas singko sa buntag
akong namatikdan og karon akong ibutyag

dili na baya ang dalan paingon sa akong kasingkasing
kay kini akong gisubay diha sa sulod sa iyang agianan

mingaw na man kaayo og wala na nako makita ang akong Ginoo
busa ako ania nagsulat niining mga balak sa mga pangutana

nga hangtod karon sa tumang kasubo wala gayod makakaplag
og mga tubag nga sarang makahupay sa akong kauhaw og kagutom.

alang kang Dr. Carlos D. Hiniktan

sa ting-init sa iyang dughan
ang iyang mga lagom nga mga ngabil
nangita anang sinaw og hinog og pula kaayo nga
sinigwelas

og busa gilakat niya ang mga katuigan og

ang mga bukid og gisuot niya ang mga lasang
aron pagpangita

sa dakong punoan sa sinigwelas nga wala
nay mga dahon

ang iyang kakapoy sa tininood nga pagpangita
gibugtian sa iyang pagkakaplag sa

usa ka sinaw og hinog og pula
na kaayo nga sinigwelas nga nagbitay diha sa usa
ka buhi nga sanga og iya kining gipupo sa iyang mga kamot
og iyang gisulod sa iyang baba og kini
karon iyang gitam-osan og
giduladulaan sa iyang taas
kaayo nga dila

nawala na ang kagot sa iyang mga hait nga mga ngipon
og ang iyang gahing apapangig mibalik na
pagkat-on sa paghimo nianang
matahom kaayo nga pahiyom

ang usa ka itom nga panganod sa ibabaw
sa iyang ulohan nga nakakita sa iyang
gibuhat naghulga kaniya sa usa ka
makusog kaayo nga ulan aron siya
mabasa og dayon maulawan

si carlos sa iyang pagpanigulang na og
maestro sa dako og karaan na nga universidad
sa kadugayon niyang pagtudlo kabahin nianang
panaglalis sa kahidlaw og moralidad
nianang panagsangka sa gugma og kaulag
nianang pagdawat sa sociedad sa mga nagpakahilom
og pagkondena

sa mga misaygit nga nahisalaag
nianang pagpamakak aron lamang mabuhi
nga malipayon og pagpuyo diha sa salag
sa mga halas

wala na malisang.

gitulon niya ang sinigwelas og iyang gibati
ang pagkabusog nga dugay na niyang gipangandoy.

mga pangandoy ni

Juan nga tapulan,
nga unta ang mga kapayas mahimong mga tutoy sa mga babaye
kay iya kaning sak-on og dayon iyang pagapupoon
nga unta ang mga kinason mahimong mga bilahan
aron kini iyang pagasupsupon
nga unta ang mga mansanitas mahimong mga ngabil
sa usa ka matahom nga hinigugma
aron iya kining halokan og tam-osan
nga unta ang mga sagbot mahimo kining mga habol
sa iyang katulugon
nga unta ang mga bungtod mahimong mga katre
nga iyang kapahulayan
nga unta ang mga bayabas nga iyang gipaatbangan
samtang siya nangandoy
mangahinog na og dayon mangahulog
tungod sa iyang baba
nga unta ang nagbasa niining iyang gisulat
usa ka Diyos nga dili kamaong manaway
og magbadlong kaniya
nga siya dili na isalikway hinonoa
nga unta siya himoong usa ka santos diha sa simbahan
og sa Roma diin ang mga pari
og mga katabang niini
nga labawng tapulan
nga unta silang tanan nga sama kaniya nga
usa ka tapulan
nga unta siya paga-ampoan

sabot

dako ang iyang kalipay tungod kay
mituman ang
gisabot niyang kapong nga baratohon
sa junquera

nga iyang gigamit kagabii
nga wala lay dig-abay kay basin unya
og mahilos og sa dayon
matangtang

tungod kay giaway man ako sa katulugon

tungod kay giaway man ako sa katulugon
og dili man niya ako papahulayon sa iyang mga bukton

ania ako ngalakaw nga nagluhod padulong sa imong ngiob kaayo nga langob
nag-ampo nga imong pasudlon aron akong
matagamtaman ang kalipay diha sa mainiton nimong
kahumok og kahilom

haploya ang akong mga mata og hagki ang akong mga ngabil
aron kini makaabot sa langit nga puno kaayo
sa mga himaya diha sa imong dughan
diha sa imong mga paa
diha sa imong tinuoray nga pagpangga og pag-amuma
kay ikaw ang akong gihigugma

