Monday, April 28, 2014

matag buntag ayoha pagsulat ang imong mga damgo
ayaw kuruga ang imong mga kamot
limpyoha ang dalan sa mga letra ug kon mahimo
basaha kini
litoka ang mga pulong
basin ug masabtan ra
(kay usahay baya ang atong mga damgo
morag mga gabon sa sayong kabuntagon
nga nakigtipon una diha sa mga
dahon nga sa iyang kalit nga pagbiya
mahingangha ta unya sa dayon makalimtan)
ayaw pagduhaduha
ayoha paghan-ay ang imong mga damgo
diha sa papel mo nga kasingkasing
basin diay ug mapul-an na siya ug pagpamati kanimo
ug sama sa byuda nga nagbalikbalik diha sa tiilan ni Kristo
basin diay ug ihatag na kini niya diha kanimo.
ang langaw mipatong
sa likod sa langaw nga mipatong usab
sa likod sa kabaw nga mipatong usab sa laing kabaw nga mipatong usab sa bukobuko sa kalibotan nga naglutaw sa kawanangan ug silang tanan nasayod ba kaha nga sa ilang kaulag ug kahidlaw pagkahuman sa sulundon nga hagwag,
nasayod ba kaha nga silang tanan naglutawlutaw lamang?
kadtong mipilit ug gustong mopilit pa gayod sa laing lawas
dili pa gayod makadawat niining milutaw nga tataw
human sa halangdon ug sigi pa gihanpong gihandon
nga kisaw.
makamao sab tang
molubong ug mga patay
kanang hipos kaayo ang
ilang mga bukog, kalabera,
nalata nga unod, tanang mga
baho ug bungkag

sakto lang ang kalawmon
sa atong mga buho
igo-igo nga dili masimhot sa
mga iro
gidid-an noon nato ang
pagbisita balik kanila
patay na sila, wad-on na
kapoy ug handom sa mga
kasakit, bulikat anang mga
samad nga
wala'y pagkaalim
unta kon duna la'y bisag usa
ka kabiling kalipay
bisag usa na lamang ka mumho
nan, mahimong ugma
mobalik ako didto
midiga ang nahigugma
mihangyo
"pwede dulaan nako ang
imong dila?
gamingaw man god
ning akong
alingagngag"

"mahimo man, apan
kuyog man ang
akong duha ka bangkil"
nahadlok ang nahigugma
miatras
balik sa iyang baba ug
gihipos niya ang
iyang naluspad nga
dila.
inig abot na gani sa blackout
maundang gayod ang tanang buluhaton
mohigda sa katre
magpamati sa tingog sa kagabhion
labi na nga ikaw na lang usa karon
nga miabi-abi sa miabot nga kamingaw
kon ipiyong mo ang imong mga mata
mabatian mo ang daghang mga kampana
nga nagkulukulimbang diha sa imong dunggan
nahimo na hinoon kining alingogngog
busa gibuka mo ang imong mga mata
nagdagkot ug kandila ug abi mo kon ang
kahayag maghatag ug pagtin-aw
kon unsa ang kalinaw
gitutukan mo ang dila sa kalayo nga diha
sa tumoy sa kandila
nabatian mo ang aw-aw sa itoy nga gidala
sa hoyohoy sa hangin nga misulod sa abri
mo nga bintana
gisundan kini sa mga tunob sa gamayng
balagtok nga mikatkat sa bongbong sa imong kisame
nga misulod sa gamayng buho nga iyang gikitkit
sa dugay na nga panahon
ning blackout magduda ka usahay
kon kining tanan tinood
ang kangitngit usa ka taboan sa merkado
matag domingo
nga sa kahayag usahay dili mo makita
ang kisaw, ang pagbagbag, ang pagkalaglag
ang pagpangahulog ug paglupad
sa wala pa sukad nimo matugkad kaniadto

KABAHIN KANG OBAMA

ang banggiitang tuko
ambot ug unsa ug ngano
nakasulod man sa ilang
lawak
katulganan
dako kining katingalahan
nga wala nila matubag
karon siya na ang nahimong
mananagna sa ilang mga
kaugmaon
tungod sa atong kagamay
anaa gayo'y magbuot kanato
moingon kita, sabta na lang,
ingon ani na gayod ang dula sa kalibotan
apan ngano man nga ang
pulgas dili man mabut-an sa
pitbul nga ungas?
ug ngano man nga ang tungaw
dili mo man mapisat diha sa imong itlog?
ang manok nga himongaan
wala gayod makabuntog sa bonhok
nakadungog ka na ba kabahin sa
kamatayon sa tanang lamok?
kinsa ba ang hilabihang gamhanan
nga makawayp-awot sa tanang mga langaw?
ang gamay nga karnero nahadlok sa lobo
busa midagan kini ug nagpalaban sa mas dako pa nga lobo didto sa unahan
nga naghunahuna na kon unsang adlawa kini siya
ihawon
mahimo ba kaha nga katunga lang sa bata
ang imong atimanon
ug ang laing katunga imo lang usang iwahing
aron unya na puhon sa iyang pagkadako pasabton?
sa gisulat ko na ang kataposang balak
(kay lagi katulgon na intawon ako)
miabot ang gamayng balagtok nga mikatay
sa wire sa computer gikan sa bintana
mihunog sa akong atubangan, mitutok kanako,
wala mahadlok, galot, isog, morag gustong manimalos kanako
(kay unsa ba ang akong gisulat bahin kanimo?)
dili na mahimo kini, sayo akong mamatay kon
padayonon ta ang atong pagpakahilom sa atong panagbingkil
sa mga walay hinungdan
niining dakong bul-og nga umaabot sa
tumang kangitngit sa atong kagabhion.

Sunday, April 27, 2014

sa dihang gibasa ko ang imong balak,
daghang pako ang nanubo sa akong lawas,
pako lang kini sa alibangbang diri sa kilid sa akong dalunggan
apan katingalahan gayod
gibitbit ako paingon sa langit
lapos sa mga itom nga panganod
nangyam-id ang tupad nako nga gabasa usab silong sa usa ka
kahayag
mitan-aw kanako, " nakaadto ka na sa langit? unsa ba ang langit?
unsa'y naa didto?"
nga mora bag nagselos kini, ug mitan-aw ako kaniya
ug miingon, "ikaw ang akong langit. wala ka ba kahinumdom nga
miabot na ako kanimo? dili ba nga ako langit usab alang kanimo?"
kining balaka langit usab.
apan lahi ang atong langit.
kining balaka, naay iyang langit
nga lahi.
gibati lang, dili ta kasulti sa insakto
kon unsa gayod.
kaganiha sa dagat
buntag pa lang napukot nato
ang butete
gamay pa nga butete
mora lang ug kumagko
ang kadak-on

