Saturday, November 30, 2013

anaa ang kananam diha sa hinayhay

tan-awa
sa kadaghan sa imong
gimugna

ikaw nahisama na
lamang sa mga balas
sa baybayon

nahimo kang ulan
nga mikatap sa atop
sa balay
sa kagabhion

bisan ug nagsiga
pa ang imong kalayo
bisan ug nangalimyon
pa ang imong
kahumot

wala na nila makita
ang imong kahayag
wala ka na mahisama
sa bulan ug
sa mga aninipot

giisogan na sila
sa imong kahumot
ug ang ilang mga
ilong
gisumhan

unta hinay hinay lang
inanay
sama sa paghikap mo
sa paa ni
neneng
sama sa paghalok mo
sa iyang mga
ngabil

anaa ang kahinam
diha sa kahinay
anaa ang kananam
diha sa hinayhay

ikaw man unta ang gisaligan

dili ka bukag
nga daghang buho
nga pwedeng
sudlan bisag asa
ug pwede
gawsan
hangtod kanus-a

ambot ug ngano
ambot ug unsa

dili ka man unta
bukag
ug nganong
nalisngag dayog
kabungkag

Friday, November 29, 2013

magkita ra gihapon

ayaw
kabalaka
kay puhon puhon
magkita ra
gihapon ang
luwag ug
ang kasili.

sulod sa
kolon.

kay ang tanan aduna baya gayoy nilugdangan

adunay katungod
mangyam-id ang gamhanan

ang walay gahom
usahay kon magtan-aw kanila
nga morag
wala nay kamatayon kon
manulti
og kon molihok morag
nakatag-iya ug kawanangan

sa tinood lang morag
mahadlok kon unsa ang
mahitabo sa katapusan

kay ang tanan
aduna baya gayoy
nilugdangan

Thursday, November 28, 2013

pito ka lawod nga kasakit.

pagkabug-at ba sa imong
nawong?
unsa ba ang imong gihambin?
nganong dili ko man
kini makita? dili mabati

pagkalalom mo, pagkahilom
pito ka lawod nga kasakit.

Wednesday, November 27, 2013

MALIPAYONG MAGTIAYON

nagkita kita nga lig-on
na ang mga bukog

balikog ang uban ug
dili na gayod matul-id

gitagbo kitang duha
diha sa dalan sa kaulag

ang gipasikad sa atong
mga ngabil, gugma

gilabang ta ang dugay
nga panahon, walay laktaw

sa kadugayan ang
atong mga sampot nagkaila

ang atong mga kasingkasing
tagsa-tagsa na ug damgo

ang atong kataposan
gitagna na diha sa panaghigala

ugma damlag sa atong
kataposang ginhawa

nga kita nagmalipayon
nga kita nagmalamposon

wala nila makita ang
mga bukog nga balikog

wala gayod sila kamatikod
sa daghang bun-og sa atong likod.

kabahin sa hilig, sa gugma, sa pagpakahilom

wala ako midaog
kay wala ako miapil

wala usab ako mapildi
kay wala ako mitampo

miingon ka pagkaniwang
sa sulat kabahin sa akong kaugalingon

mihukom ka nga
ako dili katuhuan

kon nganong misayaw
ako sa silong sa ulan

kon nganong gikatkat
ko ang kabukiran

kon nganong gilangoy
ko ang lalom nga suba

kon nganong gipatay ko
ang mga oras

kon nganong gisunog ko
ang akong mga kilay

kon nganong gihagkan ko
ang akong ilok

kon nganong giputol ko
ang akong mga pilok

kon nganong gilabay ko
ang akong sapatos

kon nganong gikalimtan
ko ang gidalit nga panihapon

kon nganong gihiklad ko ang
ubang balaod

kon nganong gibalibaran ko
ang gugma

kon nganong gisirad-an ko
ang pultahan sa kabuntagon

tungod kini kay aduna akoy
gihigugma

dili kini sugal, dili kini sukod,
dili kini  pataasay ug shagit


paghinuklog kini sa pagpakabuhi
pagpista kini sa akong kahilom.

