Saturday, January 31, 2009

miabot na ang panahon


miabot na ang panahon
nga ang atong ngalan
ngalan na lang

dili na kini manghilabot
kanato kon naunsa kita

ang ngalan ngalan na lang
nga itawag kanato og
kita molingi og dili
na mangutana kon
ngano ba

kon naunsa ang atong
ngalan
wala na kita nagpakabana
niini

kaniadto ang ngalan
kada-adlaw nagpanguhit kanato
kay siya gayod atimanon
limpyohan, pasinawon nga
morag bag-ong kotse
pakigalakon nga morag
dyamante

apan karon naa ang imong
ngalan nga mitapot sa
imong agtang
giagit-it na lang
giabogan, nadum-og
nianang mga buling
sa matag adlaw
apan ikaw dili na
gani ganahang manghilam-os
o manamin

ang imong ngalan
ordinaryong ngalan na lang
nga itawag kanimo
kon ikaw makalimot sa imong
pamahaw
kon ikaw nakaihi sa imong
karsones
og nanimahong anso
samtang naglingkod
diha sa karaang bangko
nakigtutok sa usa
ka kamingaw

miabot na ang panahon
nga nakaamgo ang imong
ngalan nga ikaw og siya
dili na managkauban

wala ka na usab
mangilabot kaniya

gusto na nimong
mamahimong hangin
og ang imong ngalan
gikagis na lang sa usa
ka marmol nga lapida


dangag


mopauli ka nas inyong
bukid
gikan kas layo nga
syudad
mosakay kas eroplano
karong adlawa
apan unsa bang hitaboa
nga nawa man
hinoon ang imong
ticket

gipangita nimo
bisan asa na lang
sa pitaka, sa bulsa,
sa bag, bisan gani
sa ilalom sa imong
medyas apan
wala na gayod
didto

hapit nang molarga
ang eroplano
last call na
og unya kalit mi-flash
sa imong huna-huna
atua ra diay ang ticket
sa bag sa imong mama
nga nag-send off
kanimo

midali ka og hangyo
kaniya nga
tan-awon ang iyang
bag
og iyang gitunol ang
imong ticket og
karon ikaw
mosakay na sa
eroplano

nakamata ka
kay ang imong mama
patay na baya
dugay na baya kaayo

pagkadangag gayod
sa imong damgo

Pagkadaghan ba ninyong
Nagdamgo dinhi
Nagmingaw sa mga bitoon
Naghandom nga mawad-an
Og kasakit
Ang inyong mga panglantaw
Binulok

Karong gabii inyong giisa
Ang inyong mga kamot
Sa langit
Nangayog paglaum

Pagkaalaot ba gayod ninyo
Pagkangil-ad sa inyong
Mga nawong nga puros
Mga pahiyom anang
Mga naulawan og nangapakyas

Nanamin ko
Walay kalainan kamong tanan
Kanako

Magtagay na lang kaha ta
Sa atong kapalaran

Morag korekNagkadungan tag lakaw
Dayon miuna ka
Midistansya gamay

Kada gabii dinhing lugara
Nanglakaw ta

Gilantaw ko ang imong kagul-anan
Apan mikatawa kag hilaw
Dili nimo gusto nga motoo ko nimo
Sayod ako nga nagdugo ang
Imong kasingkasing
Apan karong gabii
Naglakaw ka aron makalimot
Unta sa tanan

Akong gitan-aw ang imong tsinelas
Pagkalooy ba
Lapokon man kaayo
Ang imong buhok nakigdula sa hangin
Nangalkag na intawon

Naglakaw ka padayon sa unahan
Morag korek
Morag segurado ka kon asa ang
Imong padulngan

Nahadlok na kos kangiob
Og kangitngit
Mihunong ko
Nagdali ka
Og ako na lang usa ang mibalik sa
Akong agi.