ingon ka ang apdo
niini makalanag, makamatay
gibutang ko kini sa akong
palad
unya gibalik ko sa dagat
ang butete nga anaa kanimo
imong gibutang sa balas
unya adunay gikagid nga iro
nga nasalaag
nga sa iyang kagutom gitangag
ang butete
ug gikaon niya kini
nakapangutana ako kanimo
kon ang irong makakaon sa
butete
mamatay ba?
wala ka kaayo
nabalaka
mitubag nga " iro lang kana
ug gani gikagid pa,
unya butete ang iyang
gikaon,
dili ba nga silang duha
magmalipayon?"
ug ikaw milangoy paingon sa
layo
ug mitiglom sa lalom
ug ako nga ania sa mala
nga mihikap sa balas
gibati pa gihapon ug kabalaka
nakapangutana, " aduna
ba'y kulang
ang panghitabo?"
ang mga buwak sa ilang-ilang
mosamot ka humot sa kagabhion
bisan unsa pa ang kahumot niini
inig ka buntag mangahulog gihapon kini
diha sa mga bato nga nagpasad
kini si kamatayon wa gyo'y pasayloon.
laing kabuntagon
diri lang kita gihapon
sa samang posisyon
ang panglantaw
usob-usobon aron
unta kita magmalipayon

sa laing kulba sa laing sapa
sa laing tulay sa laing kilay
gusto nako nga ikaw dili na ikaw
ug ako dili na pod ako
ning laing kabuntagon nga
bisag diri lang gihapon
aron kitang duha magmalipayon
sa una
mahingangha pa ako
sa imong pagpamakak
kanako
dili masukod ang
kadak-on sa akong mga
katingala
habog usab ang kasuko
nga sa kanunay gisulayan
kog putol sa mga kugon
nga nasaag sa akong
hardin sa sampaguita
kining tawo kon maanad na gani
ug kon ang pagsabot dili manibot
kamao na nga modawat
ug malimtan na man gani
kon unsa ang paglingoglingog
ang atong balay
gidingdingan, gisalogan,
gialkubahan, gihagdanan
nako sa tanan nimong
bakak
ug dinhi, dinhi ning dapita
sulayan ta ang mga kurtina
ang mga mantil ang mga
chandiliers ug mga carpets
basin ra pod ug ang kahirig
ug ang kaguba ug ang kagabok
matabunan ra.
dili ko magsaba, kay bisan
unsaon, ato kining duha.
ang langgam nga itom
mibatog sa sanga nga itom
sa atong kagabhion
ang atong mga pulong
puros itomon
ang akong kalo, ang akong
sapatos, karsones,
ang akong mga panglantaw
puros itomon

usa lang ang puti kanako
ang akong ngipon busa
ang tanang laagan
nawala
ang tanang nagmug-ot
naamang
ug ang tanang mitingog
naug-og
dili mo na makita pa
diri kanako ang anino sa
nawong ni Bathala,
pareho ra tang duha
aning bahina
sa dihang nagtalikdanay
na lang kita
ako sa wala ikaw sa too
unya sa atong tunga ang
walay sukod nga kahaw-ang
el tiempo que ya
pasa ya amo un lugar que
ya déjà yo
Bonito le yo ta habla
Ta acorda yo
el fresco agua del
laguna de isla
si ta man mirahan kita
ta hace tu conmigo
acorda el color y olor
y el mga
sonor del risamiento
que colgao
na mga pono yo
pirmi siempre
ta acorda el antes tiempo
que ya déjà yo junto contigo
Si le tu buenamente
El cosa yo ya escribi
Ay lega tu na un lugar
Que hinde tu intende
Kita dos nuay cosa puede habla
Kay si pregunta tu conmigo
Mas malo yo ke nuay cosa ya intende
Nuay yo pricura hace contigo un puerta
Ni nuay yo coneste icha un seradura
Que puede tu abri Si acaba tu le
No tu espanta
Kay tu mismo el ya hace
Y di tuyo mundo ya tamen tu ay vivi

El casa palabra
El di tuyo cama palabra
Y tu mismo hace
el mga palabra
PAGHANDOM


si papa
kanumdom ko
gipalitan ko
ug helicopter

iyang gipalupad
maayong motuyok
baya ang mga
piraw
layo ang giabtan
ibabaw sa punoan sa
kamansilis
haskang lipaya
nako
ug duro sab niyang
katawa
sa gamay pa
ko,
plastik.
karong buntaga gilantaw
ko ang vcd
sa panghitabo adtong
january 10, 1998
daghan nang mga patay
sa miapil sa among salu-salo
si Tia Susa, Gloria, ang
kodaker nga si Miling,
si Maning tua na sa illinois,
natigulang na nangamaw
ang durong pamutos ug
bringhaus nga is Peneng
naputlan ug tiil sa iyang
diabetes
karon pa ko kabantay nga
kadtong tawong duda ko sa
sinseridad
ako man diayng tupad
dako kaayog pahiyom ang
tupad sa akong asawa
(duda ko kon uyab man dagway
niya kini kaniadto)
dako ang cake upat ka patong
daghang preparasyon
gikutasan ang mga bisita sa
kaon
natuk-an sa gapasad nga
ilimnon
ang akong karaan wa gani
mi-greet
sa akong kasal.
nagkatigulang na ang tagsulat
dili diay lalim ang bation kon mobalik ka na usab
sa kanhiayng pag-inosara,
maayo lang ang mga bata kon gagmay pa kini
mahikap pa nimo ang ilang mga buhok
madungog pa nimo ang ilang mga katawa
bisag daghang nabuak bisan ug saba
apan nagkatag ang kalipay sa salog

miabot ang tuig nga ikaw na lang kuyog sa imong
sulugoon
unya nagkape ka lingkod sa bangko didto sa gawas
sa imong balay
mamati sa mga tamsi, lantaw sa mga kahoy
unya mihangad ka sa langit nakapangutana kon
ikaw gikalimtan na ba ni Bathala.
SA USA KA PIANO RECITAL


pagkaanindot motokar kining bataa
ang piano kon iyang patukaron lahi ang kasubo sa iyang sonata
subo , lalom, tam-is, apan asgad,
dayon manuhot-suhot ang kapait sa atong panit
lapos sa kabukugan
kon mopadagan na siya sa iyang tudlo sa
piano keys
morag wala lay nahitabo unya mihangad siya sa
langit
piyong ang duha ka mata
walay luha ang miagas
apan kinsa ba'y nakasuta kon nagdugo pa ba ang
samdan niyang
kasingkasing
nakahinumdom na ako
kining bataa
gipusil ang iyang amahan sa iyang atubangan
ang bala misulod sa agtang, milapos sa bagolbagol
gani milapos pa man sa dingding
mihagba, patay, mibaha ang dugo
unya ang iyang mata
misulirat
mikurog ang bata sa kalisang
wala katingog
pagkaanindot niyang motukar sa piano
ang wala masayod walay undang sa pagpakpak
likod sa black board
anaa ang ok-ok nga
sa kahadlok sa kahayag
nagpunay ug usab-usab
sa iyang nawong,
giputos ang baba ug panapton
apan kon sutaon
dali ra kini sabton,

kining tablea nga dili kaayo
halinon
daugon na lang sa
usob usob nga pamayhon.
SA DIHANG MIBALAK ANG NAWAD-AN UG PAILOB


abi mo kay
ang iyang kilay
kiniskisan man
abi mo
ug kini siya buotan

kugihan, matinahoron
ang iyang kakugi
linti
anaa ra man diay sa
pag-ibot, kiskis sa iyang kilay
linti
ang iyang pagkabuotan
anaa ra man diay
sa wala pagbuhat sa angayan
unta niyang buhaton
linti
ingna siya
karon dayon
pahawa
ORGASMO


ngano ba
nga sa kinatumyan sa
tumang kalipay
monganga ka
man?

morag pispis inig abot
sa inahan nga nagtangag
ug tul-an.