awit sa duha ka tigulang nga nagluko sa ilang higdaanan

sayod kamo sa hugot namong
pag-ampo

sayod kamo sa among mga
pagmahay

nganong ang among mga pag-ampo
hangtod karon wala dungga

nganong hangtod karon wala gihapon
gihatag ang among kamatayon

kadtong iyang kataposang larawan

nindot ang iyang mga mata
kon gitutukan mo lang unta pag-ayo
morag mga mata sa bag-o
pang nadalaga

iyang gidap-ig ang iyang likod
sa kilid sa bongbong unya ang iyang
mga tiil morag hinapnig nga
sako sa harina diha sa salog

ang iyang tuong kamot gitungtong
sa iyang tuhod
unya ang usa mipatong sa ibabaw
sa iyang abaga

ang iyang mga tudlo wala manirado
morag mga salingsing sa batong diha
kilid sa ang-ang nga kawayan

ang iyang pahiyom dili man pinugos
apan dunay tinagoang kahigwaos

Tuesday, November 26, 2013

tulo ka pagtoo

i

lisod ikasulti kadtong
tawong moingon nga ako
ako gayod
ayaw ako usba kay kon imo
akong usbon
ako dili na ako

ii

nindot ikasinati ang
abli ug dughan
kanunayng magpadayag
kon unsa ang naa
sa sulod

unya kon imong sulayan
ug hikap
idlas kini nga manatad
ug dayog lupad
palayo kanimo

iii

kon magkita ta
hisgotan nato ang wala nato mausob
kamingawan nato
ang mga idlas

gusto natong balikan ug
hawid ang
mga nanglupad
kay bisan kanus-a
wala nato mabati ang
kainit
sa ilang mga palad

DUHA KA PAHINUMDOMUNA: kadtong nasakpan mo
ang nangawat sa inyong lanzones
nga tua sa taas mitago sa mga
dahon

imong gipaasohan ug wala
kaginhawa
ug midali-dalig kanaog ug
dayon dagan
kay naulaw

IKADUHA: kadtong mibisita ka
sa inyong kalubinhan unya dunay
nangahoy sa palwa ug takong unya
imong gipangutana kon kinsay
gasugo niya ug nganong ania siya
ug kon kinsay iyang gipananghiran
unya wala siya katubag sa tumang
kahadlok
unya ulahi na nimong nabantayan
nga kadtong tawhana
duna diay gamay
sa ilok.

kadtong mga panahon nga imong
giingnan ang imong kayutaan nga ikaw
ang hari dinhi ug ikaw ang magbuot nga morag
nakalimot ka nga ang kamatayon
anaa ra diay nagtindog sa imong kiliran
unya nagpakahilom lamang

KITA

buslot ang atop
nagtulo na ang balay
wala kita maghisgot
kabahin niini

nabasa na ang salog
milanab sa lawak
mibalhin tag gilingkoran
milantaw lang
wala kita maghisgot
kabahin niini

gipalid na ang atop
sa kusog nga hangin
nanggawas ta
milayas
nag-iyahay ta ug luwas
sa atong mga kaugalingon
wala kita maghisgot kabahin niini
kay unsa pa bay pulos?
dili makaluwas nato ang mga
pulong niining higayona

sila,sila ang nagsigig kahugyaw
sila nga naglantaw kanato
sud sa ilang mga balay nga
dagkong mga bintana

sila nga naghigop sa ilang sikwate
ug naghinayhinay ug hiwa sa
ilang lamian nga puto maya
sila ang nagsiging hisgot bahin kanato
bisag wala na kita nila makita

kutob lamang sa paghisgot
wala na silay laing gibuhat
kita ang ilang literatura
ang ilang mga bag-ong mugna

Monday, November 25, 2013

adlaw, langit, buwan ug mga bitoon

kon makita ko na gani
siya

mora kog langit nga
gidayo sa daghang mga bitoon

mora kog bulan nga sa kahilom
midan-ag sa kangitngit
sa dakong bukid

pagkahuman sa akong
pagkahupong diha sa pagtutok

nahisama ako sa adlaw sa
udtong tutok

init, isog, gipangita ko
ang saktong mapaslot

ang akong sunugon apil
na gani ang akong kaugalingon

ANG MGA PULONG WALA NAKO MAHUMAN PAGLITOK

gisulayan ko
paglitok ang dili nako malitok

mikurog ang akong
ngabil

lumping ang mga pulong
bugnaw kaayo ang mga silaba

gusto nakong isulti ang
tanan kana bang mora kog hubog
nga haskang busoga
unya nagsuka
sa katre og sa
salog

apan mitak-om ang akong baba
morag inahan nga nagdalag bunal
giisa ug
andam na nga ibukbok
kanako ang
dakong putol nga sanga
sa bayabas

karon ania pa gihapon ang mga
pulong
migamot sa akong dila

mikamang kini sa akong
kasingkasing
og ang akong utok nagsalimuang
nagsipok nabuang