Ang polio og ang bungi nga nga bataNalooy baya pod ko
Sa bata
Nga kiang

Polio
Ang hinungdan

Kon maglakaw siya
Morag dili patas
Ang mga salog

Mora siyag barko
Nga nagsangkiig
Kay dili
Pareho ang kabug-aton
Sa pikas kilid

Natagboan niya
Ang bungi
Og mikatawa
Sa iyang kahimtang

Bata pa usab
Ang bungi

Mikatawa usab
Ang kiang
Og silang duha
Morag nangalipay

Wala’y kasuko
Wala’y pikon
Og silang duha
Sa dugay
Nanagdula na
Sa nataran sa
Eskwelahan

Nindot ang
Akong nakita
Wala ang sakit
Sa akong dughan

Friday, January 30, 2009

paghinumdum sa kamatayon sa akong migo nga rebelde kaniadto


gipatay siya
atubangan sa iyang anak nga lalaki
sud sa iyang opisina

ang dugo og gagmayng
unod sa iyang utok
milagsik sa agtang
sa iyang anak nga
nagtutok sa sinuhulan

gipahinumduman ako
niya kaniadto
nga ang isog nga tabako
dali ra gayod nga
mahalin

mahanaw og dili na
gani mailhan nga mora
lang siyag milabay nga
hangin

apan pagkahuman sa tanan
ako unta siyang ingnon
nga ang aso seguro mawala man
apan ang kahumot sa
maong tabako
magpabilin sa akong galamhan

ang paghinuklog


ang paghinuklog
tapad kana sa paghinuktok
og
kana
mao baya

ang dalan
paingon
sa langit

gikan sa tuldok
naumol ang tawo

og siya
mahimong bitoon
kuyog usab
kanila
nga sama kaniya

manglupad
paingon sa
ilang gigikanan

busa bangon na
tan-awa ang
dan-ag alang
kanimo

dan-ag


lamdag sa akong
kalag nga kuhit

itom nga anino
sa usa ka isla nga
kahayag

kita ang mga ugat
sa langit

sumpay sa mga
puting bato
nga nag-alirong
kanimo

mga lila nga
panganod
og usa ka perlas
nga misidlak

dan-ag
sa imong
nawa nga kalag

makit-an pa
kaha?

magical reality

marbol nga bulan
balod nga nipis kaayo
morag adlip sa usa
ka nipis nga asul
nga ice cream

mga dolphin
nahulma sa
mga bula sa
baba sa balod

morag seda
nga turong ni mama

katahom sa
akong nakita diha
sa imong papel
nga hunahuna


ang paglantaw
sa unahan
mao na lang
ang nabilin
natong kagawasan

nagtudlo ang
suwang paingon
didto

og kon asa
ang tudlo
mangambot
na

ang abaga
walay kibir
og ang dalunggan
gustong
motago sa
buhok nga
kagwangan

ang kamingaw
mao na lamang
ang nagtabi

og ang kapungot
walay gibuhat

tuhugon ang
kalinaw nga morag
dagom

isulod ang tanod sa hunahuna
didto
inaton og dayon
ikulikot
igaid sa mga linya
sa palad

magpaabot ang
ugma nga wala
pay ngalan
og walay abiso
kon kanus-a
gayod

basin diay
ugma puhon

basin

ayaw kalimot


ayaw baya kalimot
kadyot lang ang pagbukhad
nianang gihay sa
puti nga bulak

unya dapit pagkahuman gayod
sa
kaudtohon
og dili pa gani mataklop ang kahaponon

malaya na kana siya
og mahulog
og dayon mahikalimtan

manglabay
ang mga
tiil sa mga bata
mayatakan kana siya og
malata, og mahanaw

sa dayon

wala gani ni usa nga mangutana
kon
aduna bay bulak kining dapita

lumalabay lang kita dinhi
ayaw gayod kini kalimti

pagkamabulukon


pagkamabulukon gayod
morag nindot dakpon og hikapon

apan sayran taka nga kini siya
pwerting makalanag
, makamatay
og dili ka abtan og damlag


pwede nga ang akong gihisgotan
mao ang baki lamang

apan pwede usab nga atong ihandig

sa gugmang gidili
nga atong gustong malili

mas mabulukon og seguro mas nindot mas lami
apan dili kamo maabtan og damlag, kamong duha matiti