Saturday, April 26, 2014

MGA BALAK NI MICHAEL MAGPATOC TANTOY

Wala na Wala na 

Naa ko dinhi bisan kon,
usa ka mangitngit nga panganod,
O bisan nay  landong na nagkaon sa gabii. 
Sama sa usa ka pagpanghupaw nagadulot sa bulan,
kini nagadan-ag  na puti ug pagapatibulaagon na puwa.


Dili ko katabang kung asa ka karon,
kita na mga biktima sa kahimtang,
dili ko makagawas ...dili kita kagawas.
Apan sa gihapon dihay usa ka kagawasan
sa diin ko naglingkod.

Ikaw ug ang imong mga minahal nga maskara,
nagpahiyum malukpanong.
Ikaw na sobra ka balit- aron,
apan sa lujo niini,
pagdumot ug kasubo,
gipangkoloran nimu ug itom,
itom sama sa uling ang tanan.


Wala ko maghandum sa akong kaugalingon,
na bug-os na napasagdan,
binijaan ug sa wala-gikan,
ug ikaw sa gihapon.
nga nangutana kanako kon,
naghunahuna pa ko nimu?
dili ko dili, Baliha kini.

Kalangitan

Sa langit
Ang tono sa nga piano
Nasayud ko na nakadunog na ko ini
Apan ako kalimtan ang bahin ana karon

Ug i-isa ang akuang mga bukton paibabaw
Ang kadagatan ning- balud kanako
Ug kini nagtanaw samatang ngita ko sa langit
Pinaagi sa mga maanindot mga abo nga panganod
Gigakus ko sa ilang gugma

Mobati sa mga handumanan
Balik sa usa ka panahon
Nga ang bata dili mangutana sa kinabuhi
Nabuhi lamang kini


Ug sa usa ka saktong tono
Ang tono sa nga piano
Ang tanan mahimong mas tin-aw
Ug nasayud nganong nangita
kon sa kini na higayon lamang
wala nako mobati nga nag-inusara
Karon mahikatawa nako uban kanila
Tungod kay ako nasayud
Ako gihigugma


Banig sa Gabi

gamay na mga aninipot
ang makita nga kahayag
sa mangitngit nga lawak
kinasasadlakan sa gabii

hanging habagat mao lamang ang
madungog nga hungihong sa bintana
nag-inusara sad ako sa banig
nga nahulma sa pagkahiusa

kainit sa banig lamang ang kauban
sa gabiing wala na sad ka sa kwarto
sa kainit sa banig nalang mugakos
arung makalingkawas sa gabiing nag-inusaraMugna

duha ka lain-laing mga mga dapit
nagtabon sa atung mga nawong
duha ka mga hinigugma naghupot sa mga kamot
sulod sa kasingsing ug hunahuna


sa mga kabakakan sa matag dalan nga atong giagian
sa kapalaran na atuang gibugna
ta na ug ishagit sa kalibutan
ang atung gugma na gitago sa lungon

kahibaw ko dili ni sila mamati
kining laing klase sa gugma
kahibaw ko  ang makabungog nga mga trompeta
nga motingog sa mga kadalanan sa higayon
nga kita nag-angkon

apan hantud kanus- a ta maghulat?
samatang mga dahon nahug ug paspas
ang juta nagka dunot
panit, buhok nangalagas.

kanus- a?


Express Padala

ibutang nahu ang kasingkasing sa kahon
ug ipadala kini kanimo

ang bulan nagsiga
sa diha nga ikaw nakahukom nga mobiya
sa pagbanagbanag sa kabuntagon
ang imong maleta nga puno
uban sa mga saad
sa imong pagbalik


gisukod nahu ang pangadoy sa ahong kasing kasing
uban sa bulan nga nagasiga  ug nagkaluya
mga suwat na pulong lamang
sa pagpahayag sa walay kinutuban nga gilay-on
karun, isara nahu ang tanan mahitungod nato
gihikot sa pinaka lig-ong lubid
ug i hong hong
ang mga garay sa guma
igo alang sa iyang panaw

Gugma

gugma
bisan pa ginduduso pa
palayo sa dagat
nahalok lang gihapon, nahapyod
ug makakaplag sa iyang dalan
ngadto sa niini.dulaan nga pahoy

kada lakaw sa ijahang inahan
magbilin kini,
ug mga gilaksi na manyeoka.
sa pultahan, sa bintana, sa lamesa,
sa tibuok balay,
para ni nenang.

kada mubalik si nenang,
gikan sa pagduwa-
nagkatag na kining mga manyeoka.
mukalit ug katawa ug malipay,
mudagan sa hagdanan,
ug unja kolektahun,
ang tanang gitabas na manyeoka.


kada muuli sija mudiretso ,
kini sa kwarto sa ijahang inahan ug magduwa,
pagkahuman ug laajun na kini,
mulakaw sija sa kasilayas - ug muluhod sa inidoro.
ug buhusan nja kini ug tubig.

ugma..naa na pud ning mga gitabas na manyeoka
ug lumson na pud ni nija.mata na diha kay matug na ta


hoy!
mata na diha kay matug na ta
ajaw katug diha sa sala
ajaw pud diha sa kusina
dire lang - dire lang sa kama


hoy !
paminaw na diha
kay unsaun nalang ning
losyon, deodorant, aficionado
 kung dili ka makasimhut?

kay unja makit- an tang tita
na nag tabun tabun sa dihang dapita
dire nalang sa atung gugma na kama
arung makatug na ta

Ug nganung dili man ka ?
dili pa ba sakto ang tanang nabuhat?
para nimu?
dili pa ba sakto ang tanang nahatag ?
diha ka nimu ?


unsa man diay ka  bulawan?
ana baja dodong ! ajaw na diha
ajaw na balibad naa naku naka ligo nako
ali na dinhi sa akung kama

mata na ta diha kay mangatug na ta!Orasan 

Usa ka pahiyum na mahimung katawa, 
Usa ka taligsik na mahimung bagjo, 
Usa ka adlaw na mahimung pitlaw, 
ug usa ka buwan na mahimung tuig,


Basin -  mawala na kining kinabuhi-a 
una pa nimu ni makub-tan. 


6: 30 am 
 

ag langit asul
ag langgam nag- kanta
ag bidlisiw makabuta


ug samtang sija ning - mata
sa kong kama, sa akong kwarto

nawad-an ug kahulogan ang oras


Filipino unedited poetry
Sa Plasa ng Maasin
Sa dilim nitong Plasa,
Ay siya namang liwanag,
Ng mga nag-babagang puso,
Na nag-hahanap ng pagkakataon.

At sa gitna ng mga punong,
Nabubuhay lamang tuwing dapit hapun.
Na nagmistulang mga posteng naging kandungan,
Ng mga ligaw na tala at panaghoy.


Sa simoy ng mga damung nahaluan,
Ng pawis, luha at perang natuyo.
Sa magdamag na pag- hahanap,
Ng masasambitan nang nadadarama.


At habang si Rizal ang naging saksi,
Nagsilbing gwardya ng mga pagkakataon.
Sa mga umupo , tumayo at tumuwad,
Sa pader ng mga nagliliwanag na eskina.


