Saturday, June 29, 2013

ug sa langit nga nagmahay

ang ilang gipakita
nga imong kanunay nga gilantaw
puros dili tinood

unta masayod ka na sa gahom
sa kwarta
unta matugkad mo na ang
pagkauhaw sa uban kabahin
niini
nga walay katagbawan

nga usahay bisag unsay ipabuhat
buhaton gayod
tungod ug alang sa kwarta

dili piki ang kwarta apan mahimong
piki ang gugma
ang dili unta nila ganahang buhaton
buhaton
unya ikaw nga tanga ug naghandom
sa tinood nga gugma
sa tinood nga pagbati ug panghitabo
anaa
nagnga-nga sa imong mga
damgo

kon makita mo unta ang tanang
suok ning kalibotan
mabati mo unta ang tanang kamingaw
ang tanang kasakit

makita mo unta ang tanang bunga sa
mga bakak
ang mga layang bulak nga nangahulog
sa tiilan sa kahoy

sa kahoy nga walay dahon
sa mga sanga nga patay

ug sa langit nga nagmahay
tungod kay sa siradong mga ganghaan
wala na'y makasulod niini

kuno

gisulod mo kuno ang
elepante sa imong
palad nga nanirado
diha sa usa ka kumo

nahingangha gayod
kuno sila sa dihang
napasulod mo usab
ang usa ka kamel
diha sa mata sa dagom


natugkad na kuno nimo
ang kalawmon usa pito
ka lawod ug nalupad
mo na kuno ang
ikapitong langit

kaanindot mo
pagkagamhanan

kuno.

ang gipangita nga sulaton unta

wa ko pa ikaw masulat
wala pa, bisan unsaon ko ug inat ang akong kataposang ginhawa
wa ko pa ikaw matugkad
diha sa imong gipanag-iyang kalalom
namasin ako
nga basin kon molutaw na lamang ako sa hangin
ug magpatighulog diha kanimo
diha sa ayuyok mo sa dagat
basin, basin ug
unya masulat ko na ikaw
ikaw nga makatagbaw sa akong
kauhaw
nga makapawala na unya
sa akong kagutom

Friday, June 28, 2013

walay nakaila kanato

kadtong unang giingon ko kanimo
ako na nga bakwion karon

sukwahi na ang karon sa kagahapon
nahiwi ang dalan unya daghang naglibog kon asa na paingon

kon asa ka naman wa na ako masayod apan kadtong nadungog ko gikan sa imong mga ngabil kaniadto
unta dili mo na usab bakwion

pagkalami paminawon kadtong imong giyubit sa silong sa kakahoyan
sama sa kabugnaw sa hangin nga gikan pa sa baybayon

kadtong akong unang giingon kanimo mahimong dili mo na usab papason sa imong hunahuna
nindot kadto, adunay kainit sa shakoy nga giasukaran, sa sikwate nga hawot kaayo didto sa balay nga
atong abtanan

walay nakaila kanato
walay nakasabot sa kaputli sa atong mga tinguha

hiwa na ang dalan ug sukwahi na ang mga damgo
bisan unsaon nagpabiling walay klaro ang tanan

pait ang sikwate, ug tam-is ra usab kaayo ang giasukaran nga shakoy
wala nakaila kanato

Monday, June 24, 2013

sa imong pagkaugalingon

sa unahan
ikaw na lang

kon aduna
kay giawatan
o gisunod
kaniadto

karon wala na
busa
mapugos ka na
gayod

diha sa
imong pagkaikaw

sulaton mo
na ang imong
kinabuhi sa imong
mga kamot

ug kon malibog
ka ug duna kay
mga pangutana
mapugos ka
ug pangutana
lamang sa imong
kaugalingon

ug ang mga tubag
niini
walay lain
kondili ang imong
mga tubag
gihapon

apan ayaw kalimot
ug hangad sa langit
diha sa adlaw anaa
pa gihapon ang
kahayag

ug sa kagabhion
diha sa mga bitoon
ug sa bulan
anaa pa gihapon
ang mga
karaang dalan
nga mahimo pa
gihapon nimong
agianan