hinumdumi kon unsa ka mabulukon
mas makalanag ang iyang angkon

fleeting moment


naghigda ko sa katre sud sa akong kwarto
sarado ang salamin nga jalousy

bugnaw pa ang bag-ong kabuntagon

dili ko ganahan nga mobangon


sa akong atubangan ang sanga sa kahoy
diin mibatog ang gamay nga langgam


kadyot lang kaayo
og dayon milupad
og nahanaw sa akong panglantaw

sa imong pag-inusara


namahawa na silang tanan dinhi
og karon ikaw na lang ang magtikaw-tikaw

nangumbitay sa imong lingkoranan
ang mga sinul-ob mo nga sinina

unsa pay pulos anang paghapnig og
pagpamilo?

milingkod ang imong iro
apan wala motupad kanimo

nagkarsones ka, nagsul-ob og rubber shoes
nag-sweater sa kabugnaw sa panahon

wala kay adtoon, wala kay padulngan
misud ang kahayag sa sirado nimong bintana

naghinuktok ang imong lingkoranan
gitalikdan ang nagbitay nga tanom sa unahan


zipless


hinanali nga kalipay
kinawat-kawat nga tibugol sa kamay

parahon ta sa atong duha ka kamot
ang lumalabay nga sakyanan sa kalipay

manakay tang duha
og didto sa sulot magdotdotanay ta

kuot sa kuotonon
hapyod sa hapyoronon

kadyot lang ang dagan sa kalipay
salod sa singot nga mobuhagay

tam-os sa atong mga laway
tulon sa ginagmayng kalipay

pag-abot sa estasyonan
maniper ko mamutones ka

manganaog tang duha
morag wala lang

wala koy ngalan og ikaw
sab walay apelyedo

wala kay planong mopalit og bana
wala sab koy planong muonong og asawa

ang kalinaw


ayaw palihog og handom anang kalinaw sa kahangtoran
kanus-a ba nahitabo
nga nalinaw ang kalibotan sa hangtod?

pulo ka tuig? usa ka gatos ba?

gusto ba nimo ang katulog nga wala nay pagmata?


dili ingon ana ang kalinaw

hinonoa, sama lang kini sa usa ka bata
nga nahikatulog sa usa ka hinanok
sa usa ka pagsalig
nga ang iyang mama
anaa ra
nag-atong kaniya

sa pipila lang ka minuto og dili gani abtan og oras
magmata ang bata,
mag-iyak

motyabaw,
dugay pa nga tyabaw

walay makadungog

walay makahapuhap
aron siya
mohilom

kay ang iyang mama wala pa diha
nag-sag-ob sa tubig
nangita og sugnod

maghaling pa sa dapog

sayod ka
mas daghan, mas dugay ang kagubot
kay sa paghilom, pag-abot sa kalinaw

si lola pasya og si lolo tulio


bata pa sila nga nagminyo
katorse pa si lola pasya
og desisais pa si lolo tulio

nanganak og dose
pulos buhi

nagsundalo si lolo tulio
kuyog sa mga amerikano

og si lola pasya wala na
masayod kon asa na siya

nagminyo og ikaduha
si lola pasya

og duna na poy laing
pamilya si lolo tulio didto sa manila

nabiyuda kaduha si lola pasya
nabiyudo usab si lolo tulio

nagkita sila pag-usab
usa ka pasko niana og silang duha

nagpinasayloay, nagbalik og ipon
gibanhaw ang gugma nga unta

dugay nang namatay og gilubong,
nangamatay silang duha

unong sa ilang duha ka gugma
tapad ang ilang lubong

og ako nga ilang apo sa tuhod
ania, naghalad niining balak

unsaon ba kaha pagkasayod
sa mga lapalapa kon kinsay

sad-an anang mga tawo nga
nagpuyo diha dapit sa ilang agtang?