Heto ako giniginaw at naghintay.
Ngunit walang pagkakataong dumating
Sa plaza ng maasin.

Thursday, April 24, 2014

maestro
kon ang imong estudyante
sa miaging tuig
anak sa imong classmate
sa elementary
nindot pa gihapon ang imong
pahiyom
unya confident ka pa gihapon
sa imong
pinahapay nga dili mapalid
sa hangin

dayon miabot ang laing panahon
ang ngalan sa imong estudyante
familiar kaayo nimo
nakaingon kag paspas kaayo ang
panahon
kay apo na siya sa anak sa imong
classmate sa high school
kaniadto
misulod ka sa CR
nanamin, gihikap mo ang imong aping
naglingo-lingo ka
lisod dawaton nga
morag nabyaan ka sa panahon
gidagpi mo ang imong apapangig
gusto nimong magmata
magmatngon ug gipasaligan nimo
ang imong kaugalingon
"dili pa ulahi ang tanan", gibinlan mog
pasalamat ang samin
kadtong kinatam-isan mong pahiyom
nga kausa mo pang
gihatag kaniya.
ayaw palabii ug
bukas ang saya
tagotagoi sab gamay
ang hamis nga paa
kipi-kipi
anang nagpahipi
tupi-tupi sa mga
sipi
kanang dili kaayo
dayag
diha sa hanap-hanap
nga kahayag
aron mas nindot ang
igpot
mas hawot ang uplot
sa mga talolot.
ayaw ipakita ang mga samad ug uwat,
ingna lang nga kaniadto nasakitan ka, nga mora
bag, karon wala na, nga karon ikaw
nagmalipayon na,
ayaw ipakita ang mga tahi sa imong panit
ang mga bun-og nga nahimong mga kugang,
ingna lang nga sa una nagarasan ka ug karon
dili na kini kaayo makita, nga nahamis na ang imong pamanit
tungod kay mibulig na kanimo ang maayong kapalaran,
nga gitayhop na sa hangin ang imong mga dimalas.
ayaw ug iyak, kon magbakho ka, kay dili na gayod kapugngan,
sulod lang sa imong lawak, panirado sa pultahan, tabuni ug
alugnan ang imong baba, ug kon motulo ang luha, pahiri dayon
kini, ayaw ug dugaya, ipasuyop kini sa imong tualya.
sayod ka sa kinabuhi, kabalo kas gidangatan sa uban,
ayaw na dungagi ang ilang mga kasakit, ayaw sumpayi sa imong
mga bakho ang ilang mga bakho, kay ang kinabuhi dili daogon
sa kinatas-an ug kasakit, dili kini bangga sa mga kaguol,
kay wala gayoy nagmadaogon niini. Pildi ang tanan.
hiposa ang imong mga luha, salora sa imong mga palad,
kon mahimo imna kini, higopa sa hinay hinay,
kay ang kalibotan, nagbaha na niini, giunupan na ang
mga kabukiran, labaw pa ang mga kalungsuran,
kay ang kagabhion saba na kaayo, ug anaa ang mga gikapoy
gusto na unta ug kalinaw sa ilang gikinahanglan na kaayo nga pagpahulya, kay anaa ang mga bata nangatulog
sa ilang mga duyan, namati sa awit sa ilang mga inahan,
ug ang nahibiling bahandi o pasalig, mao na lamang gayod
ang lingla diha sa kalibotan sa mga damgong mabulukon.
PASSION
isulat mo ang sugilanon
ug diha sa imong likod anaa ang
imong kalag
unya ang imong wala nga kamot
mitabon sa imong baba.
namatay na ang gibantog nga
hiloanan,
apan ang mga sugilanon
bahin sa mga nangamatay
nga kuno gipalatayan lamang
o gipaasohan sa iyang honsoy
nagpabiling
lab-as sa mga matinuhoon.

dugay gayod kining namatay
nagtinga hangtod nga ang iyang tatam
nga iyang kalit nga gitutho
nasalo sa iyang kinamagulangang anak
nga babaye
nga sa kalooy nga gibati niya sa iyang
inahan nga dili gayod mamatay
nakadawat intawon
sa iyang bag-ong kapalaran.
ang babayeng hukhok nagtago sa iyang lawas
nga sexy ug si manoy polding nga dugay ra intawong nagmingaw
sukad kini nabyudo
ania, nagtanga, nga morag langaw nga nasibot sa
balayan sa nag-atang nga kaka.
nausob ang ngalan ni manoy, nahimong dodong
nagpatina sa buhok nga morag gihulbot sa pantyon.
ug si inday, nakahupot na sa gahom sa salapi nga
nakuha niya human maayong pagkapuyok ang tiguwang
nga bahalag matanga, o mawad-an sa katigayonan
basta lang makadulog ni inday, makatam-os sa iyang
ngabil, makahimas sa iyang bus-ok nga totoy,
ug kabalo ka kon unsa pa, bahalag magkamang puhon
sa kaporduyan, basta lang malipay,
nagpakabugo, nagpakabuta, nagpakabungol.
ang mga tawo nga gilood sa panghitabo, walay nahimo.
anaa ang nalooy, anaa ang napungot, anaa ang gisayangan.
mahal na gayod ang kalipay, apan pagkabarato na gayod
sa kadungganan.
tambag sa amahan sa iyang anak nga nagkaulitawo na
anak, kon gusto ka nga mahimong
true gentleman, likayi ang duha ka pangutana
sa imong gustong uyabon nga babaye:
1. pila na diay imong edad?
2. imong timbang, pila pod?
kon mangutana ka, palayo lang daan
kon dili ka masagpaan,
na, basin masipaan.
p.s. Ayaw gyod pangutan-a kon
virgin pa siya.
malubaan jud ka.
ang duha ka igsoon
namatay,
actually gipatay, daplin sa suba,
nangamatay,
gibiyaan,

apan dili sa samang higayon,
dili sa samang takna
dili sa samang dag-om nga
nagtigom ug ulan para sa mga mata
sa ilang usa ka inahan,
wala kini malubong, nagpabilin ang
daghang hungihong, hangtod karon,
kon nalubong man, mabaw lang
kaayo, ug ang taob sa suba,
mikaykay sa lawas
ug dayon gianod kini didto
sa layo, sa layo pa gayod kaayo,
hangtod nga nahimo na kining
hanap sa atong panglantaw,
sa pikas labat, mga bayani sila,
sa laing pikas, mga kriminal sila,
daghan ang naa sa tunga,
naghimo sa buluhaton matag adlaw,
namubo sa mga tanom nga gustong
patyon sa hulaw,
naghabok sa yuta nga hapit na makalimot
sa mga bunglay ug daro,
dugay na kadto, ang inahan patay na,
namatay sa tumang kaguol,
naglunos sa kamingaw sa panit
sa anak nga sa iyang panahon
dili gani matugpahan ug langaw,
gipatay lang kuno sila sa walay hinungdan
ang nagpatunga nalooy,
apan sama sa mga panghitabo,
dali ra usab kining gikalimtan,
dili ko kini malimtan, apan dili ako
ang pulong nga dayag, ako ang hanap
nga gustong matinood, apan ang
tanan, wala nay ngalan, wala na
say katarungan, kay ang mga hinungdan
nangausab naman, lahi na
lahi na gayod, ang nawong sa kalinaw
ang larawan sa kasamok.
karong gabhiona
naglikit sila ug papel
sa mga ngalan
giug-og ang mga
swerte ug dimalas

ang mahulbutan
mao ang sunod birahan
ugma sayo sa buntag
adunay modagan aron
motaas ang kinabuhi
usa ka buto sa bala,
tunong sa ayuyok
aduna na usay
kalendaryo nga
maundang
mabuak ang bagol-bagol
mosyagit ang bakol
kalma lang ang lakaw
sa pinalanggang kriminal.