ang pagbalibali

mitoo na ako anang binali,

bisan untag dili katoohan
nahimong katoohan ang tanan
human sa usa ka
lalom nga pakisusi

kon ikaw kuno mawala
kay gimino ka man kaha
aron ka makatultol balik sa
imong dalan nga giagian
balihon mo lang kuno
ang imong
gisuot nga sinina

nawala na ako ug ako kining gisulayan
nakabalik ako sa akong agianan

gibali ko ang tanan
gibali ko ako, gibali ko usab siya
gibali ko ang panahon
gibali ko ang kagahapon
gihimo kong karon
ug ang karon
gihimo kong kagahapon

makahimuot ang maong hitabo
ug ang kahadlok nahimong kalinaw
ug ang kasakit nahimong kalipay

gibali ko ang langit
gihimo kong yuta

gibali ko ang unod
gihimo kong panit

gibali ko ang bukog
gikuha ko ang utok

gibali ko ang akong nawong
gihagkan ko ang akong ayuyok

gibali ko ang imong gipanulti
ug ang imong mga gipanagna
gihimo ko kining mga kahoy
ug mga bungtod ug mga adlaw
nga mosubang ug mogilak kanako

gibali ko ang kangitngit
gihimo ko kining kahayag

gibali ko ang akong kaugalingon
gihimo ko kini ang kamong tanan

gibali nako ang kawanangan
gihimo ko nga kalibotan.

morag dugos sa lapinig nga kusog kaayong namaak kanako.

human sa kadugay nga pagpuga
sa panahon
natilawan mo na ba ang kataposang
duga sa kasakit?

ayoha pagamit sa imong baba ug
pagpakli sa imong dila
padugaya pag-ayo ang
pagtamasa mo niini ug kabahin
sa akong natilawan
nausob baya gayod ang akong
panimpla:

lami ang kasakit, tam-is kini
morag dugos sa lapinig nga kusog
kaayong namaak kanako.

sa mga mata nga gabon

si nanay adunay
gitipigan
sud sa iyang dughan

si tatay adunay
say gitipigan sa iyang
baksanan

daghan pa kitag wala
mahibaw-i
ug sa dihang sila
namatay
atong nasuta ang
tinipigan sa atop nga
nipa
sa sugong nga kawayan
sa kilid sa bongbong
sa ilalom sa salog
ug sulod sa mga alugnan

daghan pa ang gitipigan
sud sa baba
ug sa mga mata
sud sa dughan
ug sa mga giawayan


ako sab pagkadaghan
sud ning mga  pulong
nga taphaw
sa ilalom sa papel
nga kasingkasing
sa kilid sa baba nga
tubig
sa ibabaw sa utok
nga asgad
sa tungatunga sa
mata nga
gabon.

ang atong mga tinipigan

adunay gitipigan
dili kay makaulaw
apan aron dili kini
kasinahan sa uban
o hulaman
kay kini ugma sa
ting-ulan
kapahimuslan

sama usab kini sa
atong mga sekreto
sa atong panag-amigo
sama usab kini
sa wala pa nato
gibutyag sa kinabuhi
sama usab kini sa
atong mga
gitipigang kinaadman
o kahibalo

kini ang atong mga
bahandi sa atong galamhan
nga ugma damlag sa
kasakit ug sa kasubo
ato ra kining
mahulho....