makita pa ba kaha kini
sa karaang mga larawan?paglabang sa suba kaniadto

ang paglabang sa suba kaniadto
sumala pa sa Nanay ni Nanay
lisod gayod kaayo,
huboon ni Tikoy ang iyang purol
aron dili mabasa
og si Inday nga walay panti
iisa ang iyang sayal
og si Nanay nga nagbitbit
og putos sa iyang ulo
magtungkod sa kawayan
aron dili mapandol sa
bato og maanod sa sulog

sa dapit sa daplin sa mga
bato magdalidali silag tikang
kay unyag mapaakan sa
daghang mga kasag og alimango

nagpasad ang mga uwang
ang mga kasili og ang mga haw-an

pagkadaghan sa sud-an
ang tawo maoy kulang

ang wala pagtuman sa naandan


gitudloan ka na
sa paggamit unta sa imong mga pako
apan milingiw ka
kay wala pa nimo gibati ang
kaanindot nianang
paggamit sa imong
gahom sa paglupad

nasuko ang mga
katigulangan sa pagsupak
nimo sa angayan
og sa atong mga naandan

nagdupa-dupa ang kalangitan
sa pagtudlo kanimo
unsaon pagkayab anang imong
mga pako
apan misupak ka gihapon

nangabot na ang mga halas
og ang mga hulmigas

og aron dili mapaakan
og mamatay
nanglupad na silang tanan

ikaw lang ang nabilin
ang nahimong sagpa sa atong
kaliwat

nga unta pak-an man
apan sa paglupad wala'y nahibaw-an

isog nga kabayo


isog nga kabayo
gabaga ang iyang
mga mata

nag-aso sa kasilag
ang iyang simod

nagpanikad ang
iyang mga tiil

nagpaaso og
daghang abog sa yuta

gustong molupad
ang iyang gawasnon

nga mga balahibo
og bulibol sa iyang ulo

isog nga kabayo
pagkakusog ba nimong
modagan

asa ka ba paingon?

sa bukid nga walay makaon,
og sa
kwadra nga pagkaabunda?

isog nga kabayo
asa ka ba paingon?

sa buhing ulipon
o sa patay nga gawasnon?

ang kagawasan


sa sud sa imong labat
gawasnon gihapon

ako nga maghunahuna
nga ako dili mo

piniriso, anaa ra kana
sa akong paghunahuna sa

hangin, anaa ra kana sa
akong paghandom sa

usa ka bulak nga humot
og matahom lang gihapon

bisan sa kadugay na sa
panahon nga nanglabay

sud sa akong dughan
sama sa gihay sa bulak

nga imong gihikap og
imong gikutlo og

imong gibutang sud
sa lawak sa imong mga

palad. Ang kapula niya
nagpabilin nga gawasnon

morag hangin nga milapos
sa mga giwang sa usa

ka rehas. Oo, nadakpan
mo gani ang gihay

apan ang iyang pagkapula
kamaong molihay

karon naglupad sa usa
ka panumduman diha

sa mga bukton sa
bugnaw kaayong hangin

pakigsandurot sa balod sa dagat


gitaparan ko ang mga dagkong bato
nga nag-atubang sa dagat

nagpungko ko
ang tanan nga tabon gihubo ko

nindot ang pakigsandurot sa mga balod
sa usa ka gabii

pagkadaghan gayod sa iyang mga dila
nagtilap-tilap sa akong paa

naghapohap sa akong mga lapalapa
mora kog si Adonis sa akong mga rayna

nagbilangkad ako sa akong kagawasan
ilang giangkon ang akong kalawasan

pagkayab sa mga totoy


sa pagkayab unya sa mga totoy
kutob na lang dayon
ako sa pagpangandoy

gawasnon ka na inday

apan ako ania
sa akong mga paningkamot
mitapot og napaslot

gusto unta sa akong mga kamot
nga ang tanan hikapon og
kumot-kumoton

apan intawon ania ako
nagaid
sa dakong kahoy sa kalimot

giputos ako sa lumot
gipalayo sa imong kahumot

pag-imagine


sa pag-imagine
duha lang ang kinahanglan

ang abono nga hunahuna
og ang kugihan nga daro
sama sa kumagko

kadyot lang
ang paghimo anang
kagawasan

ang gidebuho diha sa balas


karon ikaw
ako basin ugma

Siya ang nagmugna
nianang mga debuho
diha sa balas

walay pulong dinha
puno sa kalinaw

pagkasayang


pagkasayang gayod sa mga gihay
sa usa ka bulak nga nangahulog lang sa
iyang tiilan
giulanan giinitan
nangalaya nangalata
morag mga patay nga
nagpasad diha sa dalan
pagkahuman sa usa
ka pinusilay