mga damgo

pagkadaghan pa unta sa mga damgo
nga migitib diha sa daplin sa akong katulugon
apan wala nay panahon nga kini mahimong
usa ka kahoy nga maulak og dayon mamunga
kay sumala pa sa akong higala nga si Akoy
kulang na kaayo ang mga oras

gabii na og ginadili na ang panagdula sa mga
bata diha sa kangitngit nga karon nananglingsing na

lain na usab kining panahon sa dili sama kanato

ang sugilanon sa laylay ni lilay

wala na niya panumbalinga ang dako kaayo
nga sungay sa kabaw sa iyang likod
kay siya nakaiyagak sa tumang kasakit

nagtabisay ang iyang laway og naghalhal
ang iyang dila sa kalipay nga
mas labaw

ug didto nakalimtan niya ang mga langaw

Saturday, June 27, 2009

ayaw uyuga ang akong sakayan

ayaw og uyuga ang akong sakayan
kay andam na kining akong duha ka bugsay
og ako kining ibunal sa imong gadangas nga agtang

tan-awa ang mga iho sa atong kiliran
nagkatawa kini sila niining atong panaglalis
gamay na lang ang pun-anan
sa akong kalisan

kon imo pa gayod kining uyugon
hangtod nga kitang tanan mangatuali
sa lawod didto sa kasadpan

mangamatay ang mangamatay
mabanhaw ang mangabanhaw
masalop ang mangasalop
hangtod nga kining tanan imo na gayod nga masabtan

busa ayaw una og lihok
paabota ang pagbatog sa usa ka ok-ok

tigpamati

pukawon mo ang nahikatulog
nga mga pagbati
banhawon mo ang mga patay na
nga mga damgo
palamboon mo ang paghimatngon
gibalik mo ang mga nawad-an
sa maayong panimuot
gipamutol mo ang mga gapos
og imong gihatag ang kagawasan
sa mga napriso sa kahabuyag

maayong pagmugna bantogan
nga magbabalak
kay ako kanunay
ang ania nagpabilin sa pagpamati

sa imong mga awit
ang kapobrehon sa tawo
usahay nagagikan og
tungod ra usab sa iyang katapulan
og pagkawalay kabana sa iyang kahimtang
kulang sa paningkamot
walay panglantaw sa unahan

mamahimo nga ingon niana
nga nahisulat na sa palad
og dili na mausab
maingon ta nga kini sumala
sa balaod sa kinaiyahan

apan kon ang kapobrehon sa tawo
sa atong mga igsoon
og sa kanato nahitabo tungod
sa sistema sa panggobyerno
og sa pagkamadaugdaugon sa uban
og sa ilang pagkamangingilad
og pagkalimbongan

nan dako kanang sala og ang kapobrehon
mismo ang magsilot
sa umaabot nga mga adlaw
abrihan ko na unta ang mga bintana
nga samin
sa dihang mitugpa ang usa ka tamsi
sa usa ka sanga sa bayabas
nga nag-atubang kanako

miawit kini sa usa ka hamubong
higayon
og ako namati og
wala ako makatingog sa tumang
kalipay
nagdugo nga kasingkasing
samad nga wala pa maalim
ang mga ngabil miawit
ang baba miyubit sa lalom nga kasubo

ang palibot nga puno sa katahom
wala gayod miduyog
mibuswak ang pula nga rosa
miawit ang tamsi og tikarol
miabot ang adlaw
walay mga pangutana kon naunsa na ba
diay ang kalipay

Friday, June 26, 2009

ang dili pagpanghilabot

gusto natong tabangan ang napandol
og ato kining sapyanon sa atong mga bukton
og ato kining amomahon
wala gani nato siya pangutan-a kon kini
naangayan ba niya
nga karon nagpiyong sa iyang mga mata
og nagbakho nga nagpaagas sa iyang
daghan kaayong mga luha

wala kita masayod nga sa iyang kasingkasing
anaa ang iyang mga hangyo nga siya ato na lang untang
gibiyaan nga mamatay

ang kamatayon usahay para kaniya nga nag-antos
mao ang iyang gikinahanglan
gihangyo niya ang iyang hinanaling pagpahulay
og ang atong mga kamot og mga bukton
walay gahom sa paghatag niini

usahay mas makatabang kita kon ang tawo sa dalan
ato na lamang gipasagdan
sa atong panglantaw usahay nga pagkamabaw
ang makasabot mao lamang ang nagtuna nga kabaw