Wednesday, April 23, 2014

basin ug lumay?

ang tanang bulingon ug
baho,
limpyo ug humot,

ang tanang kahugaw,
ug gilangaw,
lamian gihapon
nga higopong sabaw

bisan ug giagop-op
o nanimahong taghop
sa gihapon
untop pas lintop
sa kinason
siging supsop

ang tanan kaniya
bisan pag bisan unsa
lamian, lamian ug
siging gikamingawan

nakaingon si nanay,
nalooy, nakapangutana

basin kaha  ug gilumay?

ang lawak ni maxima ug ang iyang mga bungtod

ang kagabhion sa lawas ni Maxima
nga nangalimyon,
nagkandahusan, tupad sa tulo ka sinaw,
sinug-ang,

"dili kini siya mga bitoon nga akong
kab-oton" matod pa niya

"ako ang adlaw" maoy iyang giyamyam
sa dihang nawala ang bulan,

"kini ang akong mga bungtod" gihikap ang
iyang lawas,

gihimas-himas, gitilaan, gihagkan, gitilaan,
gikupsan,

"diha, diha ang akong langob,
imo na kana" gihawanan ang dalan dayon
ang iyang hinigugma
misulod,

nagpiyong ang mga mata
ug kanunay, kanunay
nagtubod ang laway.
ang duha ka nilalang didto sa karaang baryo
nagkuyog paingon sa sapa, namahulay sa daplin sa kanipaan,
naghawiray sa kamot, nakalimot, nakalimot kuno,
ug kay wala'y nakakita, nagdula sa ilang mga dila,
walay pulong ang kaduol sa ilang gininhawa,
dili kaayo matataw, kon sila babaye ba o lalake,
nagtalikod, dili kaayo mailhan, dili magsaba, hilom lang,
gihubo ang ilang sapot, nanagan paingon sa dakong suba
diin gidungog ang tigulang nga si Baut nga nagbuhi ug dako kaayong buaya,
nga morag lantsa, nga usahay magbantang sa suba silong sa dakong kahoy sa baliti,
gidungog nga nawala ang duha ka nagbuhat sa gidili ug makaulaw sa karaang baryo,
usahay kon tibook na ang bulan, makita kini silang duha nga misakay sa bukobuko sa dakong buaya
ni Baut, ug dunay nag-ingon nga nadunggan kuno niya nga silang duha
nangatawa, nag-unot, miawit, dayon sama sa gabon nawala.

gidungog, nga ang dakong buaya ni Baut, bayot.

"gusto lang nakong mabuhi hangtod ugma"

kapila mo ba giagian
balik balik ang dalan sa isla
sa pornographia ngadto paingon sa
isla sa mga balak,
sa pagbalikbalik mo wa ka sukad
mapandol, bisan ug daghan kaayong mga bato nga nagpasad sa gamay kaayong dalan nga
miabot sa maong tulay,
wa ka masamad, bisan pa sa kadaghang lansang ug bildo nga gisabod
wa ka malapok bisan sa kakusog sa ulan matag gabii nga ikaw maglabay-labay didtong dapita

nganong abtik man kaayo ang mga mata sa imong kasingkasing ug sa hunahuna?
nganong nagkasabot mga kini silang duha
diha sa kalaw-ay nga sa imong pagtimbang-timbang
sayop man kuno unta...

kinsa bay gaingon nga ang lami ug nindot usa ka dakong sala?
kon lami ang gibati, dili moingon ang kasingkasing nga kini sayop.
moingon siya, mao kini ang gugma.

sud sa imong kasingkasing anaa ang pagduda
apan, gisalikway mo kini, ug miingon ka, "gusto lang nakong mabuhi hangtod ugma"

dawat

dawata ang
dakong possibilidad
nga sa kadaghan sa mga
libro nga gapatongpatong diha sa imong lamesa
ug imong gipangdas-ok sulod sa pipila ka kabinet, lawak, aparador,
kamalig, sulod sa mga gipanghigtan nga mga karton, dawata nga dili mo na kini mahurot og
basa, kining mga patay, nga gisulod sa nitso, sa mga lubong, sa mga masuleyom,
nga ang mga ngalan dili mo na mabasa, nga ang mga nawong nangahimong kalabera nga dili mo na
gayod maambat sa kadaghan,
dawata na lang, nga ugma puhon, usa ka usab sa mga mupatong didto, ug adunay bata nga magdula ug
usa ka sa masindulan sa iyang tiil, maligsan sa iyang taraktarak,
ug igo lang kining modagan kay
haskang
hadloka.

dulong sa haiku


usahay
mora kitag hapon
wa ta kabantay
gayango-yango ta
sa dingding
unya nagkinuripot
sa pulong.
saari ko
nga dili ka mausob
bisag malaya ka
bisan pag mobalik ka na
diha sa imong
pagkaabo

bisan pag mahimo kang
aso
diha sa gabasa nga
kahoy
saari ko pag-usab
nga dili ka mausab
bisan pa ug kitang
duha
mga sanga na lang
unya wala
nay mga dahon
mga kahoy sa
kamad-an nga wala
nay gamot
sa ilang mga tiilan
milabay ang panahon. morag mga imong kaila,
milabay ang panahon, morag imong mga amigo,
nanaghan sila, milabay, milabay lang sila, ikaw
lang ang nakakita kanila, morag dunay samin,
dili mo sila madungog, apan sadya kaayo ang
ilang mga nawong,
atua si Rafael gaguyod sa iyang apo nga kulungon
ug buhok nga gabitbit sa iyang monyeka,
si Aileen nga naminyog amerkano gadala ug maleta
paingon sa dallas,
si Rommel nga nagdala ug gitara, ug kamera
pabalik sa Jolo,
nanglabay sila, nanaghan silang tanan, namula ang
ilang mga aping, abtik silang nanglakaw palayo
kanimo, ug ikaw nanamin sa samin

namuti ang ang buhok, mikunot na ang agtang,
nangluag na ang panit, gahalhal ang dila, miubo,
nanghayhay unya miingon ka, nganong dili man ako
kuyog sa inyong panaw?
gusto nimong moiyak, apan asa na ba ang laing luha?

sumbat sa kasingkasing


aykog ingna
nga dili na ikaw ganahan
pa ug halok ug
gakos
sukad ka gibudhian sa
tawong
gisapopo mo sa tanan
mong gugma
nga nausik lamang
diha
sa usa ka
pagbudhi

sa dhang milabay na
usab ang
kaanindot sa dalan duol sa
kilid sa imong balay
mipasiplat ka baya
pag-usab ug
giwakli mo pa man gani
ang kurtina nga
baga nga
niadtong isang adlaw imong
gitaod
diha sa bahad nga
ikaw
hangtod sa imong kamatayon
mag-amoma
na lang
sa kaisog diha sa
pag-inosara
tawo ka dili
kahoy
dili bato
dili abo
dili balas
ang imong kasingkasing
nagyamyam
sa mga pulong gikan sa
baba nga nanimahong
tuba.