kon gihigugma mo ako


nabasa nako ang imong balak
nagpasalamat

naghisgot og gugma
nga bisan og wala pa ikaw makakita kanako

imo na kuno akong gihigugma
nga ako morag manulunda nianang usa ka kahayag

aron kunuhay ikaw dili maalaot
nianang pagbolhot og torotot

mi-flash sa akong mind ang barko nga nawala sa tunga-tunga sa dagat
dunay dakong unos og dunay babaye didto nga pasahero nga nagduhaduha
kon siya moambak na ba og dili pa
og dunay parola sa unahan nga nagpunay og patuyok-tuyok ngasarap-sarap sa iyang kusog nga sulog sa kahayag
nga morag mata nga nagbilar aron unta ang barko og ang babaye masalbar

og dunay nangutana kon unsa bay akong buhaton kon ako gihigugma?
nindot ang feeling, pero mao lagi, kutob ra diha,

ipiyong lang ang mata, matulog, basin og magdamgo og maayo,
nga og kon magawsan, sa pag-utog sa kaadlawon,

ok lang gihapon.
kinsa bay buang masuko kon siya higugmaon?

ang balak morag advertisement


"ang konsepto mao kini"
mi-explain siya, "dunay babaye nga
nag-gown og pula, nga ang ikog haskang taasa,
may pagkamisteryosa siya, modagan, gigukod sa mga paparazzis,
og nakorner, og siya miatubang kanila og miingon..."

"oo, nagka-casino ako!"

then enter ang lalaki nga upaw
nag-antipara og itom og frame, nga maypagkabayoton
then moingon

"Oo, nagka-casino alcohol
si kris aquino"

"oo, nagka-casino alcohol ako!"
balik og sulti sa babayeng
taas kaayog gown nga pula, nga ang ikog haskang taasa

"cut!" misyagit ang director
gi-congratulate si kris aquino
sa nindot kaayo nga pag-arte
sa casino alcohol ad,

ingon ana usab ang imong balak
morag advertisement lang

morag dunay lami
apan wala gani

nga abi nila og unsa
sus, kabahin lang man diay sa casino
alcohol!

"shit!" nangleche ko
og gibalhin nako ang channel sa tv
sa BBC news live.

para kanimo


miulan na usab
og sayod ako nga dili ka ganahan anang ulan

mabasa ka unya
kay dili mo hilig ang pagdaladala og payong
madam-ang ka unya sa imong pagpunay og dagan
sa pagpangita og kapasilongan

nangandoy ka sa usa ka panahon nga landong
sama sa imong pagpasilong diha sa dakong akasya
sa usa ka mabugnaw nga lugar
sama sa imong paglingkod sa ibabaw sa mga lunhaw kaayong mga balilihan
og dayon nimog damgo sa silong sa usa ka hayag kaayo nga bulan
tapad sa mga nagsidlak-sidlak nga mga bitoon

apan lahi ang panghitabo karon
nagsiging ulan ang panahon

nabasa ang akong kasingkasing
sa mga luha sa akong mga mata
tungod kay ikaw wala na

miulan na usab
dili sab ko ganahan kabahin niana


ang tawong miangkon


ang tawong miangkon
nga ang iyang balak bahin sa iyang kaugalingon

morag tawong miangkon nga siya
naglolo sa iyang loso

nagwiwi sa iyang mga samad
nagwingig sa iyang kaugalingong suwang

og kadtong babayeng miangkon nga gibukiki
niya ang iyang kaugalingong samad

nalipay kaha sa tawong nag-tan-aw kaniya
nga nagbukiki usab sa iyang kaugalingong katawa?

