Wednesday, August 29, 2012

sa ako unyang pagpahawa

gisayangan siya sa akong mga
adlaw

ang tubig sa akong mga kamot
gipatulo nako kuno sa yuta

wala niya makita nga ako nagsabwag
ug mga buwak sa agianan

wala niya masayri nga gisabod nako
ang mga lugas diha sa mga tabunok
nga kalibotan

kon makita na niya ang mga nanubo
kon magitib na ang mga lugas diha sa
nangaliki nga yuta

mao na usab ang akong pagpahawa
ug sa dihang wala na ako

diha pa niya mabati ang kainit kaniadto
sa akong mga kamot

diha pa niya madungog ang mga awit
nga gilup-itan sa gihapnig nga kahilom

sa ilalom sa mga bato
sa likod sa mga dahon

sa kanunay

ang puting alibangbang
sa kanunay
mobalik sa kabuntagon
samtang
anaa pa ang mga yamog
sa dahon
sa gumamela

makanunayon ang pagtugpa
ug ang
pagkauga
sa mga dahon makanunayon
usab
diha sa pagtumaw sa
adlaw

dili masipyat ang
pagbalikbalik sa mga
panghitabo

hangtod mawa ang
alibangbang
hangtod mamatay ang mga
dahon
ug maugkat ang mga gamot

magpabilin ang
adlaw
magpabilin ang
kanunay


walay pagkatapos ang
pag-antos ug ang pag-alim
bisan
pag mahurot ang
mga ngalan ug
mga panumduman

kabahin sa buwak ug sa alibangbang

kon dili ko na isulat
nahadlok ako kon unsa kahay akong
dangatan

kon wala ka nay
mabasa

unsa kahay dangatan sa kinabuhi sa usa ka balak?

ikaw ang alibangbang
ning balak nga usa ka buwak lamang diha sa sanga sa akong mga
pagbati

sakto na nga ikaw
mutogdong sa makadyot
dayon nimong
lupad sa mga panganod

mahulog ang buwak
ug ikaw
usab mahilis diha
sa lalom kaayo nga
pagkaasul
sa langit

awit diha sa awit

karong gabhiona
pamation ko ang awit
ni J.

Giampo ko
ang kaanindot
ang katahom

giampo ko ang
katahom diha sa usa ka
paghikalimot

giampo ko ang kaanindot
sa usa ka
pagsugod

karong gabhiona
wad-on ko ang ngalan
sa kinabuhi

buhion ko kini
puya sa usa ka unang uha
diha
sa putli nga gugma


wala ako'y lawas
usa lamang ako ka
maanindot nga hunahuna

pagkatahom
kon ang makita mao na lamang
ang awit diha
sa awit

sa mambucal

naamgohan nako
ang katungod sa mga gangis
nga matulog sa ilang
balay nga
dahon

ang mga kwaknit
nga nag-unot sa mga sanga
diha sa
ilang binali nga kalibotan
malipayon
man

ang usa ka gamay nga puting
alibangbang
naglutaw sa hangin
walay kuyog
mibatog sa antuwanga nga
puti
ug nahanaw sa tumang
kahayag

ang kusog nga panaw
sa mga sapa
usa ka awit

ang mga bato nga dagko nga
kon silay pasultion gikan sa dakong
tiyan
sa bulkang kanlaon
nagpakita sa ilang mga baroganan


pagkangitngit sa kagabhion
sa dihang
mipatihulog na ang mga ulan

gihumol ko ang akong lawas
sa init nga sapa
gihigop ko ang ginhawang
asupre
sa tiilan sa dako kaayong
bukid

gipiyong ko ang akong mga
mata ug namati ako sa gisugid
kanako
sa tanang atua didto
nga nagpalibot kanako

ang mga kahoy sa lanite
ang mga nangapyot nga kulaknit
ang mga nahikatulog na
nga mga kalaw

midaplas sa akong aping
ang kabugnaw sa kagabhion
samtang gisamsam sa akong lawas
ang kainit
sa sapa nga maoy nahimong
tiilan
sa kanlaon