Tuesday, April 22, 2014

sex trip sa duha ka edaran

..nausob na
kay ang panaw haskang
layoa na
mora bag gikan pa kami
sa aparri
balik na usab sa jolo

dugay
morag tapot sa
pawikan
hilom morag
dahon nga napadpad
sa disyerto
dapit sa ilagan

wala mihalok ang
bulan sa
baba sa sapa nga
walay isdang
gakisaw

mibaha ang milagro
sa ulan
sa kamad-an
sa pangasinan

pagkahuman
mibangon siya ug
gipasol sa iyang
kumagko
ang pula nga
panty didto sa sawog
nga sinaw

misulod sa CR
ug nagpaagas sa
iyang ihi
hawid sa rehas nga
puthaw

mibalik sa higdaanan
gibati sa dughan ang
adlaw nga
mitugdung sa iyang
atngal

Monday, April 21, 2014

bwahan

kabahin kini sa kahayag gikan sa adlaw nga
midan-ag sa mga dahon sa punoan sa bwahan

sa mga tamsi nga tawgon kog kuragan nga siging
paigat ug lupad-lupad tugdong balikbalik
 sa mga sanga sa mga punoan sa bwahan


sa mga dagkong hulmigas nga nagsigig hakot sa mga
mumho sa kan-on nga sobra sa pamahaw sa mga iro
nga busog na kaayo ug karon namahulay silong sa
mga punoan nga mikatkat  sa bwahan

sa mga salag, sa mga dahong nalaya ug nangahulog sa
tiilan sa mga punoan sa bwahan

makita mo kaha ang pagkabalaan ug pagkabulahan ning
tanan dinhi sa kalibotan sa mga punona sa bwahan?
 
bwahan, kong ang imong hunahuna, nanirado na sama
sa mga kapit-os sa payag, bwahan, dili na gayod.

NING KALIBOG UG PAGPANGLOODang iro migukod sa iyang ikog
ang anino kanunayng magsunod sa iyang lawas.

ang atong nawong gibuhat aron dili nato makita
hangtod nga miabot ang samin
hangtod nga naatubang nato ang tin-aw nga lanaw
niadtong giuhaw kita ug gustong moinom ug tubig
gikan sa mga kabugnaw

kon nganong gihimoan kitag likog ug atubangan
sabton mo nga adunay lugar sa atong kaugalingon nga alang lang sa uban
ug ang uban alang lang gayod kanato

ayaw panglood. ang alang kanimo bisan pag imong balibaran
atubangon ka gayod niini ug hawiran ang imong duha ka palad.

ayaw kalibog. ang mga hanap gituyo aron dili ka masakitan
aron dili ka mahadlok. aron ka katulgon, dayon makapahulay.

Sunday, April 20, 2014

panghitabo

lahi ka na karon
dili ka na mangutana
buhaton mo na lamang
ang imong buhaton

mora ba ug andam na
ang tanan

daghang mga papel sa
hagdanan
ug ang bintana siging gisirad-an
abri sa kusog nga hangin

ang mga bulak sa hardin
morag gikalimtan na ang
pagpamuswak

ang bugtong nga alibangbang
dinhing dapita
gibalian ug pako sa usa ka
maldito nga bata

naandan

gianad ko na ang akong kaugalingon
diha sa kahilom
samtang kamo durong agik-ik ug
katawa
sa inyong gidangatan,

gihipos ko ang akong mga bukton
dap-ig sa haligi
ang akong mga mata naglantaw
sa layo kaayo nga lugar

bisan sa tanan, nahibilin gihapon ako
diri sa isla sa kasubo
gianad ko na usab ang akong kaugalingon
sa inyong matag pagbiya.

PAG-ANDAM UG PAGDAKOP

sa nagsayasaya nga langaw
sa kilid sa patay nga baki
laing baki usab ang nag-andam
sa iyang dila alang sa
pagdakop,

ang tikarol sa sanga sa
patay nga kahoy
nag-andam sa iyang sungo
ug pako
aron pagdakop sa usa ka
isda nga
nanamin sa adlaw

Saturday, April 19, 2014

bisan ug kalayo
ang adlaw
{sayod ka gayod
nga ang adlaw mao
ang dakong bola
sa kalayo

ang dakong lawod
sa ispidno}
dili niya maduslitan
ang imong
gipili nga sigarilyo.
kon imong palabian ug buhos
ang kahayag diha sa dagat
ang isla mahimong mora na
lamang nga usa ka langgam
nga naglupad sa wanang.
sakto-sakto lang ang pagtimpla
kahayag gamay, sagoli ug
igo-igo usab nga kangitngit
aron mas makita nato ang
labing tinood.

PASUMBINGAY SA MGA IRO UG IRING
DIRI'S MINDANAO


akong amigo ang mga iring
nga kontra usab kaayo sa
dakong iro nga siging suroy
diri sa nataran sa among balay.

karong adlawa ang mga iring
maoy nakasuroy ug una ug
namahaw, dayog abot sa iro,
nga gusto sab mamahaw.
kabawo na ka kon unsay
mahitabo ning mga iro ug
irIng kon mag-away. Gubot
gayod kaayo ang nahitabo.
Nabuak ang bintana nga
espejo ug ang mga alugnan
sa lingloranan maayong
pagkagisi, ug nag-ulan ug
doldol ang tibouk sala.
ako ang nahasngan sa tanan.
nakawrasan kos iring. Napahitan
pa gyod ang akong kiting.
sumala sa naandan, wala na
gayo'y paglaom nga kining
akong balay ug ang akong
nataran, magmalinawon ning
duha ka kontra nga mga walay
saktong pamatasan.
kasagaran ang managpareha
(sa bisan unsa na lang: lihok,
damgo, pagbati, hilig, ug
mga kabuang)
managsuod. Bisan gani dili
na mobungat ug pulong, sabtan
na dayon kon unsa'y buot
ipasabot.

ang parehog balahibo, ang
parihog pamanit, ang parehog
mga kalaay, suliran,
kapakyasan o kapalpakan,
kon magtapok, o magkita sa
bisan asa,
kon magtagbo, na haskang
biboha.
dali lang ang paggakos, ang
paghinangpanay, ang paghinilakay
habwa sa mga gipanglubong,
mga kahiubos, mga kahigwaos,
dali lang ang pagtimpla sa katawa
og pagbakho, hangtod nga madungog
nila ang musika sa ilang
mga kaagi, sa ilang mga umaabot,
hangtod sa pagsalop,
dayon magmata,
dayon mobiya. Pahiyom dayog
kawala.