daghan usab akog mga samad
og sa matag adlaw ako kining gihunaran sa akong mga laway

walay balak nga nakaayo niini
wala, og wala gayod ni bisan usa niini

walay pulos ang mga balak
bililhon ang akong kaugalingon

busa ang mga balak dili kini kabahin sa akong kaugalingon
kabahin lang unta kini sa pagtambal

sa kadyot lang nga kalipay
kanang akong giugay ang akong kaugalingon

apan sa kapakyas sa pag-ayo
ngano bang angkonon ko kini? ngano?

pagkawalay pulos sa akong mga balak
pagkawalay bili sa akong mga bakak

ang akong masulti


ang akong mga balak
dili kini kabahin sa akong kaugalingon

bahin kini sa akong mga amigo, mga kaila,
bahin kini sa akong mga kontra, bahin kini
sa lainlaing pa kanila, sa mga baboy,
kanding, kabaw, iro, iring,
bahin kini sa tungaw, karapata,
kuto, lusa
bahin kini sa mga plato, platito,
kutsara, tinidor, bongbong, kisame,
pultahan,
bahin kini sa adlaw, bitoon, bulan,
bulak, otan, lechon, barbecue,
bahin kini sa karon, ugma, hapon, udto,
sa kilat, dagat, suba, bato,
balas, bahin kini sa pizza,
pan, sardinas, hamon,mamon,
pan de mongo, belgium, burikat,
sa kalibotan, mga planeta,
meteor, galaxy, shatong, tagotago,
papel og kumo, gunting og dagom,
iced tea, root beer, tanduay,
tuba, gas, petron, gasolina,
tina, baso, tubig,
kutsilyo, sundang, tigib,
bisikleta, habalhabal,
tandok, sikad, ug uban pa.

dili ko iapil ang akong kaugalingon,
kay sama sa uwak nga nagtangag
sa usa ka hinog nga kapayas
motyabaw ako nga

wa, wa, wa, wala akoy labot
wala, wala akoy labot


og tan-awa! nahug na hinoon
ang lata nga kapayas
sa lagkaw ni barnabas.

ang pagsakit sa akong kaunoran


nagluya ang akong lawas
gusto nakong matulog sayo sa hapon
naglabad ang akong ulo
morag matangtang ang akong mga mata
sa kasakit og kakapoy
nanakit ang akong mga kaunuran
ang akong braso lami kaayong
ipasumbag aron mawala ang kalaylay
og kanangnang
sakit kaayo ang akong pus-on
sige lang akong kaihion
nangutana ang akong asawa
kon ngano
naghilom-hilom lang ako
og naglingo-lingo
nga morag kaiyakon

nakit-an ka nako ganihang
buntag og nag-abot ta
sa usa ka pizzahan
kadyot lang kaayo
nagtagbo ang atong
mga tinan-awan
lahi gayod ang akong gibati
gusto kong mohawid
apan dili ko kahawid
gusto ko nga mosunod
apan dili ko kasunod
gusto ko nga makigsulti
apan dili ko kabungat

nagpakahilom na lang ako
dili ko kasulti nimo
labaw na nga dili ko kasulti
sa akong asawa

mora kog mabuang
samdan ko apan walay
samad nga inyong makit-an

mao kini ang tinood
nga hinungdan sa tanan
ngano nga nagsakit ang akong
mga kaunoran.

Thursday, January 29, 2009

kon makita ko na gani ikaw


kon makita ko na gani ikaw
sama sa imong pag-abot karong buntaga
mausob gayod dayon ang pagtuyok sa akong kalibotan
adunay panahon nga kini gani
moundang sa pagtuyok
diha sa usa ka pagtutok

morag bombo ang akong dughan
kusog ang pagtambor lapos sa akong dunggan
morag dunay mangamang sa akong duha ka ilok
nga haska gayong pagkagilok

ang akong ngabil morag tamsi nga gasayawsayaw
sa usa ka sanga sa bayabas
diin daghan kaayong mga hinog nga gusto
nang mangahulog

morag gustong molupad og mabatog sa imong
mga aping, sa imong agtang, sa imong ngabil,
sa imong dughan