nagkita na usab kita

nagkita na usab kita
og ako nahinangop kanimo
natingala ako karon sa atong panaglahi
nanamin ko og akong gitandi ang
atong mga kagahapon og akong gitapad
ang atong pagkakaron
nakuratan ako sa akong mga pasalig
nga ikaw og ako
magkauban sa hangtod hangtod
gikuha ko ang usa ka botelya nga beer
og ako nakigtagay kanimo
gipangutana mo ako sa akong ngalan
og kon asa na ako nagpuyo karon og
unsa ang akong mga lingaw sa kinabuhi
gisultihan ko ikaw sa tanan
gawas lamang sa usa ka butang nga dili
na gayod angayan nimong mahibal-an
kadtong nakalipay gayod kanako
nga ang akong kalibotan misugod og tuyok
sa usa ka sentro
nianing akong kaulag nga dugay ko nang
gipuyokpuyok karon nagpakaisog na sa
pagsulti sa iyang mga gitagong sugilanon
og mga damgo alang kanako
ikaw nga tul-id kaayo sa kinabuhi
sayod ako
nga ikasuko mo gayod kini
og andam na ako sa imong mga pagtulisok
sa akong kaugalingon

lahi ka, ikaw nga lig-on diha sa pagtoo
sa pagpugong
ikaw ang akong kaluha
ikaw ang ako kaniadto og karon sa atong
panagtagay
sa imong pagkasayod sa nahitabo kanako
didto sa dakong syudad
sa imong nadungog
og akong ingnon nga kini tinood
wala na akoy angay pa nga isulti kanimo
lingkod og tagay niining mga botelya sa beer
nga giandam ko
alang lang gayod kanimo

ikaw og ako dili na usa karon
apan unsaon ko man kaha pagputol sa imong
liog dinhi sa akong lawas?

magtagay ta, kay ako og ikaw usa ra
niining atong lakat sa kinabuhi
dili na kita maglalis pa
tan-awa ang akong kapildihon
apan tagamtamon ko ang akong
matood nga kalipay

unsaon mo ba ako pagsuka?
og unsaon ko man usab ikaw pagtulon?
kita lang ang makatubag niini
samtang magpadayon kita sa paglugsong
padulong sa atong nag-ung-ong nga
kamatayon.

ang gapadulong sa kamatayon

gisultihan niya ang iyang doktor
nga siya karon
dali na kaayong sapoton
og ang iyang tingog dali na kaayong moalsa
ang iyang dugo mobukal
og ang iyang ulo mag-aso sa kapungot
mag-alburoto ang iyang dughan
og ang iyang kasingkasing
kusog na kaayong mosyagit
bisan sa gamay lang god
kaayong kasaypanan

gitagna sa doktor nga ingon ana
kon ang tawo dili makatulog

naglibog siya kay pipila na ka gabii
nga siya nagsigig katulog
apil na gani ang mga adlaw og ang kaudtohon

nahadlok siya kon mao na ba kini
ang sitwasyon sa usa ka patay

wala makatuhog ang doktor nga babaye
taas ang iyang buhok
itom og ang iyang pilok sama sa usa ka bawod sa dagat

wala kaha siya masayod kon unsa ang padulong diha sa kamatayon?

ang imong kinabuhi

modagan ang kinabuhi
sama sa usa ka bata nga naggukod
sa iyang gidulaan nga kariling
og ikaw nga naglantaw
lamang kaniya
mabilin diha sa kilid sa agianan
sud sa imong payag

makita mo ang maong bata
nga naligsan sa tunga sa kalsada
mibanaw ang dugo

og ikaw walay bisag pagpamilok lamang
sa imong mata
nga nabuhat

ang bulak nga nanghumot sa kahaponon
wala'y gisulti kanimo
ang kagabhion hinoon ang napuno sa usa
ka makusog kaayo nga ulan

Thursday, June 25, 2009

gusto unta nakong isulti nimo ang akong tinood nga kahimtang

unsaon ko man
pagsulti kanimo ang kabahin kaniya
nga bisan gani
bahin kanako
dili ka man interesado?

unsaon mo man pagpangilabot
unya kaniya
nga ikaw dili man gani
ganahan nga mangilabot
bahin kanako?

wala ka masayod nga ang
yabe sa iyang lawak
ania ra baya sa akong palad

gusto ka nakong sultihan kabahin
nako nga kabahin usab kaniya
apan wala ka naghunahuna
kabahin kanamo

og busa gitak-om ko ang akong
baba sama sa usa ka lawak
nga nawad-an og yabe

magpabilin kining sarado hangtod
nga makat-onan mo ang paghigugma
sa sama kanako nga
usa lamang ka hulmigas diha sa
ubos sa imong mga tiil

dugay ko ra unta ikaw nga paakon
apan gibabagan kini niya

nalooy siya kanimo
nga uhaw sa mga tubag
og gustong mosulod niaanang
lawak nga karon
hagbay ra usab namong gibiyaan