Saturday, June 22, 2013

tubag sa usa ka gajanan

kay kabayo ko man
pwes ako kining sakyan

gibunalan ko ang
akong kabaw
ug dili ang kabaw maoy
mobunal kanako

gianad ko ang akong iro
dili siya ang moanad kanako

kay dili man ako makapuyo
sa mga panganod
pwes gipuy-an ko una
ang akong balay

sa atong panimalay

pagkahuman sa layong mga panaw
ug paglantaw sa lain-laing mga lugar
sa hilom angkonon ko
mao ra man kadtong mga dalana
ang ilang panimalay mao ra sab sa atoa
mga inahan nga mihangop sa ilang mga anak
mga amahan nga mikudkod sa daro nga
mibitbit sa mga sundang
mga agalon nga naglingkod sa ilang lingkoranan
sa gahom ug
mga sulugoon nga nagpaypay sa ilang mga likod

mao ra man gihapon ang mga sakayan nga
naglutaw-lutaw sa mga suba ug baybayon
mao ra man gihapon ang mga kahoy nga naghatag
ug landong ug kabugnaw sa palibot
mao ra man gihapong mga abog nga mitapot
sa atong mga panit
bisan ang mga buko-buko sa mga elepante
nga atong gisakyan
sama ra gihapon kini sa mga buko-buko sa
atong mga karabaw nga gipangga ni tatay

unsa pa ba ang atong gipangita?
gikinahanglan pa ba ang pagpalayo aron nato mahikalimtan
ang nahitabo kanato dinhi?
unya ba gayod ang atong katuyoan?

gikapoy na ako, gipul-an na usab ikaw
ugma, magpalagaylay ako sa uway nga lingkoranan nga binilin
ni Engko
ug didto ko sa veranda
lantayon ko ang atong naandang makita

ang mga basakan, ang mga tulabong, ang mga kabaw nga naglubog sa tunaan
ang mga kahoy nga milabong
bation ko ang kabugnaw ug tagamtanon ko pag-usab
ang kalipay ning atong panimalay
balikan ko ang balay sa akong kasingkasing
ug dinhi ko ipadayon ang akong
gipangita nga hinanok sa katulugon.

Friday, June 21, 2013

sa mga lawasnon

lahi kining dula ko sa akong kinabuhi

apan kwidaw
basin ug managsama ang atong
dula

ug ang atong dulaan usab
managsama ug
bulok ug hulmahan

gihimo kong upat ang akong
mga kamot
walo ang akong mga tiil
mas hait ang akong
panimpla unya ang akong
pagpanimbang
nagdili sa mga katig ug
mga bugsay

gisagol ko ang pangatarungan
ug pagbati sa usa ka
ilimnan
anaa ang kaasgad ug ang
katam-is
gikalipay kini sa akong
kauban

ang kapait akong gitipigan sa
ilalom sa hulugasan
ang tanang hugaw
akong gipangtabunan
gikalipay kini sa mga
hingtungdan

tungod kay gihigugma man nila
ang mga misteryo ug ang mga ikatingala
ug ikahinganghan
naghimo ako ug lig-on kaayong pultahan
nga ang yabe usa ra gayod sa
tibouk kalibotan

wala kini nila hisabti
kinsa ba ang ganahan mosulod diha sa
kamingaw sa lawak sa pag-inosara?

apan gibuhat ko kini
gisilotan ko na ang akong kaugalingon
bisan ug wala pa sila mihatag sa
usa ka paghukom

sa pipila ka tuig ug sa umaabot pa
hangtod na kini sa akong
kataposang ginhawa

usa ako ka piniriso sa akong
konsyensa
ang akong panglantaw rehas
ang akong mga damgo
kabahin kanunay sa pagkagawasnon
sa mga bus-ok ug mga
lawasnon

ang pagkalahi sa karon kanako

sa gawas
samtang naglingkod ako
sa kilid sa pultahan
nakita nako ang
buak nga misetera
sa harding
diin ang tanom
natikwang
sa ubos ug unya
ang iyang mga gamot
morag mga bukog
sa sinugbang isda
nga kinan-an
ang iyang mga dahon
morag trapo nga
nalusyang

kung kaniadto pa
kini nahitabo
mahimong lahi
ang akong
buhaton

mahimong gialisdan
ko na ang maong
misetera
ug unya akong tabonan
ang mga gamot 
sa maong tanom
sa mas abono pa nga
yuta ug unya
akong gibisbisan
ug tubig ang
iyang mga dahon

apan dimalas kining
tanoma
karon
lang kami
nagkita.....