Sunday, November 24, 2013

kabahin sa akong amiga nga ulay

sa dihang
gipagawas na niya ang
iyang mga
tinagoan nga mga
pagbati

mora siyag
mga bulingon nga
nalabhan

nasabonan, nawaswasan
napug-an

paghuman niyag
panghayhay
mibalik siya sa iyang
lawak
ug didto gipamilo
niya pag-usab ang
mga ukay-ukay

kini mobuswak

nasayod ka ba
nga bisan sa pagkalayo sa atong panaw

bisan ug ako usab nahadlok
kon asa ang atong padulngan

bisan ug gitiman-an ko ang
bitoon sa kagabhion

ang akong mga mata
anaa lang gihapon sa imong dughan?

tungod kay ako nahimo
mang usa ka lalom nga lawod sa dagat

bisan kausa
wala gayod ako mangutana kanimo

kon ang gugma anaa ba
sa imong hardin, ug kon kini aduna

bay panahon sa ting-init nga
kini mobuswak

dakong lawod kini nga pagkalalom

ang gipakita
mao lamang ang maanindot

gipahimuslan mo kini
sa pipila ka higayon

ug ikaw nalingla
nawala

karon lisod na nga ikaw
mahikaplagan

hinoon, dili ba mao
man kini ang imong gipangandoy?

nga ikaw usa ka isla
nga papason sa dakong balod sa dagat

unya sila nga mga mananagat
mobalik

ug mangutana, dili ba aduna may
usa ka isla dinhi?


ug ang usa aron mahupay
ang iyang kaguol moingon

wala, wala'y usa ka isla dinhi
dakong lawod kini nga pagkalalom

dili na unta kita mag-ilhanay

kalimtan sa makadyot
sa pipila ka adlaw nahisama ako sa layaw nga langgam

pagkaanindot sa isla
pagkalamian sa mga hinog nga bayabas
pagkatam-is sa mga kapayas
pagkabugnaw sa tubig sa sapa

dayon balikan ko ikaw
sa usa ka pagkahinam

bisan sa makausa kon mangutana lang unta sila
ikaw ug ikaw lang gihapon ang wala ko sugod mahikap

ang akong mga halok nahisama lang gihapon sa mga tabanog sa mga panganod
ang akong mga pag-antos nagpatongpatong sama sa mga bulingon didto sa akong lawak

pagkaanindot sa mga pagbati
kadtong walay katumanan
magpabilin lang gihapon kini sa usa ka kulbahinam

hangtod nga ang usa kanato mamatay
hangtod nga ako usab mopanaw

ikalipay ko nga kon moabot na kita didto
dili na unta kita  mag-ilhanay

sa atong mga hawla

bisan kaniadto pa
nasayran mo na

ayaw na pangutana
kay dili usab ako motubag pa

napuno na ang kasingkasing
ug wala na'y kabutangan pa sa bisan unsa

ang atong mga mata
wala mamilok niining mga kamatooran

sa usa ka siplat lamang
sayod na ako kon unsa ang tumong mo kanako

subo nga paminawon nga kita mismo
ang nagsulti nga hayahay kita sa atong mga hawla

Saturday, November 23, 2013

ang dili paghikalimot

naabtan na nato ang atong mga adtoan
nahuman na ang mga katuyoan
plantsado na man unta ang mga nalum-it
diha human sa usa ka paghisgot ug
dayon pagbiya

ngano ba kaha nga sud niining sakyanan
sa dihang layo na kaayo ako gikan kanimo
mabati ko pa man gihapon ang imong pag-iyak
ang imong pagpamugnaw

ako lang usa dinhi, apan pagkaguot gayod
sulod dinhi
makita ko pa gihapon ang imong panagway
sa gilabyan kong mga kabalayan
sa mga kakahoyan
ug bisan gani didto sa sapa nga akong
gitalikdan
atua pa man gihapon ang imong sayal nga
gilatag sa kabatoan

Friday, November 22, 2013

bakwit

kagabii
midako ang tubig
sa san antonio

karong buntaga
wa matuyo nga
nagkatinan-away

ako ug ang bata nga
gitungtong sa atop
sa dumptruck

daghang mga kamot
ang namabay
balik sa ilang gigikanan
didto sa baybay.