karon ayaw paghandom
patya na ang imong kahinam
kay ang among kahinawaing
dugay rang mitago
sa lawak nga ang pultahan
dili mo na gayod
maabri bisan kanus-a

ako nga nabuang kanimo

sa akong mga kamot
nanubo ang mga humot nga bulak
lunhaw ang mga dahon sa akong bukton
og ang akong ulo
korona sa usa ka nindot kaayo nga kahoy

mipasilong ka kanako
og dako kaayo ang akong kalipay
nga akong gipaambit sa mga hangin
nga nanglabay

nabuang ako sa imong kaanyag
og ang tanan nga ania kanako
ako gayong ihatag alang lang kanimo

samtang mipasilong ka
gipaawit ko ang mga langgam
og nagpaabot ako sa imong pagpangga kanako

nahibaw-an ko gikan sa mga bato
nga ang imong gihandom mao lamang ang mga bulak
dalhon ko unta ikaw sud sa langob
sa akong kasingkasing
apan wala ka manumbaling niini

aduna ako'y ipakita nimo didto
nga labing matahom
og labing mahinungdanon sa tibook
nakong kinabuhi

apan balewala kini kanimo
kutob lang ang imong panglantaw sa akong mga bulak
og kining tanan
nahatag ko na kanimo

ugma kon mopasilong ka pa
makita mo na ang mga panganod og mabasa ka
sa usa ka kusog kaayong ulan
wala na ako'y ikahatag pa kanimo
gawas lamang
sa mga subong sugilanon sa akong
mga sanga
og sa akong mga gamot

Monday, June 22, 2009

ikaw lamang ang nakasabot sa akong gisulti

magpasalamat ako kanimo
nga ikaw lamang
ang nakasabot sa akong mga
gipanulti dinhi

mamati ako kanimo
samtang litokon mo pagbalik
ang akong gipanudlo
og gipanugid kanimo

magpakalooy ako kanimo nga kini
imong litokon pag-usab
alang kanako

nga imo kining basahon sa akong
pagpakahilom
basin og ugma damlag masabtan ko ra ang
tanan

kay ang akong gipalupad nga mga salampati
bisan kanus-a wala na kini sila
mamalik diri kanako

ang pulong og ang buhat

ang imong mga pulong
magtago sa imong mga
binuhatan

og ang imong mga binuhatan
maghimo og mga hunahuna
aron sila
magpuyo nga malinawon
diha sa imong
mga panumduman

unsa man dayon?

karon nga ania na
kita tupad sa bulan
kay mao man gayod
kaha ang imong gipangandoy

nan, unsa man dayon?

sugal

sugal
ang tanan dinhing dapita

gisabong
gisabong kita

bisan asa
sa katre sa kalibotan

dinhi sa sabungan
pustaanay lang

sa puti og sa abuhon
o sa pula ba hinoon

swerte swerte lang
swerte swerte lang

mag-ampo
aron kita buligan

walay bili ang kakugi
diha sa usa ka giswerte

sa tinood lang


sa tinood lang
gusto ko usab nga
makita ang
akong
anghel de la guardia

apan dili pa
panahon nga ako
mokuyog kaniya

kon iya akong
aghaton
mobalibad gayod ako
ning akong
pagkakaron

apan kinsa ba ako
sa laing bahin
nga mobalibad
sa usa ka aghat
nga sa pagkatinood lang
mao na man
ang nahisulat
sa akong kapalaran?

Sunday, June 21, 2009

sa dihang nakita ko na ikaw pag-usab
miando ako sa akong kaugalingon
og giisa ko ang akong mga kamot
kabahin sa kamatooran nga
mibuntog kanako
bisan og wala na ang panagsangka

nahilom akong nagtan-aw
sa akong kamatayon
apan dili ako putong sa akong kaugalingon
gipamati ko ang tanan
og bisan sa akong pagkahapla
mibangon ako
sama sa usa ka tubig diha sa kilid sa suba

nagpaanod ako
og nadungog mo ang akong awit
nakapangutana ka kon kinsa ako

gihagkan mo ako apan wala ko na
kini batia
wala nako gibilin ang akong ngalan
og wala ko na gihandom nga ako imong pangitaon
kay bisan kanus-a

dili na gayod ako mobalik diha sa pag-antos
sa pagpuyo sa payag
diha sa gugmang dugay rang naguba

