Thursday, July 9, 2015

dali na, o ispirito

dali
sulod sa akong lawak
dali sulod sa akong lawas
dali sulod sa akong kalag
kay ania dinhi
ang mga pagtoo ang mga
pagtoon kon unsaon
paglipay ang mga nahisalaag
diha sa tumong kasubo
dali na
ipakita kanako ang hubo
mo nga kasantos
nindot ang imong
gigikanan
wala pa ang sala
wala pa ang kaalam
usa ka ka paraiso
nga wala natultuli sa
langgam
wala pa masusi sa mga
kamot
sa adlaw
dali
dali na
tudloi ako kon unsa
ang putli nga gugma

adunay talamdan

adunay
tamdanan
magpabilin ang
pagsunod sa mga
talaan

sa sayong buntag
kon ikaw unya maglung-ag
ayaw ipaaibabaw ang
sugnod sa
kolon

mahimo mo bang ibutang
ang tubig
sa dapogan samtang ang
bugas
gilatag mo sa sa taklob
sa kalderong imong
gikulob?

wala miambat sa mga igihan

igihan ang batang lalaki
sa iyang inahan
nga unta magmasahe sa
akong asawa
didto sa daplin sa baybayon
samtang gipalabay namo
ang mga oras
human sa usa ka semana
nga kahago

domingo karon
nindot ang duyanan
bugnaw ang hangin
asul ang dagat
lunhaw ang mga kalubihan
tam-is ang sabaw sa butong

humot ang sinugbang pulag ikog
init ang kan-on
nga gilatag diha sa dakong
saging nga dahon


kusog nga miiyak ang
bata
sakit sa dunggan
mas nindot ang awit sa dagat
wala miambat
sa mga igihan

mga dragon sa atong kaminyoon

kon imong bantayan ang iyang
pag-abot
hadlokon ka,
mobuga sa kalayo
mamunal sa iyang ikog
mopakita sa iyang hait nga
mga bangkil

apan kon dili nimo ambaton
magpuyo kini
matulog og gani mohaguk man

sahay molakaw lang kini dayon
nga walay pananghid

ako sab ingon ana
busa ayaw lang akog ambata
mas ganahan kong matulog
mohagok
magdamgo
mawala sa kalibotan nga atong
gipuy-an

gamay lang gayod ang gipangita
nga kalipay sa akong lawas

kapoy kini gustong mopahulay
og sa dihang mahinanok sa katulugon
mangawala ang tanang mga dragon
og nagpadragondragon
sa nataran sa atong kaminyoon

ang tighukom

anaa lang gihapon
ang buwak sa gawas
ning atong bag-ong
gipuy-an

milabay sab ang hangin
paingon sa dagat
anaa ang adlaw
kanunayng mihayag

pasayloa nga dili na
ako makalantaw
kaninyo

dili ko na madayeg
ang katahom, kainit,
kaalimyon,

gasubo ako sa dagkong
suliran sa uban
sa kanunay gisulayan ko
paghubad ang
mga kagubot

pulong nga misalapid
buhok nga nanagsupak
mga balikog nga katuyoan
tinipigang kasilag
pahiyom nga gadumot
saad nga pasundayag

gamhanan gihapon ang
kalaog
gipukan ang matood

ang Sphinx ngadto kang Oedipus

dili unta angayan
apan ambot ikaw man
ang makamaong
mopukaw kanako

gikahadlokan ko ang
sunod
kon unya mahitabo
unya ako mapukan

sama sa pagkatubag
sa akong tigmo diha
kanimo
gamhanang Oedipus

mahimong mabuak
ang tanang ania kanako
ang akong kasingkasing
ang akong mga pako
nga karon puros mga
bildo sa imong atubangan

apan kalooy ba
kay sayod ka nga sumala
sa tagna sa usa ka
sugilanon

ikaw lang gihapon ang
maalaot
lugiton mo ang imong
mga mata
ug maglatagaw ka
nga mag-inosara

ang mas sakit
kay bisan kanus-a
dili mo lang gayod
gihapon litokon
ang akong ngalan