Monday, November 18, 2013

walay mahasol

usa ka tibugol nga
kapait

lahi kini sa usa ka
tibugol nga imong gidumtan

ang tibugol sa kamay diha
sa sulod sa siradong garapon

kining nia, lahi,
gintang, anaa sa kilid sa

kamot sa komidor
unya mahibaw-an mo kon

nganong ang mga hulmigas
wala gayod mahisalaag

dinhi. Ako lang, ako lang
ang ania dinhi

hilom, hapdos ang kasingkasing
pait ang alingagngag

apan wala, wala gayod
ako magsuka

naandan ko na, sayran taka,
ang pagtulon ning kapait

nga bisag usa kaninyo
sa inyong mga katawa

wala gayoy makaatik
walay mahasol, wala.

ang panganod isip kaugalingon

lutaw
lutaw panganod

lutaw
lutaw hala lutaw
kaugalingon

dili ka mahisama
sa usa ka tabanog
nga adunay
hikot

abta ang kinatumyan sa
kawanangan

hangtod sa imong
gihandom nga pagkawagtang

Tuesday, November 12, 2013

mahitungod kanako ug sa atong katalagman

kini ang akong tagoanan
dinhi ko isulti ang dili ko masulti sa
akong mga suod nga
higala

dinhi ko mapahungaw ang
wala nako mahatod sa akong inahan
ug amahan

dinhi ko iladlad ang mga bulingon
nga gilabhan, gikusokuso ug giwaswasan
dinhi ang akong sablawanan

wala ang adlaw dinhi, apan ania
ang kagabhion
dala sa pipila ka mga bitoon

unta dili ka makatultol dinhi
unta dili mo kini mabasa

alang kini sa tanan,  basahon nila
magpabilin silang walay mahibaw-an
dili kini alang kanimo
kay ikaw nasayod na man kabahin
sa tanan
mahitungod kanako ug sa atong
katalagman

sa tulo ka adlaw way gikaon.

sa dihang nakita mo ang tawong
nagbitbit sa electric fan, meat grinder,
frying pan,
chitchiriya,
mishagit ka, "mga kawatan!
mga unggoy sa lasang!"

"sus, tan-awa pagkabaga sa
nawong
walay kaulaw
gadiwalwal ang dila
sa mga kawatan!"

naghilom lang ko
kay bisan ug ikaw nga morag sa
akong lantaw
dakong sayop
wala usab ako'y katungod moingon
kanimo
nga

"bogo!!!!"

kay hangtod karon wala ka pa
gayod gihapon
makakat-on kon unsa ang tinood nga
kagutom, ang kauhaw, ang
pagkawagtang sa paglaom
ug ang mga sunod
pa nga mga pag-antos

og kon unsay angayng buhaton
sa mga tawong sa tulo ka adlaw
way gikaon.

Monday, November 11, 2013

MGA PANGUTANA

matudloan pa kaha
nato ang mga iring
kon unsay kasakit
sa mga bagtok?

matudloan pa ba
usab nato ang mga
iro kon unsa ang
mga kasakit sa
iring?

kon matudloan
unsa kaha ang mga
pamaagi?
ug kon anaa ang
mga pamaagi
kanus-a pa kaha?


padayon ang panaw paingon sa laing hudyaka.

"sana, tigilan na nila ang pagpost ng mga pictures ng mga namatay...
para kasing nasasalaula na ang mga bangkay..." (komentaryo sa usa ka magsusulat sa Facebook)

padayon lang gyod daw
ang salu-salo ug kanta-kanta
ug sayaw-sayaw sa imong adlawan
kay kuno ang mga
patay, patay na,
ug silang tanan
ipanglubong na
sa atong mga hunahuna

kita kunong mga nahibilin
utangan sa kalipay, sa katawa, sa sayaw
padayon ang
panaw paingon sa laing
hudyaka.

