Saturday, August 6, 2016

pagbalik sa kaugalingon human sa kaulag


ginahandom pa gihapon 
ang pag-abot sa kasumo

gipangita ang pultahan
sa kagawasan

paingon sa sulod sa 
kaligdong nga ug kon

mahimo dili  na mobalik
sa langob nga gigikanan

hapit na hapit na ang
tutok nga walay gana

moabot na ang kahilom
ang tiunay nga kalipay

mahimo na nga ikaw ikaw
bisag walay nakaila

ang mga wala matuman....


kon balikan mo pagbasa ang
nahisulat
tungod kay kini gisulat man
sa kasingkasing
manumbalik ang tanan 

diha sa silaba ang larawan
sa ngabil
sa usa ka pulong ang nawong
sa gihigugma
unya kon mopadayon ka pa
sa garay sa mga pulong 
hinayhinaya lang kay didto
sa tumoy, sa katapusang
ginhawa nimo 
madungog ang agulo sa mga
wala matuman....

hinuklog 101


didto sa nataran
atua gikulinitan sa
mga pulang hulmigas
ang patay nga
tiki nga sa matag
hapon mohalok
sa yuta

naglingkod ko sa
bato naghinuktok kabahin
ning butanga nga

ang moampo diay
sa kadugayan 
mamatay unya ang
patay nga lawas niini
gikaon sa kadaghanan

ambot unsay akong
nakaon nga ako mang
gisalbar ang patay nga
lawas sa tiki

samtang ang mga hulmigas
mihangad kanako sa
tumang kalabot nganong

giinitan pa gayod ang
ilang ginagmayng kalipay....

amping kanunay


kitang tanan
naghandom nianang
kabag-ohan

kanang mas maayo
mas molungtad
mas nindot mas limpyo
mas mabungahon

maong sa matag panamin
nato kuyugan kini sa pangagho
sa mga unta

samin sa banyo
sa terrasa sa kilid sa pultahan
apil pa gani sa bodega

hangtod karon sa 
imong pag-amping
sa pagpailob
walay bisan usa ka samin
ang nabuak

bisan gani sa milabay
nga linog
sa milabay nga away
sa milabay nga tumang
kasuko
pati na ang di masukod
mong kahiubos

apan....


kristal kaayo ang tubig
makita ang asul nga isda
sa kilid sa mga corrals
lunhaw pa ang mga lato

pagkabugnaw sa tubig
pagkalimpyo sa baybayon
pagkaanindot sa mga panganod
pagkahayahay sa kinabuhi

apan kalit nga natunok ako
sa tuyom...