Saturday, August 25, 2012

ang atong tagoanan

aduna kitay lugar nga tagoanan
walay nahibalo niini

kon moingon sila nga ako nawala
kabalo ka kon asa ako pangitaon

ang gawas lang ang ngitngit
lamdag ang sulod niini

lingin kining atong tagoanan
naa sa ilalom ang pultahan

magpabiling bukid ang atong
panagkauban

diha ang sa kahilom ang atong
panagsabot

mingaw kining dapita
gusto natong kab-oton ang kalipay

samdan ang atong mga kamot
piang ang atong mga tiil

magpabiling mingaw kini
hangtod sa atong kamatayon

kining atong giabtan
mao ra usab ang atong gigikanan

kalipay sa tago.

sa pagkakita ko sa imong larawan
gisulti diri kanako ang

akong kamatooran
kaniadto gitabonan ko ang akong mga

mata ug dalunggan
dili pa ako andam gibali ko ang

unta angayan nga ipadayag sa
adlaw apan dili ko pa kini madawat

gaantos ko sa pagbunal sa akong
kaugalingong kamot

sa pagsagpa sa akong aping
sa pagsamad sa akong kasingkasing

gisipa nako ang akong tiil sa akong
tiil apan hangtod ba kanus-a kining

kabuang sa kaugalingon ngadto sa
kaugalingon? ang paglingo-lingo

naghatag ug sakit sa akong liog.
gilantaw ko pag-usab ang imong larawan

nakalipay kini kanako
mora bag nahimo akong kamatooran

nga hangtod karon dili ko pa gayod
malitok bisan diha sa usa ka pulong man lamang

sakto na nga ako nalipay diha sa tago
igo na kana kanako.

sphinx

magting-iyak man
ug tingkatawa

magpabiling magpahipi
ang akong pagbati

diha kanimo
gipili ko ang di mo pagkasayod

kon mahibaw-an mo
ikamatay ko kini

Thursday, August 23, 2012

walay asgad ang mga luha

diha sa akong pag-abot
gitagbo ako sa kalibog

wala ako'y lingkoranan
magtindog ba ako sa

tibuok kong kinabuhi?
adunay bitoon ang matag

usa kanato ug akong
gikab-ot ang alang kanako

walay sibo nga sapatos sa
akong mga tiil

walay baso ang akong
tubig ug walay kutsara

ang akong usa ka plato
busa nakahukom ako

nga kining lugara dili
angay kanako

sa usa ka pangandoy
gihatag kanako ang

gikahadlokan sa tanan
ugma damlag

adunay moiyak alang
kanako apan

sa akong pagdali nga
makabalhin didto sa

akong ginadamgo
wala na akoy madungog

pa nga bakho ug wala nay
asgad ang mga luha.

ang tinood nga mamati kanako

ang tanan kanako
kahaw-ang

adunay akong gisul-ob
apan wala ako'y gibati

gipamulong ko ang
wala nako gipasabot

ang tinood nga mamati
kanako dili motubay

ang kamatooran
kanako wa ko sukad

gipamulong wala ako
mamasin nga imong

masabtan busa
gilat-angan nako ang

mga sakto ug mga
kasaypanan.

diha sa kangitngit

kay gihigugma mo pa man gihapon ang
kangitngit

ako nga nagpuyo sa balay sa kahayag
mogawas

kining akong baba andam nga mokaon
sa bulan

aron ihatag ko kanimo ang kangitngit
ang kagabhion ko unya
ihalad ko usab kanimo

dili na magtagbo pa ang atong mga dalan
apan pangitaon ko ikaw gihapon

kon mahimo kan-on ko usab ang adlaw
ukiton ko ang mga bitoon

ug diha sa kangitngit
taposon na usab nato ang tanan

sa pag-abot sa tukmang takna

kon moabot na ang takna
ang duha ka kamot sa orasan
dili mo
magakos

unsaon mo ba pagpuyok ang
kahayag aron
unta kini magpabilin sa
imong palad?