ang ksubo kuno
usa lamang ka lat-ang
sa usa ka hagdang
napiangan

ugma, ato gayod kuno kining
dali-dalion
sa paghulip
aron kadtong dili makabantay
dili sab
mangahulog ug
matikay-ang

makasubo nga sugilanon

nabati na nato
ang kisaw sa atong
kalag

wa kini magpakahilom
sa usa ka bagyo

nakita ko ang
lintunganay diha
sa buwak sa kahilom

dugay na kita dinhi
nasaulo na nato
ang mga labat

nakita nato ang
pagtubo niini
nga miabot na
sa panganod


walay makabiya
sud ning atong
bilanggoannga
atong gihimong
usa ka panimalay

hadlok ka nga
ugma
pangulitawhan ka
ug laing
makasubo nga
sugilanon

mangita sab ug duyog.

kon kamao pa lang
unta akong mokuskos ug
gitara

bisan kadyot lang
akong pakantahon ang mga
kwerdas
sa pinakasubo nga
kutingkuting

ihalad ko kini sa mga
nahibiling tunob
ni yolanda

aron kon imo kining madungog
mohalad ka usab
ug pipila ka
luha

ang subo nga awit
diha sa iyang kamingaw
sama kanimo
mangita sab ug duyog.

Sunday, November 10, 2013

chat sa duha ka babayeng huwes kabahin sa mga biktima ni yolanda

same here
kahilakon kong nagtan-aw
langga

gahuot akong dughan
pangga

ayaw'g huot huot diha langga 
kay ang atong emosyon
 mapaingon nya sa ato health,

 aw eh! huh! 

seriously my heart goes out
 for the victims of
 manay yolanda


bagsik!!

Saturday, November 9, 2013

pila pa kaha ka tuig ang pagkawingig?

naglingkod ka
sa bangko sud

sa starbucks cafe
dunay gipaabot

dunay misulod
milingkod sab

mitan-aw nimo
kabantay ka

mitan-aw sab ka
mipilit mong duha

mipahiyom siya
mipahiyom sab ka

gikapoy ka na
aning mga butanga

magbinotbot mong duha
ikaw ug siya

minyo ka ug minyo
sab siya

iphon lang sa inyong
mga tudlo

ang kalipay sa mga
gutlo

pila pa kaha ka tuig
ang pagkawingig?

Friday, November 8, 2013

PHILIPPINE SENATE


wa ka ba kahinumdom sa
giingon ni Jose?

kabahin atong barkong lingin
unya tanan mibugsay sa hangin

naglibot-libot sa dakong lanaw
ug ang tanang damgo nangahanaw
ANG WALI NI PADRE SA SAYONG BUNTAG

lahi na ang panahon karon
maoy unang bungat ni padre

ang bagyo, normal
abnormal, kon walay bagyo

abnormal ang kalinaw
normal ang kagubot

kita sab kon moreak, abnormal,
sa abnormal nga panghitabo

busa, bay, ayawg kabalaka
normal pa diay gihapon ta.

WALAY LINGAWnanudlay ra ko

nag-ilis ug karsones

nanaghoy gamay

wa koy lakaw

GANA-GANA LANG, BASTA LANG GOD


gikan sa tumoy sa imong buhok
hangtod na sa tumoy sa imong pilok
hangtod na sa tumoy sa imong mga kuyamoy
sa imong kuko hangtod na sa matag
tumoy sa imong balahibo
ganahan ko nimo.

pangutan-a kog ngano.
ambot, wa ko kabalo.

MISTER SWABEBahalag mabyaan ang kolon ang sugnod
ug bugas ug posporo ug tubig ilimnon

bahalag malimtan ang bulad, ang
nodols, og de latang sardinas

di lang gyod ang sudlay,
pomada ug pahumot

ang di niya ganahan nga mahitabo
sa iyang kinabuhi

kanang mabugkag ang iyang
humot nga pinahapay.

this time you begin to like what inefficiency is all about

nagdrive kas imong car
sa unahan sa may junction adunay
nagbangga nga easyride ug
truck

maayong pagkaturnturtle ang easyride
kay dako man lagi ang truck
nga walay bisag usa man lang gani
ka garas ang
side

di ka kaagi sa karsada kay gababag ang duha
miabot ang pulis nga nag-interrogate
nagdalag sukod
nagsukodsukod sa gilay-on ug nag estimate
sa damage

gikapoy kag pinaabot
very inefficient ang police
hapit ka na gisapot

sa unahan dunay minaog
pareho sab nimong gisapot

taas, gwapa, hamis ug panit,
in short barogan

nakaingon kag, "hala pulis
dugaya pa gyod
ang imong imbestigasyon,

this time
you begin to like
what inefficiency is all about

samtang mi fashion show si
sexy
sa tunga sa highway
silong sa init na
kaayong adlaw