pagdawat sa lisod dawaton

aduna'y miabot
gisulat ko sa papel
ug milakaw kini
nga walay
pananghid

adunay miingon
milupad kini
gawas sa bintana

tungod sa daghang
buluhaton
ug sa mga
kasamok
gikumot ko ang
maong papel
ug ako kining
gilabay
sa bintana

gipunit kini sa
usa ka tigulang nga
lalaki nga
taas na kaayog
bungot

gibasa
ug unya gikumot pag-usab
ug
gilabay sa dalan

gipalid kini sa hangin
palayo na kanamo

kami
natigulang
ug karon
diha sa paghikalimot
sa maong papel
ug sa akong
gisulat didto
ug sa nabasa sa
tigulang

andam na gayod
kaayo
sa pagdawat sa
lisod dawaton.

Thursday, June 20, 2013

kita man god ang mawala kay lumalabay lamang

kon mamutol ka sa mga sanga sa kahoy
palihog buhata kini sa ting-ulan

kon mahimo kon manisok ka man
 sa mga binhi buhata kini sa kagabhion

kon moagi ka dinhi ug makita mo
ang mga buwak nga namuswak

kon mahimo ayaw pagkutlo bisag
usa niini kay mas nindot sila nga

lantawon nga naglingkod gihapon
sa ilang tagsa-tagsang mga punga

kon makita mo man ang mga bato
sa kilid sa dalan palihog ayaw ug

pamunit bisag usa niini ug ayaw kini
ilabay kang bisan kinsa ug bisan asa

kay ang buwak nga namuswak
ang mga lisong natisok  ug ang

mga batong nagpuyo lamang anaa
na sa ilang kaugalingong balayan

ug kita nga lumalabay lamang
dili dugay mawala ug matangtang.

Monday, June 17, 2013

kahaw-ang

gihunahuna nako kon unsa gayod ang bation kon
mapriso ang tawo

labi na kon wala kini sala, o dili ba kaniadto nga kon
masakit silag ketong, dakpon sila, pugson pagpasakay sa batil
ug unya ilabay didto sa isla sa
Culion

o asa ba kadtong nasura nga sila ilabay lang ug gani
ilhon na lang silang mga patay

ug bisan pa ug duna silay nahibiling mga gipangga
putlon gayod ang mga kutay sa paghigugma

apan bulahan sila gihapon kay silang tanang nangapriso
sad-an man o dili, masakiton man o nasaypan lamang

kay daghan sila sa maong isla ug mahimo nga magdaub
sila ug kalayo sa tunga sa isla ug dayon nilag salu-salo sa
ilang gidangatan

mahimong manayaw sila silong sa bulan, o dili ba magdulog
silang tanan, aron mabati nila ang kabibo og dili ang
kamingaw

nga karon akong gibati sa dihang napriso ako niining akong
gamay kaayong lawak nga walay bintana ug pultahan
tunga-tunga sa akong kahaw-ang....

ang sunog

ang paglikay sa kasamok
sama sa paglikay sa kalayo

nga bisan nianang paghunahuna
sa dapog o sugnod

bil-ungan, uling, ginit,
uga nga sagbot, lighter,

gas, palito, lukay,
init nga kamot, hilanat

....likayan gayod, aron
dili gayod kita  masunog

...nga bisan ug mabasa na
kaayo sa ulan unya nagkurog

na kita sa katugnaw, giantos
lang gayod gihapon

aron walay sunog, aron wala'y
usa ka pagsugod.

human makasab-i

pagsud niya sa
CR

dili kaayo dugay

gipangutana siya
sa mangkay kon duna bay sabon

ingon ka
"usa ka kaban!"