kon motapad na ako kanimo og madap-ig ang
panit sa akong bukton sa panit sa imong kilid
sus, mora jud kog gibayaw didto sa langit

ang nakapait lang kay
wala ako makaila kanimo og ikaw usab
wala gayod makaila kanako

gusto ko pa unta nga mosalom diha sa sapa sa
kalipay og ako kang kuyugon aron kitang
duha maglunang, maghumol, manglangoy

apan sakto na alang kanako ang paghandom
nga sa human ako makatutok kanimo
mobiya lang ako dayon nga dili na gani mananghid og sakto


gisakit na ako sa akong tanglag sa pagpasakit nako
sa tinood kong gihigugma

dili hingpit


dili hingpit ang akong mga bukton
kay wala na kini gigakos

dili hingpit ang akong mga kamot
kay kini wala nay gihawiran

dili hingpit ang akong mga tiil
kay kini wala nay gipatongan

dili hingpit ang akong mga mata
kay kini wala nay angay nga makita

dili hingpit ang akong mga ngabil
kay kini wala nay pagahalokan

dili hingpit ang akong dughan
kay didto dugay nang nawa ang akong kasingkasing

subo nga paminayon


subo nga paminayon
nga nakit-an ko na ang akong gipangita
akong gipadool sa akong dughan
akong gisimhot
akong gahalog og akong gipiyong ang
akong mga mata
akong gikakos og dugay
sa akong mga bukton
akong gihalokan sa makausa lamang

subo nga paminayon
nga aduna nay nakaangkon kaniya

nagtagad sa gawas niining akong lawak
kay silang duha karon mopanaw na

kadtong mi-commnent ka sa akong poem


(kadtong mi-comment ka
sa akong poem
og dayon imong gi-delete

daghan kog nahunahunaan
duna koy nahinumduman)


abi nimo og wala ko kasabot
nganong ang mga butang nga atong
gibuhat apan atong gikalibgan
nga bisag ato nang nabilin
ato pang balikan og dalidalion
pagkuha aron dili makit-an

kadtong mga pulong nga ato
untang isulti apan dili na lang
ipadayon sa paglitok
nga morag mabati nato
nga unya puhon kita
mabukog

kadtong mga butang nga nindot
nga naa sa atong dughan nga
ato untang ihatag apan
wala na lang
kay mahadlok ta unya
sa nilugdangan

adunay panahon nga kita
modili
nga kita moatras nga kita
motago
nga kita makaingon nga
walay pulos og dili na
angayan pang
idayan-dayan sa atong
mga ulohan

aron dunay mabuhi
aron dunay mamatay
aron dunay mabanhaw

nakasabot ko nga ikaw nakasabot
nga ako nakasabot usab kanimo

dinha na lang seguro kita kutob
hapon na og sa hinay-hinay miabot na ang kangitngit sa kagabhion
manguli na kita sa atong tagsa-tagsa ka panimalay
manghilam-os sa atong mga nawong
manghugas sa atong mga tiil
manarapo sa atong mga kamot
og manudlay pagbalik sa atong mga buhok
nga nagtinuagsa
tangtangon ang mga abog og lapok sa
og mga dalikdik sa atong mga likod og abaga
gumikan sa
atong panagdula sa nataran sa kalipay
sa atong kabuntagon og kaudtohon
sa atong pagkalangas
sa atong pagkataslakan
sa atong pagkabata

ipanglup-it na nato ang atong mga agik-ik
og katawa sulod sa bulsa as atong mga baba
ang atong mga singot nga nangauga sa atong
mga sanina ato na lang iipon sa mga labhonon

ania na kita dinhi, mibagting na ang kampana
sa simbahan sa alas sais sa gabii
mohilom ang tanan
maggakos ang mga palad
mopiyong ang mga mata
alang sa usa ka pag-ampo

pagkahuman sa usa ka panihapon
maghinayhinay na og kapalong ang mga suga
sa atong lungsod
mahinanok na usab sa katulog

apan ako, ania lang gihapon sa nag-ukab og nagbilar nga bintana
nakig-abi-abi sa bulan
nakigsandurot sa mga bitoon