sama sa adobong lambay

sa imong pagsigig ingon
nga mahimong ihikyad una ang mga
pagtagad diha sa kilid sa
pultahan
kay kini siya dili man lagi
dinalian

nan, naunsa ba,
o dalagang hamis ug aping
nabiyaan ka naman hinoon
sa tren

o, dalagang ulay
walay pulos ang imong pagbudlay
kinsa pa bay
ganahang mopalit
sa imong bingkang
nanimahong
pan-os nga
tinughong

bisan pag bas-on nimo
pag-usab ang nauga nga
laway
mabasa man
apan di na gyod
sama sa adobong
lambay

sun flower seeds

pagkahuman
sa bagyo

ato nang isabwag
ang mga
sun

flower seeds
aron magsugod na
ug tubo ang
atong mga
paglaum

sa pipila ka adlaw
mamulak na usab
kini sila

pagkaanindot gayod!!!

picture picture dayon
kay daghang
taym.

sa kanunay mobalak gyod tag ginagmay.

samtang naa pay
kaasgad ang dagat
samtang naa pay
hangin ang kalibotan
samtang mosubang
pa ang adlaw
samtang manahon
pa ang kamunggay
samtang naa pay
tubod ang atabay
samtang tam-is
pa ang kamay
samtang ginantang

sa kanunay mobalak
gyod tag ginagmay.

Thursday, November 7, 2013

ang dila sumala sa balak ni narcissus

isdang
walay bukog
walay silik
basa
lami kaayong
tam-osan

usahay maoy
akong
himoong
sud-an

mao kini ang
kinalamiang
karne sa
akong
alingagngag

romansa brutal

gipatong ko ang akong mga kamot
sa imong abaga

ang akong sampot sa imong duha
ka paa

ang akong dila sa imong baba
ug uban pa, ug uban pa.....

pagbati

mas ganahan ko anang
walay hapnig

mas lami ang walay
putos

ang walay hikot
ang walay pugong

walay makalupig sa
natural lang nga kalipay

ang tanang mabati
mabati gayod

panagduyog

maayong pagkahulma ang
akong mga tiil diha sa balas sa baybayon

ang imo sang mga kuko nagbilin
ug pulo ka kawras sa akong likod

manggiulawon ang atong mga dila
walay gibilin nga timailhan sa atong mga ngabil


PAGPAABOT SA USA KA KATALAGMAN


gihungihong ang imong pag-abot
gikan pa gahapon

gipasabot nila nga dili ka basta-basta
sa kakusog, sa kabangis,

gidungog nga kon malabyan nimo
ang balay, ang kabaw, ang kabayo,
ang sakayan, apil na ang mga kaldero
og mga punoan sa lubi
imo gyod ko nong dalhon
walay pasayloon

ang mga mananagna nag-ampo nga
kini matinood
kay ug dili
maulawan silang tanan
unya kinsa pa man unya'y ganahan mobayad
ug motoo nila?

giampo nila ang pag-abot sa katalagman ug
kamatayon

kami nga mahadlokon sa mga panghitabo unya
nag-ampo
nga unta dili madayon
nga unta mosimang
paingon sa laing dalan

ang mga bata nga walay kalibotan kon
unsa ang mahitabo
nangatulog
sa ilang mga tiilan atua ang ilang
mga paboritong dulaanan

sa kilid sa balay atua ang duha ka iro
nagduladula sa ilang mga ikog.

kita usahay simang,
sila usab simang,
kasagaran dili magtakdo ang atong mga
pag-ampo,
mga kabalaka, ug mga paglaom,

ang uban kanato, usahay bisag kita usab,
usahay gustong
matulog na lamang

Dili sayon ang pagmahal. Obligasyon sab kini.dunay gipakatawong bogo
sakit. ang eskwelahan morag
ihawanan ug mga baboy,
pait. ang mga libro morag
gabukal nga tubig. Hapdos
gyos sa mata. walay ganahan
sa iyang kasipat. Ginganlag
maldito. Likayi, likayi.
ang mga anak kanunayng
nagpahimangno sa ilang mga
anak. Ayaw awata.

bogoy. Gwapo unta kaniadto.
apan sa kabogoy, daghang
ulat ang nawong ang kamot
ug ang mga tiil.
bisag unsang negosyo,
palpak. ambot ug unsa kahay
kapalaran ani niya.

dili angay patulan. Dili angay
pauyonan. Ang inahan inahan
gayod, sa paglaban.