Sunday, June 16, 2013

ang manunulat nga dili pabasa

si Ara
usa ka manunulat

apan
dili pabasa sa iyang
gisulat

babaye siya
abri ang baba

apan nanirado
pa gihapon ang
pultahan sa iyang
kasingkasing

didto siya nagtago
kanunayng nagsulat
sa iyang
mga pagbati

nga tungod sa
kahadlok nga unya
siya huboan
hagkan
tilapan
ug kan-on
sama sa usa
ka pamahaw
sa uban


wala siya'y
gihandom nga
hawanan
diin siya
makit-an

ug busa kon
si Ara
ang imong lantawon

mao kini
ang imong makita:

duha ka bungtod
gitabonan sa gabon
lagom nga dag-om
hanap nga
halangdon

balay-balay

kanunayng mag-away si Nanay ug Tatay

ginganlan namo silag mga  iring ug iro,

sa tago.


usahay hilom kaayo ang ilang lawak

madungog mo ang pagpanilap sa duha ka iring sa ilang mga kamot ug tiilunya kalit lang

molupad ang tasa ug platito kuyog ang kutsarita ug puto

nga molanding nga sinsilyo sa

kusina nga sementado


dayon si Nanay mamutos sa iyang pipila ka mga sapot

bitbit dayon sa iyang maleta kay kuno mouli na siya ug balik sa ilaha

unya si Tatay sab morag buang nga mangayog pasaylo

sunod-sunod hawid sa saya ni Nanay nga haskang sukoa

apil na diha ang

bira bira sab sa puko ug maleta
unya kami intawon morag mga baktin nga nag-iyagak sa kilid

sa lawanit nga pultahan

naliang sa ilang away ug binirahay


usa ka semana wala si Nanay sa among balay

busa si Tatay ang magprito sa itlog sa bebe

mag-init sa kape nga sinanlag nga mais

mag-lung-ag ug kan-on sayo sa kaadlawon

magtugway sa kabaw

magpakaon sa baboy ug sa mga manok, bebe ug pato

magpasabsab sa kanding ug baka


unya si Nanay mobalik ra pod sa balay

kay gimingaw ra pod diay ni Tatay

unya silang duha manirado sa ilang lawak

ug dugay mangabriunya kami sugoon ug bantay sa binulad nga humay

didto sa gawas sa balay


apan sa tinood lang kay wala lagi si Tatay

kay nahinangop man sab ni Nanay


nagpunay kaming lima ug  dula ug dakpanay

ambak-ambak sa tumang kalipay


dula-dula ug balay-balay

gamit ang mga palwa ug dahon sa mga lukay


basa nga balas ang kan-on

unya batong gagmay ang sud-an

sulod sa dahon sa paya-paya..

drama 101

adunay mga balak nga akong nasulat
sa dugay ng panahon nga akong gitago lamang sa kaban nga karaan

sa usa ka tuig akong ukbon ang kaban unya akong basahon
giantos ang kaabog ug kahanap sa mga letra

kon ako kining basahon ug balik
mobalik ang akong kabatan-on dayon madungog na usab nako ang dahunog sa kusog nga
inagian sa suba sa bukid sa Malala

didto dapit sa tunga-tungang bahin mabati ko ang pagtabyog sa duyanan
ug mahinumduman ko ang hinanok nako sa akong pagkatulog

pagkahuman niini, ako na usab kining pil-on ug ibalik sa kaban nga karaan
dayon nakog sirado sa iyang siradora

unya sa kanunay sa pagawas nako sa maong lawak sa ubos sa among balay
makita nako ang dag-om nga panganod sa langit
ug dayon moabot ang kusog nga ulan nga mahulog didto sa among
atop nga gitay-an

ug busa walay makadungog sa paghulog sa akong mga luha.

kang Tatay

wa ko sugod kakita niyang misayaw

busa di ko kasulti kon ang iyang tiil puros wala.

si tatay man god puros pananom ang giatiman

og kon dili ba

magpadaghan sa iyang mga baka ug kanding ug kabaw.