ang kamatooran dili mo mailad
ang tinan-awan niini
deretso sa
tunga sa agtang

hapiton ka
ug dili ka mokuyog
dagiton ka sa iyang mga pako
ug ang iyang mga kuko
motaop sa imong
kasingkasing

magtulo ang dugo
sa mata sa langit

ang adlaw magpabiling
isog sumala sa ngalan sa
tanang katawhan

mamakak ko

mamakak ko
aron dili ka moiyak

tindugan ko ang akong
tanang mga bakak
aron magpabilin ang imong
pahiyom

apan asa kutob kining tanan?

moabot na ang panahon
sa pagpangahulog sa mga dahon

sa pagtak-om sa baba sa
kagabhion

unya makat-onan na
dayon nato ang paghigugma
sa tumang
kahilom

sa paghipos sa atong mga tunob
sa pagpapas sa atong
mga pangagho


kadtong nasayod na sa iyang kamatayon

pagkadako sa
dag-om

kusog na ang
ulan

mibunok

mikilat
naglinti ang
kalangitan
midalugdog
mibaha

adunay nabasa
adunay wala na makurat
wa na modagan

Wednesday, August 22, 2012

kaparotan

sa kataposang hunat
walay pulos ang tanan

kadtong imong gibuhat
kadtong imong gitukod
puros gusbat
karong puros tipaka
puros kahoy nga pinutlan
na lamang

kadtong imong gipangandoy
nga nangatuman sa
tumang pag-antos
wa baya gayod pod makalipay
imong gibiyaan
wa na handoma
bisan sa makausa

kadtong imong gitigom sa pipila ka
tuig
karon imong giwaldaswaldas
kay kining tanan nga imong nasikop
sa imong palad
wala man diay tuod
gamit

nagliraw-liraw ang imong mga mata
nahupyak ang imong aping
dunay tipak ang imong bagolbagol
nauga ang imong utok
miliki ang mga kubal sa imong lapalapa

sa kadugayon sa mga tuig sa imong pagtigom
sa pipila ka sapaw sa imong paningkamot
walay pulos ang tanan

ang dakong balay nagpanghupaw sa kimingaw
ang nataran usa ka dakong lawod sa kahaw-ang
ang kwarta nangahimong tunok sa imong tilaok
ang tanan nga anaa kanimo
nangahimong abog sa imong panit

nakaligo ka sa dakong ulan sa kabugnaw
mikorog ka ug gustong modagan palayo ning tanan

ang bisan kinsang mobasa nga anaa pa diha sa balay sa pagpangandam
ug pagpangandoy
molingiw
manghiwi
dili gayod moyango kay sa iya pang pagpaingon didto
daghan kaayo siyag makita
diha sa kagwangan sa iyang mga hunahuna
ug sa iyang pagpanghambog nga nasabtan niya ang tanan
matagboan na usab niya ang
bangis nga higanting irong buang nga mopaak kaniya
dulot sa unod ug pag-id sa bukog
paingon
sa nabantog na nga
kaparotan.

ang panag-ipon sa sawa ug manok diha sa hawla

usahay makaingon siya
mahimo diay nga mag-ipon ang sawa ug manok diha sa usa ka hawla

ang sawa dili kamaong mokaon ug patay
ug ang manok aron walay daotang mahitabo kaniya

sa matag adlaw nakat-onan ang arte
sa pagpapataypatay

kon makatulog na ang sawa sa kagutom
diha na magsugod ang kasabaan sa manok

manawag kinig panabang sa bisan kinsa
nga molabay
bisan ug pareho pa kinig baho ug itsura sa sawa
nga sa pipila katuig
nahimo niyang kadulog.

unsa ba'y nanghitabo sa mga kaminyoon ni Figaro?