Kon dili nako ni mahalon,
kinsa pa may magmahal kaniya?

maoy iyang pangutana kanako
ako, nga iyang igsoon.

hapit ko malumos. Makalumos
sad diay ning kaulaw sa atong
kaugalingon.

Mitamark ko. Sakto baya pod
siya. Dili sayon ang pagmahal.
Dili kini pilipilian, ug ihatag lamang
sa mga angayan, sa barogan,
sa utokan, sa kugihan, ug sa mga
boutan.

Obligasyon kini.

Tuesday, November 5, 2013

makasasala (alang kang F. nga nangyam-id sa gugma)


gisulayan ko ug lanaw ang akong
kagahapon ug gipangutana ko kini
kon unsa  ba gayod ang akong gibuhat
sa gugma?

usa lang ako ka tigpamati nga
naglingkod sa kilid sa usa ka
abli nga pultahan

ang uban miadto na dapit sa dapogan
ug napaslot sa mga baga

wa makat-on misaka ug milingkod
sa tulo ka bato diin kusog ang kalayo
nasunog

apan bisag napaslot ug nasunog o
di ba namatay
didto sa ilang lungon gipakita ang
usa ka pahiyom
nga nagtug-an nga kuno sila
namatay nga malipayon

ako, kon nagtinood pa unta,
mas labaw pa ang akong mabuhat
kay sa pagpapaslot, pagpasunog
og pagkamatay

labaw pa sa pahiyom nga malipayon
ang akong ipakita sa akong nawong

kon mitoo pa ako nila, mas labaw pa
unta ang akong testimonya kabahin
sa gugma
sa gugmang labaw pa sa tinood

kay sa akong tan-aw ug pagtoo
ang gugma man god usa ka balaan
ug ang pagkabalaan mao man
ang pagkabathala

ug ang pagkabathala labaw sa tanan
makamao man kining mobalik gikan
sa lubnganan sa mga patay ug dayon
sa ikatulo ka adlaw mabanhaw

sa akong pagtoo, mabuhat ko usab
kini
kay ako, kon sa gugma na misunod,
usa man gayod unta ka bathala
alang sa nahigugma usab kanako

apan unsa ba ang akong gibuhat
sa gugma? ako kining gipatay
kanapulo ko kining gibangkaw
kanapulo ko kining gilansang
sa iyang krus

abi mo ug ako usa ka hilomon nga
tawo nga karon naglingkod sa kilid
sa pultahan ug usa ka tigpamati lamang?

dili kana tinood, wala ka lang gayod
masayod. wala na bisag usa ka gugma
ang mabuhi pa sa akong kasingkasing.

dili ako gugma. Dili ako bathala.
Tawo lamang ako. Makasasala.

ug siya, ug siya lang gayod ang gitumbok nga sad-an


kon magsulat ka
hunahunaa nga adunay mobasa niini

wa ka lang masayod
adunay mibasa nga atoa nagtindog
sa ikawalong balay
himabaw sa usa ka habog nga
bungtod

nagtinood kinig sabot sa imong
gisulat
nga nakapatandog kaniya
ug pagkahuman niini
tungod sa pagbati nga imong
gipamulong diha sa napulo mo
ka mga linya

gibuhat niya ang gikalisangan
sa katilingban

miambak kini
sa taas niyang nahimutangan
nag-una ang ulo
nga maayong pagkabuak
diha sa
nagpasad nga mga
bato

wala kini manamilit kanimo
kay dili kamo kaila

misyagit ang mga tawong
nakakita
nalisang sa kadaghan
sa dugo nga miagas
gikan sa iyang buak
nga agtang

nakapanghesus
nakapangsantissima inahan
silang tanan

ug siya, ug siya lang gayod
ang gitumbok nga sad-an

ang gianod, ug ang galutaw


didto sa suba nakita nato ang duha ka patayng kahoy nga
gianod

naglagyo ta sama kanila
nagpakahilom ta sama kanila

nindot ang duha ka kahoy nga patay
nga gianod sa sulog sa suba
diha sa lubog nga tubig

pareho ang ilang dereksyon
paingon sa dagat
pareho ang ilang kapaingnan


mao kini ang atong kalainan
wala kita gianod sa tubig apang naglutaw kita sa hangin
ako ang itom nga uwak paingon sa bungtod
ikaw ang puti nga  tulabong paingon sa dagat

nakapangutana ko, nganong karon man lang nato
nasakpan ang maong tanghaga?
nakapanghupaw ko, nganong kaniadto wala ka
man nagsaba?