ANG ATONG PAKIGBISOG

mao kini ang atong pakigbisog.
dili ta moundang. wala nato gigapos ang atong kamot sa atong hawak.
gipaabtik nato ang atong mga mata.Andam ang atong mga kamot.
Lig-on ang mga tiil.
gilantaw nato pag-ayo ang unahan. Dakong bukid. Sa ubos ang
natulog nga patag. Sa unahan ang dagat. Linaw ang tanan.
Sud sa atong dughan anaa ang kagubot.
Gaunay ang atong mga pagbati.Gikaon kita sa atong kaugalingong
huna-huna. Dili kita mosugot niini.
Bungkagon ang angayang bungkagon.
Kon mahimo, lainon ko kini ug kana.
Aron lang ako mabalik sa akong kalipay sa dihang
ako usa pa lamang ka bata.
Usa ka tingog nga namati lamang sa usa ka tingog.
Usa lang ang agianan.
Usa lang ang gilantaw.

mao kini ang atong pakigbisog.
Nga unta maluwas kita sa atong kaugalingong kagubot.
pagkadaghang langgam nga itom nga ang mga mata pula.
Dugo nga luha. Hait nga mga kuko.
Pako sa kangitngit.
Padulong ang tanan sa kahilom.
Dayon mamati sa awit sa usa ka inahan nga nagpatulog sa iyang
puya sa lalom nga kagabhion.
Ug ang bulan tibuok diri sa atong dalunggan.

kahadlok

anaa ang mangtas
gipangutana ka kon unsa ang nawong
dili ka katubag. Nahadlok ka sa wa pa nimo makita.
Sa dili nimo masabtan.
Gipangutana ka pag-usab. Nahadlok ka ba?
Imong tubag, oo.
Unsa ba ang iyang dagway? Dili ka gihapon katubag.
Nganong nahadlok ka man?
Balik-balik ang imong tubag, nga dili tubag
"naa siya diha".
Apan asa? Wala man.

mao kini ang kahadlok. Wala'y nawong. Wala diha.
Apan gikahadlokan.

TIMBANGAN

kapila ka ba nila timbangon, unya dayon nilag ingon,
kulang, kulang pa gayod,
gisukod ka kanunay sa ilang timbangan
nga sa kanunay magsulti nga
kulang, kulang pa gayod,
nakahatag kini kanimo og kahiubos,
mibalik ka sa lawak, natulog, nagpatulogtulog, aron lamang
hikalimtan usa ang tanan,
miingon ang nagtimbang kanimo,
makatabang kanimo ang pagkatulog kay diha mo habokan ang imong
mga damgo
pahulay lang usa, ayaw kaayo ug hagoa ang imong hunahuna
nagdugo ang imong kasingkasing
nakatulog ka diha sa nauga mo nga mga luha
miingon ang tigulang nga bako ang likod,
ugma, timbangon ka na usab namo
unta wala nay kulang, unta sakto na ang tanan
apan wala ka na namati niini
pagkaugma sayo sa kaadlawon sayo ka nga mikagiw
gisunod mo ang imong tingog
ug sa usa ka sako mo nga dili buslot
gidala mo ang imong kaugalingong timbangan
motabok ka sa tampi
ug didto sa usa ka isla diin ikaw lang usa
sukdon mo ang imong kaugalingon
ug sayod ka nga layo kanila
sakto na ang imong timbang ug ang imong kasingkasing
haskang gaana na gayod kaayo
sa langit nakita mo ang banog nga nagpahurayray sa hangin
usa ka damgo, nga sa pag-inosara mo
nagtudlo: sakto na ang imong timbang
sakto na gayod, wala ka nay kulang.

GRAVITY


wala man ako sukad
nakalutaw sa imong kawanangan
apan
gibati ko ang tanang gibati mo.

dili maihap ang higayon nga ako
naglutaw lamang
nakigsulti sa akong kaugalingon
misaad, midamgo, gani usahay
magmahay man nganong
nabuhi, niining dakong wanang
diin ikaw wala na,
adunay usa ka higayon nga gipalong
ko ang tanang suga
ug ang akong nakita mao lamang ang
kangitngit
ug ang akong madungog mao lamang
ang pinitik sa akong kasingkasing
diha sa usa ka pangandoy nga unta
mahuman na ang akong panaw diha
sa usa ka paglutawlutaw
apan sama sa atong nakita kaniadto
kalit ka nga miabot
nga ambot ug diin gikan ug ngano
ug gipakita mo kanako nga ang mga panghitabo
usahay atong balit-aron
aron matugkad ang matood aron makaabot kita
sa atong gustong adtoan
nga ang paglupad ug ang pagtugpa mao ra
nga ang pagsaka ug pagkanaog usa ra kana
nga ang kasakit ug kalipay usa lamang ka nawong
nga ang kinabuhi ug kamatayon mga pultahan lamang
nahibalag ko ikaw sa usa ka pagbiya
ug ang imong pagmahal mao ang paghatag mo kanako
sa dili tiaw nga kamingaw
napadpad ako sa lapyahan sa dagat
miabot ako isip usa ka nagdilaab nga kalayo
gihagkan ko ang balas, gihawiran ko ang balod,
mibangon ako, ug milantaw sa bukid
ug gibungat ko ang dakong pasalamat.

ELOY

si eloy, upat pa ka tuig.
pinangga sa inahan, kay lagi bugtong man.
ganahan si eloy ug dolsi. kon mahimo lang ang iyang pamahaw,
paniudto, panihapon dolsi.
matag gabii, makamata kini ug manugilon sa iyang inahan
kabahin sa daghan kaayo nga dolsi sulod sa iyang damgo.
nahadlok na ang iyang inahan kon unsa ang mahitabo sa iyang bugtong ug pinalanggang anak.
gani gusto ni eloy nga ang iyang ngalan usbon.
dolsi ang iyang gusto nga ngalan.
mitambag ang inahan, nga eloy, ang imong ngalan, ngalan kana sa
imong amahan, nga patay na.
kaniadto siya ang banggiitan sa atong baryo.
apan si eloy nasuko, miligid sa dalan, misyagit ug iyak, ug aron
magmalinawon, gipauyonan na lang kini sa iyang inahan.

nangapodpod ang tanang ngipon ni eloy.
nangahumok ang iyang tanang bukog.
gihulmigas ang tanan niyang lawas.
nalata ang iyang tiil.
walay nahimo ang inahan.
lahi si eloy, lahi gayod, apan iya kining gipangga
bahala na ug mamatay si eloy
sukot pa sa inahan, basta lang siya magmalipayon.
EKSTRAsakit lantawon ang
imong pahiyom nga hilaw
sa kataposang
pasiyo,
gilantaw mo ang
akong gilantaw
kadtong damgo nga
aslom
kadtong gustong
kab-oton nga dili
makab-ot nga ug
makab-ot man ugaling
dili baya usab unta
alang sa atong
kaugalingon

ang atong ganahan
dili dali makalimtan
unya ang atong
kasingkasing
kulitogon
sa usa ka tinood
nga atong nasugdan
na unta
ug atong gipanugilon
sa atong minahal
apan nasuhong
dili nato sala ang
ang damgo nga wala
matuman
nasuhong lang
diha sa usa ka
laing panag-ignan
sakit gayod apan
unsaon ta man
trabaho lang kini
ug dili personalan.
AMIGO


wa ko katulog sa dihang giputol sa iyang anak
ang gutay sa pagpasaylo
kon unta miabot pa lang gayod ang mensahe
buhi pa unta ang atong
amigo
dako untang pista ang mahitabo
ug ang tibuok balangay magmalipayon
diha sa inahan, anak, ug amahan nga
nakalampos sa usa ka trahedya
apan ingon ana gayod diay ang gitawag tag maanyag,
ang molambo, ug ang halaran,
kadtong mapurga ang atong mga galamhan
ug atong ikalibang ang kasagaran.
ALAGAW

nindot ang kataposan diha sa karaang silindron
sa duha ka kamot nga nagtagbo, nanirado, nangabri,
ug nag-ilhanay sa dili gayod mahikalimtan diha sa usa
ka senyal

ang pulo ka tudlo
nangasibo.