sa imong pag-abot

sa imong pag-abot gusto nakong
mahimo kang
tagbalay sa akong mga laylay

imo ang ako
og ako mahimong imo
bisan sa makadyot lang
sa walay paghunahuna kon asa kining
atong paglawig
moabot
kining akong sakayan nga walay timon
og walay layag
kining atong panagsandurot sa bisan
og walay ngalan
kuyog kita nianang sulog
nga walay lutsanan
nianang hangin nga usa ka awit lamang
walay sinugdan
og walay kataposan
bisan sa makadyot lamang
usa ka halok
bugti sa akong kamatayon
sa imong pag-abot dili ko na ilailahon ang imong tunob
hagkan ko kini
bisan og ikaw wala sugod makaila kanako
bisan og sa imong pagbiya
dili ka masayod
kon kanus-a ang akong haya

sa akong pagpalayo

sa akong pagpalayo
akong gihandom ang kalipay niaanang
pagbiya

apan wala gihapoy pulos ang tanan
kay ania mibatog ako
sa akong anino

mibalik ako sa akong agi
naghaom na usab ang tanan
ako kini
wala na malisang sa akong
pagkalamian isip usa ka
inila nga
makasasala

tilaan ko na usab pagbalik
ang mga abog
sa akong mga tiil

siplat, siplit

sa imong pagpiyong
wala ko na paabota
ang senyas sa imong
pagsiplat
misiplit ang akong
gugma
haom sa humok nga
imong gisukli
diri sud usab
sa akong dughan

wala nako gibasol
ang mga gahi
kay sayod ako nga
usa kini sa
imong gipangayo
nga molungtad
sa atong
panagsuod.

Tuesday, June 16, 2009

spring bed


squeak: agaak, lagaak, igot, igiik, tigik

sa tanang butang
ning balaya nga gipuy-an sa
atong kabatan-on

ang spring bed lang
ang akong
gihipos isip kabilin
ni lola

kon matulog kog balik didto
madungog gihapon nako
ang atong mga
inagulo

karon nga wala ka na
naghandom ko

apan
segurado ko nga bisan og
mobalik ka pa

dili na gayod mausob
ang dili unta angayan

gusto unta nakong
bisan sa makausa

mopauli ka
og imo akong totukan

gusto lang nakong
tan-awon sud sa imong

kasingkasing kon
wala pa ba natay-an

ang spring bed sa imong
panumduman

kon nganong ganahan ko anang katring karaan


kon nganong ganahan ko anang katring karaan
kanang magsigig lagaak
samtang akong kiyudkiyoran

tungod kay makahinumdom gyod ko
dayon nimo

pagpatulon


sa kapobrehon gitulon mo
ang usa ka
kumo nga bahaw
dayog lad-ok sa usa ka baso nga tubig
gikan sa lubog nga sapa

dili lang kana

gipatulon pod nila
ang imong garbo
dayon ang imong kasingkasing

karon wala nay labad
lahero ka nang mitulon
apil ang
tibook kalibotan

managlahi


lahi sab ka

gusto nimong ang matag adlaw
kon dili kasal
bunyag
kon dili pista
anibersaryo
kon dili kumpirma
adlawan

gusto nimo ang trahe de boda
nga taas kaayog kapa
ang mga bulak nga nag-alirong
og nanaglinya
gusto nimo ang mga balon nga
paluparon sa kalangitan
mga salapati nga sa imong mga
kamot buhian
naa pay tugtog sa banda nga
haskang kusuga
naa pay mga kurtina og mga
carpet
mga streamers mga confetti
pinili pag-ayo ang imong
ibutang
pakitang gilas sa kalingban

lahi pod siya
ang iyaha ritwal sa panghingiki
sa iyang mga ngipon
pagkulitog sa iyang pusod
og dalunggan
pagputol sa iyang mga kuko
og paglugit sa mga baho kaayong
buling og mga kagid
pagkuskos sa iyang mga kaspa
pag-ilo sa iyang lubot
pagsulod sa iyang mga kuto
pag-irok sa iyang mga lusa
pagpul-ong sa iyang nanglabaw
nga bungot sa iyang baba
og sa iyang ilong
pagsapsap sa iyang alingagngag

ikaw gusto nimo nga bigtime
ang tanan
espesyal, pinili, paarte,
paatik

siya, lahi kaayo, kay wala siya'y
giila nga angay tahaan
og kaikagan og ang tanang adlaw
sa iyang kinabuhi
ordinaryo lamang sama
nianang pagtungtong sa
ibabaw sa dakong bato
sa daplin sa dagat
og dayog
paulpot sa iyang
tubol

samtang ang mga isda
nga sigarilyo
sa ubos sa iyang itom
nga kigol
nagnganga
nag-ilog og salo
dayong tulon
sa iyang
gihatag nga mga grasya
alang kanila

og ikaw?
atua sa ibabaw sa
bungtod
nakig-elbow to elbow
sa adlaw
og mga panganod
nagtan-aw sa
nalibang
nga sapyot kaayog
sampot og
dayog kusmod
sa imong suwang
og comment
sa ininglesh nga