Wednesday, January 28, 2009

ang balos sa lalaki ngadto sa babaye


niining akong gamay nga tudlo
akong patuyoktuyokon ang
imong kalibotan

ang sulti sa babaye ngadto sa lalaki


"niining akoang
gidaladala
akong
dumalahon
ang imong
gamay nga
utok"

segurista


umang nga gakamang-kamang
dala-dala ang iyang balay-gamay
kay hadlok masunog ang baybay

kritiko


ayaw ako hingut-i choi
kay dili ka unggoy

og dili ako kadtong tawo
nga ang ulo
gikuto.

walay angay


walay angay
ang gamhanan
nga magpalooylooy

dili angayan
ang agila nga mohangyo
nga siya imo nang paluparon
sa iyang gingharian sa kahanginan

lood gayod nga lantawon
ang mga nagpakaaron-ingnon

ang ilang paghiyonghiyong
morag tiil nga gatikongkong

nga og dili ka makabantay
sa usa ka sipa lang ikaw mamataymisimag ang mga mata
sa mga bagtok
ngahalhal ang mga dila
minganga ang bangkilan
nga kwaknit
og ang duha ka bwitre
nga nagpula og sanina
miduol na kaniya
gihikap ang iyang pupolan
giihap ang mga katapusang gutlo
diha sa iyang mitak-op nga pulso

mipiyong siya sa
iyang mga mata kay
ang panahon
nanirado na sa iyang
mga bintana

haskang nindota gayod
nga lantawon
ang duha ka alibangbang
nga mag-unong sa kasakit
og kalipay diha
sa ibabaw sa
pula kaayo nga bulak

pagpamalikas aron mahaw-as


kon magkuyog na gani
ang katigulangon
ang kapobrehon
ang kakunot sa mga kamot
ang pagkurog sa mga tiil
ang kaluya sa utok
ang kabulingon sa agtang
hangtod na sa tuhod

kon magkuyog na gani ang kamingaw
og mga kahiubos
og ilamog pa ang mga kapungot
og mga kaligotgot
kon magduyog na gani ang kagot
sa mga ngipon og
ang pagwitik nga tingog sa
mga tudlo

haskang dimalasa na gayod sa imong kinabuhi
mas maayo pag mamatay

na lang silang tanang
mga litse, mga peste,
mga jawa, mga demonyo, mga hudas,
mga letsugas, mga satanas!

ang pag-awat awat


ang pag-awat awat nimo
kaniya

sumo na baya kaayo

morag upat ka bayabas nga
imong gipikas pikas

nga puros na pareho
ang mga nawong

ang pagsugod sa sugilanon sa pag-ila-ila


(babaye sa crush nga lalaki)

excuse me, but you look familiar
(english para medyo class ang arrive)
do i know you?
(shoot ang pangutana para lang
masugdan ang pag-ila-ila)

who me?
(ask ang boy)

yes, you
(answer si girl)

of course not
!
(hmm inisnab ang beauty ni girl)

and that is the end of the corny story

korni ka kc

kampay


mikumpayot ang kampay
sa bobo nga uway

daghan sila og gani
nanggiaway nagpasaway

misulod mikawaykaway
wa masayod
nga siya gisahon na ni Tatay

nagpasalamat ko


ngapasalamat ko
nga ako walay labot sa imong kinabuhi

pagkalisud gayod unta
hunahunaon nganong ako mahigugma
man kanimo

bata ka nga sagbot
og tigulang ako nga kabaw

ang dahon nga laya baya
lantawa, dangag, tanga!

cake ni pre


cake ni pre
dili tire sa kotse

adlawan man god
nako karon

naay pansit canton
maoy atong kan-on

naay mga prutas
naa pa gani gatas

walay lang tay lechon
kay naa ko hypertension.


kidnap for ransom


pasenya ka bay
kon imo akong kidnapon
og unya imong ipalukat

kay segurado ko
nga ikaw gayod ma-zero

diha na unya nimo
masabtan nganong walay usa kanila
ang ganahan nga molukat kanako