kausa nakit-an ko niyang misayaw sa usa ka pasundayag sa tulunghaan

gikasuko niya kini

kay ang sayaw makabalda lamang kini sa daghang trabaho unya sa balay

ug sa umahan

bisan sa ginagmayng panagtapok sa among pamilya diin atua si lolo ug lola

ug si engkong

mahimong anaa ang pagtugtog sa musika

apan wala gayod didto ang pagsayaw

mahimong anaa ang pag-awas sa mga tuba ug uban pang ilimnon

unya anaa pa ang lechon, sinugbang bantaan, ug paklay ug papait

apan wala gayod maapil ang pagsayaw


kon nahibaw-an ko ang dyotayng cha-cha ug boogie

tungod lang kay natudloan ko sa among maestra sa P.E.

pero si Tatay wala gayod nianang sayaw-sayaw


mahimong naugtas kami sa among basakan

ulan ug init, tibuok adlaw

gaduko, gaantos sa kainit ug katugnaw

ug mahimong nahiubos o gadumot ako sa kaisog ni Tatay

ug makaingon ko nga ako lang kining giluom ang tanan

sud sa akong dughan

mahimong nahimo kaming gawasnon sa iyang kamatayon

unya gani mahimong gikalipay namo kini

apan sa laing bahin

ania kami nagmalipayon sa iyang kabilin


dakong basakan, lapad nga kalubihan,

duha ka balay, unom ka hawanan,

kaligoanan sa daplin sa baybayon

napulo ka bungtod nga morag pito ka lawod


ah, dinhi mi magsayaw-sayaw

kaming tanan

bisag wala na si Tatay

nga basin ug karon

sa among kahimtang

siya malipay.....

Thursday, June 13, 2013

ilaha

kon kini ang imong pilion
nindot, lami, apan
dili ka molambo
mahisama ka lang
sa usa sa kadaghanan
unya walay mohatag kanimo
ug seryosong
pagtagad

tan-awa pag-ayo
misyagit ang mga hingtundan
sa ilang kadaghan
namakpak

tagaan ka ug laing pilion

lahi kini, mingaw, hangpon ka
anaay gingharian alang kanimo
kumpleto ang korona
ang kapa ug ang
tungkod

anaa ang gahom
gani malisang sila kanimo
kay usa ka man ka
halangdon

apan dinhing dapita ipanghimakak
mo ang imong kaugalingon
lahi ang imong ngalan
usbon ang imong kagikan
papason ang mga badlis sa imong
palad

balikon ko, mingaw kini,
lalom, wala kay tingog,
apan dili ka usab amang
alang kanila
dili ka kasinggit
inihap ang lihok
pinili ang mga pulong
dili ka kabuot sa imong suoton
ug sa imong buhaton

dili na ikaw ang ikaw dinhi
apan usa ka ka halangdong gangis
nga pinutos sa bulawan

gipapili ka.

karon gipili mo ang mingaw
busa wala kay tingog unya ang imong nawong sa dihang nanamin ka

ilaha.

kapoy na

nagdulog ta
sud sa lawak

sa gawas kusog
kaayo ang ulan

dili hayag ang
suga unya

imo kong gitutukan
sa usa ka

pangutana kon
ako nahigugma ba

kanimo,
wa ko mitubag

wa kong kasabot
sa mga katuigan

nga milabay
unya ania gihapon

ako sa imong
kiliran

usahay mangagho
kon ikaw

anaa sa tunga
sa imong hinanok

dili kaayo
hayag ang suga

unya misamot
pagkusog ang ulan

mitakilid ka
ambot pero

morag nadungog
nako

ang tingog sa ulan
nga nag-iyak

dili ko mangutana
kapoy na.