"Yucks!"

ang iyang gisaligan nga kasingkasing

ang iyang timon
nabali

ang iyang sakayan
nasalaag

wala siya'y gibuhat
sa dihang

miabre ang dakong
baba sa balod

walay gibasol
pati na ang tumang kahilom

gihatag lang niya
ang alang sa kasubo

ang gamot


ang panahon
ang naghimog mga purong
nga mga gamot
sa karaang kahoy
diha sa usa ka
moske
nga maampoon

daghan og sugilanon
ang kahaw-ang
apan gipili niya ang
pagpakahilom

wala pa matawo ang
angayan nga
butyagan sa tinood
nga kinaadman
ang pagsilip sa ganghaan
sa yabe
bisan sa makadyot lamang
gamay lang nga
respeto
nimo sa kalibotan
aron man lang unta nimo
makita ang iyang
mga poste og agianan
apan wala mo kini mabuhat
mas gipalabi man nimo
hinoon ang
paghiwa sa ugat sa
imong pulso
ang kalibotan nagmahay
apan wala kini
nagpatulo og luha
diha sa imong
pagpanaw
ang bungtod nahimong
lingkoranan sa usa ka
asul nga panganod nga
nagpaibog sa iyang
kaanyag diha
atubangan sa dagat
nga nalubog dapit
sa tungatungang bilahan
sa bukana nga gilayasan
gamay nga balay
sa lunhaw kaayo nga
mga sagbot

gipasalipdan kini
sa usa ka kahoy

adunay labat nga midagan
sa tunga-tunga

og ako nga naglantaw
dili nimo makita

kinsa ba go'y nasayod
nga sa imong paglupad
nahimamat man nimo hinoon
ang hinanaling kamatayon?

akong hangyokon dili man gani
tinood ang imong baki
kay wala pa
man ako sukad makakita
nga miambak kini
sa akong atubangan
o makahikap sa
ang iyang baga nga
panit
nga makalanag

palihog lang
bisan og ang
imong hardin na lang
o bisan og usa na lang
ka gamay kaayong lugas
sa balas didto
himoa na lang pod
nga tinood.

ang damgo ni anita

nagdamgo si Anita
og insik nga bana
k'nang maghatag niya
og daghang kwarta
apan nasayop siya
ang gipiyal kaniya
mao lang gayod ang
kasilyas og kusina.

Monday, June 15, 2009

ang pagkatawo sa usa ka bag-ong adlaw

ang mga kuyamoy sa kahayag
mihapuhap sa mga dahon nga nangahulog sa yuta

ang kamot sa mainiton nga kabuntagon
midap-ig sa nawong sa kaanyag sa akong adlaw

ang panahon nahimong habol og alugnan
nga gidulgan sa katam-is og kaaslom

ang kahinam sa kahaponon dili kamaong
motagad sa pag-abot sa kahumot sa kagabhion
gigakos niini ang kalamian sa kangitngit
nadungog ang agulo sa kalipay

nagawsan ang mga bitoon
dungan sa tibook nga bulan

nahilom ang yuta nga nahupong sa duga sa mga yamog
nawala ang mga kahugyaw sa mga gangis nga tampalasan
og natagbaw ang mga kwaknit sa ilang pagkiniat
hangtod sa pagtugdong sa mga pako sa kaadlawon
diha sa mga kahoy nga mautganon

miawit ang nagun-ob nga lapyahan
og natawo ang usa ka bag-ong adlaw sa amihanan

pagpanimalos

ingon ana gayod kana
pangga
magsugod ka gayod
sa kinaubsan

og aron ka makasaka
kon mahimo
mokamang ka nga
morag omang


hinay hinay lang god pangga
og pagbantaybantay gamay
kay silang

mga nauna og mga
tang-an na
mosipa kana kanimo panalagsa
og ikaw maigo
sa imong agtang og
masakitan

panghawid lang pag-ayo pangga
diha sa ilang mga tunob
gamita ang imong kusog
kapyot gyod og kon mahimo
likay-likay lang sa
ilang mga mugna

gamita ang tanan
kon di malikayan ihidhid ang gahom sa mga lanhan
dakpia aron makuyapan
usahay gamita ang pagpamuyok
tapigi ang imong duha ka ayuyok

kon pasayawon ka
sayaw lang
kon pakantahon ka
kanta lang
walay balibaray
bisan og masarasay