ang una
maayong pagkalagapak

ang ikaduha nahimong duha ka mga
bato sa disyerto
namati sa paglapos-lapos sa hangin
nga mihigop ug balas
matag oras

ang ikatulo mas kurat
nahimong usa ka lapad kaayong dagat
milunok sa usa ka dakong barko nga daghang pasahero
mikilaw sa ilang mga syagit ug
panabang

dayon niyag pista sa bibo diha
sa kalapad nga
kahilom

aduna pa'y gipaabot nga ikaupat
ug ikalima

kon gusto kang masayod
andama una ang imong kaugalingon

sa adlaw sa pagpanudya

naghulip
ako sa mga nagising banig

gitapakan ko ang
nga kinitkitan sa
bagtok

ang usa ka kalderong
tinolang diwitdiwit
nga wala makaon
ug gilumutan na
sa kabaho

ang mga momho sa luto
nga nalamugan sa binilin sa
mga ok-ok

ako sa kanunay ang
nanglabay niini
ako sa kanunay ang
nanarapo

aron ang banggera malimpyo
aron ang lamesa
mosinaw

wala ako'y ipamatuod

pagkahuman niining kahapsay
ang imong masundan mao na lang gayod
ang tumang
kahaw-ang

wala'y pulong nga magpabilin sa
salog
ug ang pultahan
magpabilin gihapon sa iyang
pagkaamang

Sunday, August 12, 2012

apasumpay

gibalik-balikan ko ang
dalan

sa akong pagkawala
ug pagkalisang

hangtod nga ang akong
tikod napudpod

hangtod nga ang akong
kiting wala na mobagting

gikuha ko ang tanan nga
akong malimtan

mikaratil ko ug dagan
aron pagpangita sa bag-ong

dalan ug dili na gayod molingi
balik pa sa akong

gigikanan hangtod na kini
sa akong ikamatay

diha sa tinubdan sa
wala pa nako matugkad sukad

nga kalipay kuyog sa
karaang mga anay.

tambag kang soledad

kon gusto nimong mauli
ang nabuak

buk-on mo una pag-ayo
ang tanan

ang usa ka bildo
pulpugon mo pa kini

kon masamad ka
mas maayo

kay kon siya mobadlong
kanimo

ug unya magdali-dali
ug pangita sa


tambal sa imong gadugo
nga tudlo

pwes andam na ang tanan
sa usa ka

pagtapak sa usa ka
tinooray nga pagsumpay

sa naputol nga kadena
nga lima ka buwak

Thursday, August 2, 2012

ang dako kaayong kahoy

http://ts2.mm.bing.net/images/thumbnail.aspx?q=4769755103691981&id=3f2a408de1701b7a9279b8d37d666fd4


ang taas ug dako
kaayong kahoy
mahimong takbason nimo
sa iyang kiliran
mapahak kini
apan wa kay mabating
agulo
sama sa usa ka tingog
sa haguros
sa hangin
bisan pa ug
nasakitan kini

mahimong imong tawgon
siya
nga talawan
ug balikbalikon mo kini
sa makadaghan
aron unta siya maulawan
apan bisan ug
nadungog pa kini niya
ugiya kining ikahiubos
o ikasuko ba hinoon
wala ka'y makitang
timailhan niini

sa iyang pagkahabog
pagkadako ug
pagkabantogan
makita niya ang tanang palibot

ang mga agianan sa suba
ang mga gisalagan
ug gitugpahan sa mga langgam
ang gilikosan sa mga bitin
ug ang ilang gitagoan
ang mga gisabsaban ug
gitunaan sa mga kabaw
ang gidaganan sa mga kabayo
ug ilang gipasilongan
ang gilanaban sa mga baha
ug ang gibandahan sa mga
sulog
ang giawasan sa mga
suba ug ang giughan niini


ang mga balay nga nanagtapok
sa kilid sa bungtod
ang giawayan nga mga yuta
ug ang gipakamatyan sa
mga nanag-angkon niini
ang mga gisunugan ug ang
mga gipangtamnan
ang mga gihawanan ug ang
mga gipangbiyaan


ikaw nga nanghimaraot kaniya
wala naman gani niya maambat

pagkagamay mo
aron ka iyang dungawon
sa ilalom sa iyang mga sanga ug dahon
sa kalig-on ug kadagko
sa iyang mga gamot
ang imong pagtikbas kaniya
dili na kana niya
maambat

ikaw mora na lang
ug usa ka alom diha sa
agtang sa usa ka
sulom