Wednesday, April 16, 2014

Ang kabusog Usab Bagotbotan
 Dayon mangitag Tabi   
 Bisag puno 
Sa daghang klaseng kabaho
 Ang pizzaria
Imbis ako ang manawag 
Nimo 
Nausob man kalit 
Ang huyop sa hangin 

 Namugnaw noon ko
Bisan sa giuhaw
 Nga mata sa lalaki
 Dili tanang Babaye
 bisan unsa Kabugnaw 
Iyang imnon 

 Sama ra pod Kana
 sa nahitabo Kaniadto
Tali natong duha
maanad ka ra
sa kasakit, moabot ka ra sa tumoy sa kahapdos,
dili na hapdos, dili na sakit,
naalim na,
ang kugang nakuha na,
ang uwat
natulog, nagdamgo nga mapapas
ugma,
dili mapapas, tutuki usa,
ayoha,
maandan mo ra ang kaanindot
sa mga uwat,
puhon, mingawan mo ang kahapdos,
gikamyan mo ang kasakit,
ug tungod kay naanad ka naman,
unya di na madutlan,
iya kang gilabyan, ikaw ang
gikalimtan.

Tuesday, April 15, 2014

ALANG ATONG NAG-INGON NGA "Less"


magpasalamat ka
kay nadunggan ka

kay ug wa pa,
maulo gyod unta.
HINUKLOG UNO

babaye, nganong giiyakan mo man
ang karon ug
ang kagahapon?
ayaw usiki ang imong mga luha
andama kana
sa daghan pang umaabot.
HINUKLOG DOS

anak, anak,
nganong gibiyaan mo ako?
amahan, amahan,
lantawa ang imong anak
inahan, inahan,
hain ka naman?
HINUKLOG TRES

ang haytik nga
katoliko miingon:
ambi ang imong
kros kay akong
idilet
ang Ginoo miingon:
dili ko cellphone.
HINUKLOG KWATRO

puasa: dakong paak
sa alimango,
usa ka yahong nga
binignit,
dakong lukon,
sutukil.
HINUKLOG SINGKO

kon atong subayon
kita ang naglansang kaniya
sa krus
matag adlaw unya ania
kita
kunuhay nagpalooylooy
nanglagom ang mga mata
ug iniyak

namaligya ta ug gaba sa
merkadong guba
unya naglinya ang
ganahang mamalit
ANG PAGPANGLIMPYO SA SALA

kuhaa ang tanang bulingon
ilain ang de color
ihumol ug usa ka gabii
butangi ug igo lang nga sabon
pagkabuntag
kusokusoi, dakdaki, kusokusui
na pod, dakdak, dakdak, dakdak,
waswasi, waswasi,
hangtod nga mabati mo na ang
kalimpyo
ang tanang buling nadahik na
sa tubig paingon didto
sa kanal
ang tanang mantsa nawala na
dayon ihayhay
ning init na kaayong kwaresma

pahulay, panudlay,
ginhawa ug lalom,
pamati, paghinuklog
pahiyom.
tungod tingali kay nagkulang nas ambat
na, anaa, nag-abat-abat ang gamay nga abat sa akong labat.
aron malipay,giambat gamay,
dalang kasaba.
PANINGKAMOT

Ang kahilom sa usa ka
Balhibo.
Ang bato ug kahoy
Dili kasibog.
Ang atong tingog
Balikbalik.
Wala mausob ang
Sayaw sa tamsi.
Ang tanom dili
Matingala sa pagbuswak.
Ang mga panganod
Dili kapuyo.
Pamatia ang musika.
Piyong lang usa.
Usa ka mata.
Sugdi ug hunghong ang
Imong dunggan.
Patig-aha ang
Kasingkasing kong
Kinahanglan.
Lipot, dagan. Tago.
Usahay.

alang sa hingtungdan

Kon nagtoo ka nga kami
nagwiriswiris lamang
salamat na lang,

kon nagtoo ka nga ikaw
lang ang diyos
salamat pod sa Diyos,


kon ikaw gibatig kalaay
ayaw kami'g idamay,
panglimpyo lang sa imong balay

kon nagtoo ka nga ikaw lang ang suga
palihug intawon palonga
kay mas gibati namo ang kainit
sa among talagsaong kangitngit.

kon nagtoo ka nga ikaw lang ang
tinood nga kahayag,
siplat lang pod gamay sa adlaw,
kay kami gyod ang naulaw.

Thursday, April 10, 2014

ang gikabalak-an

ang iyang bugtong anak nga
naghikog sa punoan sa sibuyas,

ang amigong mitungtong sa bato
aron makita ang atay sa cebu,

ang anak niyang dalaga nga
mubo ra kaayog lupad.


Wednesday, April 9, 2014

nganong nagsulat ba ako?

dili ko unta isulti ang tubag
basin masuko ka kanako

kining tubaga mahimong
binulok nga tubag mahimong
tubag sa usa ka laog
sa usa ka tawong kaugalingon
lamang ang
gihunahuna, apan mao gayod

kini ang tinood. Nagsulat ako sa
akong kaugalingon lamang. Wala
nako handoma nga mausab ang
dagan sa panahon,
wala nako handoma nga mabalik
pa kanato ang mga sapa nga
hagbay rang naughan sa
tubig tang gipangita
wala na nako hunahunaa pa nga
kadtong mga dalan kaniadto nga
atong laktoranan
makit-an pa nato pagbalik

hapit na maupos ang akong kandila
busa ang akong kaugalingon lamang
ang akong gisulatan

kabahin kini sa unta akong gibuhat,
sa unta akong gilikayan, sa unta akong
gipangga ug gihigugma,
kabahin kini sa mga nawala na kanako
og sa gusto ko pa untang magpabilin
kon mausob pa man ugaling ang
dagan sa akong kapalaran

dili ko na usbon ang imong kalibotan
ang gustong mahitabo sa daghang katawhan

human sa pagkumot sa papel
gusto ko na lang kining ilabay
wala na nako handoma ang pagbasa
kon unsa gayod ang imong gisulat
didto,

ako, ako lamang, ug ako lamang gayod
ang mga pulong nga gusto nakong litokon
pagkahuman

sa dihang mapalong na ang kandila
kasabot ako sa pag-abot sa kangitngit

kon aduna man ang kahayag
o ang bag-ong dalan, aduna pa kaha
ako'y gahum sa pagsulat bahin kanako?

busa, karon, karon, isulat ko na ang
akong kaugalingon,
ang iyang taliabot nga kataposan
ang tingog sa iyang kataposang pagtinga
dayon unya nakong hipos sa akong kamot
sa ibabaw sa akong dughan.