tungod kay sa mapailobon
akong pangga
moabot ra ang kadaugan
og sa kataposan
makab-ot mo ra ang
ilang gihuptan

og didto sa kinatas-an
motungtong ka sa tronong karaan
nga giingon nilang gamhanan
isul-ob mo ang kapa sa
tumang kangitngit
og hawiran mo ang tungkod
nga napagod
isul-ob mo na ang korona
sa kahaw-ang

molantaw ka sa ubos
abi nimo og ikaw makabalos

karon makita mo na
ang imong dakong sayop
pangga
og sugdan mo na ang mga
salmo sa pagbasol

wala ka ba diay nila sultihi
sila nga gikan na dinhi
nga sa kinatumyan sa imong
nakab-ot nga kadaugan

wala man diay didto
ang imong gipangita nga kagawasan

sa kinatas-an pangga
diha nanubo ang mga kagaw
nga mopatay kanimo sa tumang kamingaw

ang mga pungpong sa kalipay


sama sa mga bulahan
usahay magpungpong ang kalipay

apan sama usab sa
mga sagbot
mikuyanap ang iyang
mga kaligotgot

sa dugay
naandan na niya ang tanan
gisugdan niya ang pagpaanod-anod
og tuod man
nahimo siyang usa na lamang
ka gaan kaayo nga
panganod


ang kasakit og kahiubos

ang kasakit og kahiubos
nangaligo sa bulawanong kahayag
sa kahilom

nagtupad silang duha
lakat og tan-aw paingon sa luna nga
gipaholayan sa pailob

naikag ang paglaom og
gitultulan sila sa duyanan diin
natawo ang bag-ong
anak sa kalipay


bulawanon nga kahilom

gikotkot sa hait nga
kuko sa kaligotgot
ang dakong
bukid sa kasakit

sa mapailobon nga
panahon
gihagoan gayod
ang pagsungsong
sa pagloom

pag-abot sa ilalom
nakita niya ang
bulawanong
kahilom

ang babayeng nagmalipayon


nakalimtan niya pagsira ang
bintana sa iyang kwarto kagabii
aduna siya'y damgo
apan bisan unsaon dili na gayod
kini ni mahinumduman

ang kabuntagon nagdala og gasa nga
kahayag sa bintana nga
nagnganga

kwadrado lang kini gihapon apan
mihulma og gamay nga
pahiyom

gisura kini sa langgam nga itom nga
nagpunay og panaghoy sa
tumoy sa gatugsoy nga kahoy

nagmalipayon ang iyang mga oras
og sa dihang mibiya na siya
alang sa kasagarang bulohaton
niya sa matag adlaw

ang mga bongbong sa iyang balay
nga nakadungog
og ang kisame nga nakakita sa
tinood nga nahitabo niadtong gabhiona
naghisgot sa
daghan kaayong mga sugilanon
kabahin sa gugma

misagbat ang mga salog
apan ang katre og mga habol nagpakahilom na lamang

pagkaanindot gayod sa sugilanon sa gugma
nga pati gani ang mga abog og ang
mga bato sa daplin sa kadalanan
nga dili man unta
sagara maikagon
miapil naman nianang ilang
pista sa tabi niadtong higayona

Sunday, June 14, 2009

ang tunglo bahin kanimo

gibasa niya ang mga linya
sa imong palad

taas ka og kinabuhi
madato ka
og maminyo ka
og aduna kay anak
nga bugtong
nga lalaki

daghan ka og kwarta
apan lain ang mohawid og mogasto niini
maminyo ka
sa wala nimo higugmaa
ang imong bugtong nga
anak nga lalaki
bayot

taas ang imong kinabuhi
diha sa pag-antos
dili mahurot kini sa
imong pagbasol

ang imong sakit walay tambal
ang mga doktor moampo
ang mga mananambal sa bukid
walay masihag sa mga itlog
sa mga manok
ang mga balyan mobalibad
sa imong mga pangamoyo

haw-ang ang imong kinabuhi
sama sa putos nga gaugdo apan

walay sulod sama sa lalom kaayong
atabay apan walay tubig

mosyagit ka sa tumang pagmahay
nga kusog kaayo
sama sa mga dalugdog
apan bisan ang kinadul-ang bitoon
dili gayod makadungog kanimo


silip silip lang

silip silip lang
sihag sihag
kabalo ka na niana
tan-aw lang
dili mahimo ang
paghikap

sama sa mga
damgo
imong gihikap
haskang lamia
morag
tinood

ingon ana
diha lang kutob
ang imong
pagtukaw

tipasi

usa lang ang tipasi
puniton gayod niya kana
sa gapundok
nga puti kaayong
mga lugas sa bugas