pipila ba ka tuig nga kitang duha nagpaaron-aron?
ako ang hangin ug ikaw ang akong dagat
ako ang imong adlaw ug ikaw ang buwak?

dili pa man seguro ulahi ang tanan
iuli ko ang imong sapatos, ambi ang akong tsinelas

daghang salamat.

bangag, pangag

ingon ka
gihigugma mo kaayo ang kalayo

ang kapula ang kainit
ang kahayag

busa kanunay mong
higala ang usa ka palito nga posporo

kon wala ang kainit
sa posporo ka moduslit

sahay wala ang bisag usa
ka palito

ug busa mikuha ka ug
duha na nawong sa
usa ka bato

gikagis mo aron
matawo ang kalayo

di man ugaling mahurot
ang bato

apan usahay wala kini
diha para nimo

busa gibuhat mo ang
sagad gibuhat sa uban

gikagot mo ang imong
ngipon

ug tuod man miaso ang
imong baba

ug dayog buga ug kalayo
ang imong dila

ikaw, ikaw  na karon
ang nakaangkon sa
masipang pakpak
ang tinood nga
magbabalak

bangag, pangag.

Sunday, November 3, 2013

hangyo sa usa ka higala nga laog sa tam-is nga kapayas

kon imong pikason ang
usa ka kapayas nga hinog
na kaayo
nga ang iyang katam-is
mamahimo unya
natong lantugian ug
awayan
bisan pa sa atong
dugayng panaghigala
usa lang ang akong hangyo
nga unta ang
kataposang hungit maoy
maako.

ang amahan nga nangita sa anak nga iyang gibiyaan

dunay nangutana kon naunsa na kuno kadtong batang misakay sa kangga
nga nahulog sa suba kay wala kahawid sa pisi nga mibunal sa kabaw nga misutoy ug dagan
nga gikasab-an sa iyang amahan ug gibiyaan


naunsa na ba kadtong bataa?

mitubag ang wala untay labot
ah, midako na ang maong bata nga nahimo na nga sirkador sa bisan asang pista
sukad gipalayas sa iyang papa

maayong motambling nga morag langgam nga galupad sa hangin
kon mahulog siya mora siyag iring nga way tingog ang mga tunob nga modapat sa yuta


kusog na sab kaayong molangoy nga morag isdang espada sa tampi
idlas ug dili makuha sa mga inilang manikopay


sumala sa iyang asoy gipalit kuno niya ang mga kasakit sa miabot nga mga panahon
ug wala na kini mangayo pa ug sukli sa nanindang madaogdaogonasa na kaha  nako makita ang maong bata? aduna ka bay kasayoran kon asa?

ako ang iyang amahan.

ah, dili mo na siya makita labi na kon magpaila ka nga ikaw ang
iyang amahan

kay sumala pa sa asoy sa iyang bag-ong mugna
siya usa na man ka tagolilong.Saturday, November 2, 2013

ang mangingilad ug ang dakong kabaw


sa tumoy sa pisi sa imong
pagpakaron-ingnon
imong gitaral ang dakong
kabaw
nga unta sungayan man

nagpaguyod
intawon bahalag ihawon
puhon

matilapan lang ang mong
asgad nga
aping.

pamati zarathustra


zarathustra
sakit ang akong
abaga

masahii na

zarathustra
kay wa pa man kita

nila pamatya
despwes
pamatia!

Friday, November 1, 2013

ning sayong kabuntagon

balik-balikon kog piyong ang
akong mga mata

bisan sa kataas sa mga oras
antoson ko kini sa makadaghan

hangtod nga wala na ako'y makita
diha sa itom nga tilon

nindot pamation ang tingog
sa mga piso nga gitawag sa inaan
humot ang inaso sa kan-on nga
bag-on gihaon

sa dili ko na makita
bawion ko kini sa akong madungog
ug masimhot
ning sayong kabuntagon

malinawon na

ang kagabhion
lahi na gikan
dili ko makatulog 

kaniadto sa kakulba

apan bisan haw-ang 
ang alugnan
salamat nga ikaw

karon wala na