papel nga gipalid sa hangin

sa kataposan
mihukom si jocelyn
nga
dili na niya kinahanglan
ang hunahuna

apil na ang pagbati
bisan unsa

nahimong hanap ang
tanan
ang mga bongbong
puting mga tabil

giingnan nako siya
nga maghimo siyag mga
salampati sa iyang duha ka
kamot

mipahiyom lamang
siya

iyang gilantaw ang iyang
mga kamot
nga kum-ot pa's
papel nga daghang
sinulat nga
sayop

mga letrang nagtuwad
mga pulong nga
nabalintong
mga wiris-wiris sa
kinabuhi nga gitawag
sa uban nga
arte

iyang gilatag ang iyang
mga kamot
sa ibabaw sa iyang dughan
mihigda siya
sa lunhaw nga kasagbotan
mitutok sa panganod

dayon iyang gipiyong
ang iyang mga mata

ako nga nakakita niini
magsugilon kaninyo sa usa
ka kalinaw

sama sa usa ka papel
nga gipalid sa hangin
unya milanding kini
sa ibabaw sa lam-aw

Monday, June 10, 2013

sama sa mga bitoon

pagkasayang
kaganiha ania ka sa akong palad

karon
nawa ka

sud sa akong kasingkasing
adunay mga dalan

nagtago ka lang
apan

dili ko na gayod makita

gibasol ko ang akong
daghang

gipangkab-ot didto sa
langit

di ko gayod mahakop ang
tanan

tungod sa kadaghan sama
sa mga bitoon

mokidlap dayon
ug biya

mga tunob

adunay kalambigitan ang mga tunob
sa atong hunahuna

gilakat ko ang balikog nga dalan sa
kasubo

matag tunob
nagpaturok ug hunahuna

sama sa mga liso sa dawa nga
karon

nakita ko sa daplin sa kabatuan
nga diha sa ginagmayng liki sa

yuta, nanggitib....

Sunday, June 9, 2013

sa pikas bahin

dawaton ang
gihatag sa palad

usa ka mumho
sa kan-on

usa ka bukog
sa mangsi

ug usa ka lusok
sa ulan

sa pikas bahin
kining tanan

hinoon
pagkagaan.

God will take care...(balak alang kang E)

sa usa ka balita nga ang iyang asawa
atua pa sa hospital kay lagi bag-o lang nahibaw-an
nga kini adunay
rectal cancer ug unya operahan gayod dayon

nakatubag ko'g "she will be ok"

pakapinan ug " don't worry, God will take care of her"


unya pagkaugma mibalita na usab ang akong migo nga
nahadlok siya

"this is another trial of my life" ingon siya

"stage 4"

kurat, mas dakong purohan nga mamatay ang maong
pasyente

gibalik ko ug tubag

"don't worry, God will take care of her"

nga unta ug
mitug-an kos labawng tinood
ang ako untang saktong tubag

"don't worry, God will take care of

us both"

apan anad na ako anang
mag-antos ug mahadlok nga ako lang

di na nako kinahanglan
ang dakong pangagho sa uban
aron
mabati nila kon unsaon na usab
pagsulay ang kinabuhi

nga sama sa usa ka debuho
papason na usab kini
sa atong Ginoo.

usa ka sinsilyo nga pagmahay

ang imong kahadlok
sama sa usa ka lagong nga
mikutkot sa imong
kabahong

nga imong gipasagdan
hangtod nga ang imong hubag
misamot kadako
nga morag
buwan
nga nahimong
tibuok sa
kagabhion

wa ka pa ba diay
masum-uli niana?

sa iyang pagbalikbalik
ug panghadlok kanimo

ug kanako
sultihan ko ikaw nga ako
nahimo ng bato
dako, lingin, bug-at
nga andam na
nga mopukpok
diha sa kasingkasing
nga
nasumhan na
sa kalisang
ug andam na
sa binuk-anay

ug kinabuhing gagmay
hangtod nga kini mamatay
nga walay
bisag usa ka sinsilyo nga
pagmahay

plantsado

bisan sa kataposang
adlaw

wala ako'y usbon
giplantsa ko na ang
tanan

kahibalo ko kon
asa ang lum-it

asa ang buling ug
ang gisi

plantsado na nako
ang tanan

ang gisi magpabilin
ang buling dili ko sulayan ug
tago

ang lum-it
magpabiling lum-it

unya moingon ko
sa pagsalop sa adlaw

human ko kini
ihapnig sulod sa hunos

"pagka-anindot sa
akong karsones!"

sayod ko
nga dili ko na man usab

kini sul-ubon
bisan ugma bisan kanus-a pa.