usa ka pignit nga asin
usa lang
mabati ko pa gayod
ang kaasgad
sa dako kaayo nga
kawa nga puno
og tubig nga
gipabukal nimo

usa ka mantsa sa iti
sa tiki
sa akong agtang
dili mahimo nga ugma
ko pa kini
matangtang

usa ka kusi ni nanay
sa akong pagkagamay
nagpabilin kini kanako
kanunay

usa ka pulong ni tatay
nakapahigmata kini kanako
sa tibuok nakong
kinabuhi

bulan sa kaudtohon
ulan bisan og init
wala na nagpista ang langit

kamansilis

islays
sa kamansilis

hait nga
kutsilyong
solingen

kahapdos sa
samad
sa imong kasingkasing

hiwa sa kagahapon

imong ginudnod
ang imong
aslom kaayo nga
hunahuna

miutong ka
wala silay katungod
nga makadungog
niini

Saturday, June 13, 2009

nagsulat siya

nagsulat siya.
sa matag adlaw.
sa mga gabii nga kaniya namukaw.
nagsulat siya sa walay pangandoy nga
adunay mga mata nga magtukaw kaniya.
nagsulat siya sama sa iring nga
nagtilap sa iyang dakong samad.
nangandoy nga unta mas lami ang timpla
sa mga nana. dugo nga namatay.
nagsulat siya aron siya maayo.
ang iyang mga balak iyang mga resita
sa mga tambal nga iyang imnon.
sa matag tikbas sa hait nga sundang
sa kahayag sa iyang mga adlaw.

dili na mobalik ang kaniadto.
duha ka iro nga bag-o lang nag-ukang
sa karsada, ang laki nakaiyagak sa iyaha
nga nabali, og karon anaa sa daplin
nagtila.
ang babaye midagan
sulod sa labat. wala motagam.

nagsulat siya aron siya maayo.
ang iyang mga samad, iyang gibulikat.

Friday, June 12, 2009

ang imong hinigugma

gilabhan niya ang mga ponda og habol
gihayhay, gipauga, limpyo og humot na,
gisihagsihag niya kini sa kahayag sa adlaw,
og pagkahuman, gipamilo, gipabugnaw
gihinayhinay niya kini og plantsa
gipangunayan, wala gisalig sa katabang
gipamilo, gihapnig sa iyang katre,
gipahiluna nga hapsay sulod sa iyang
dako kaayong aparador, gitagoan og
dili kini niya gamiton, plantsado, limpyo.

mao kana ang iyang pag-amping sa imong
gugma. nanambo siya sa bintana og nagpaabot
sa imong pagbalik.

Thursday, June 11, 2009

asa ba ako paingon?


usa kana sa mga bug-at nga pangutana
sa atong kinabuhi
daghan nang mga pilosopo ang mamumo
ang napiang ang napuklid
ang nabitay ang nabutaan nianang
pangutanaha,

asa ka ba paingon? dili kana sayon nga tubagon
asa ba ako paingon? sama kana sa pangutana kabahin
sa kamatayon,
dili masayon sabton ang pangotana kon
asa ba kita paingon?
daghan ang motubag niana og ang ilang tubag
magdepende sa ilang lakaw karon sa ilang kinabuhi
ang mga nagdaot lahi ang itubag sa mga nagdali
ang mga bag-ong matawo nga wala pa kasabot
iyagak ang tubag sama sa usa ka puya nga gibunalan
ang sampot sa mananabang aron masuta kon kini siya buhi pa ba
ang mga nagsuroysuroy motubag anang kalibog
sama sa lilo sa tubig nga nag-ilog og gawas nianang
hagip-ot nga agianan gikan sa mga isla nga nagpasipit
sa ilang mga bungtod
ang mga ginikanan motug-an sa usa ka padulngan
nga adunay katuyoan
hadlok sila sa tinood natong kapaingnan

asa ka ako paingon? kataw-anan nga tubag kon ikaw akong
ingnon nga ako kalibangon og busa sayod ka kon asa ako paingon
apan ako nakalibang na, nakapanghilam-os na, nakasuot na og bag-ong
polo shirt og pantalon
sinaw nga sapatos
puti nga medyas
suot ang akong singsing sa akong kasal
humot, og ang akong buhok maayong pinahapay
dili ako mosimba, apan ang mga nag-alirong kanako
maoy motubag
ang mga bulak ang mga ilimnon
ang manalabtan

dili ba nga bug-at gayod nga tubagon ang maong pangutana?
asa ka ba gayod diay paingon?
susmaryosep, dili ka Diyos, usa ka lamang ka tawo.