Saturday, June 1, 2013

alang sa akong mga higala nga nakatulog hangtod sa kabuntagon

sayon kaayo ang kinabuhi mo
kauban mo sila
apil ka sa pag-inom sa bino
sa pag-awit
apil ka sa ihap sa mga
nagsadya
dungan mo sila sa pagsayaw

nagpalayo ako kaninyo
gipili ko ang pag-antos
ang pag-inosara  ang
paghunahuna sa mga butang
nga ingon mo
dili unta angayan nga tugkaron
kay kini makasamad lamang
sa kinabuhi

gihukman ko na ang akong
kaugalingon
ug layo na ang akong
gisugdan nga
mga tunob
ning panaw
nga naghandom nga sa unahan
anaa na unta ang kahayag
ug kagawasan

gibiyaan ko kamong nakatulog
hangtod sa kabuntagon
sa makahupong kaayong
kalipay sa inyong
gipiling kalibotan

corpus christi

usa ka unod nga gikan sa lawas
nga gilutos-patay
usa ka tulo sa dugo nga gisagolan
sa pait nga apdo ug
kaaslom sa suka

mao kini ang akong gitulon
ug giinom
karon


dili ako mahimong ako nga
gawasnon kon dili ko kini
buhaton

kini ang gipasabot kanako ug kini
ang akong nasabtan

sa dagkong balod sa kinabuhi (alang kang M)

mitambok ka na gayod pag-ayo
unya kanunayng gakurog ang imong mga ngabil

usahay gusto ko ikaw nga sabton
gusto kong mosulod sa pultahan sa imong kasingkasing

aron subayon ang mga dalan ug unya sutaon unsa ba gayod ang hinungdan
nganong lahi ka sa kasagaran

wala ko mipadayon

kay abi mo, upat usab ako kaadlaw nga nawala dinhing dapita
og unya dili lang ang akong ngabil ang mikurog

apil na ang akong kalag sa dihang adunay nagpadala sa usa ka pahibalo nga
motak-op na ang akong kataposang adlaw

didto sa sulod sa lawak diin walay bintana adunay nag-ingon kanako nga
ako lang gayod ang magbuot bahin niini apan gitubag ko siya nga
dili kana mao ang tinood

sulod sa lawod sa kalibog ug kahadlo walay magtutudlo nga buhi
ug sa pagbanosbanos na sa mga balod nga mas dagko pa sa balay

mopiyong ka na lamang
unya isuka ang tanang paglaom

mao nga sa dihang gisud-ong ko ikaw
sa imong bag-ong gialotan nga buhok nga karon mubo na kaayo ug
unya puti na usab

 sa dihang nangayo ka ug usa ka alugnan
unya imong gipadapion ang imong ulo sa kamot sa sofa

ug dayong piyong nimo sa imong mga mata
diha sa usa ka idlas nga  katulugon

wala na gayod ako mibungat ug pulong
bisag wa na nako nakita nga imo na usab nga gisuka ang tanan gikaon nga paglaom
ang pagtoo diha sa transubstantiation

kaganiha sa simbahan
adunay nangalawat

iyang gikuha ang ostia
unya iyang gibutang sa
iyang bulsa

nahunong ang panon
miundang ang pari sa
 pagpakalawat

gikuha pagbalik ang ostia
ug gisulod sab sa iyang bulsa

bug-at nga kahaw-ang

abi kog ako lang
ang gabitbit sa kabug-at ning kahaw-ang
sa kasingkasing

anaa ka man usab diay diha nga miuk-ok
sa kilid sa lawak
galukdo nianang dili makita

abi kog dili ka matood
hangtod nga misyagit ka nga

agoy! agoy! agoy!

bisag walay nakitang nagbunal kanimo

unya silang mga buta nga nag-budlat ang
mga mata sama sa mga adlaw

durong katingala.