Monday, September 5, 2016

ang mga basura


nagkutkot ko
ug dakong buho
diin ginalabay nako
ang akong mga
basura

gitabunan sa yuta
sa dihang
kini napuno
gipalata aron mobalik
sa yuta

sa ibabaw niini
gipatubo pag-usab ang
mga salibotbot

ang nagmahal kanako
hinoon
nagtanom sa mga rosas....

ang atong katungod


pilion ta ang kalipay karon
pilion ta ang lugar ang panimalay
hisgotan ta ang gugma
ang panagdait ang panaghigala

aduna kitay gamayng tuba
gamayng pagkaon
puso, bulad, saging, balanghoy
tinuwang manok
ginamos
nilung-ag nga saging

pilion ta ang lugar sa atong panagsama
lugar sa kalinaw
sa kalipay

dili una kita anang mga pag-asoy sa
mga kasakit
wagtangon usa ang mga pagmahay
ang kahiubos
ang kangilngig ang kamaot ang 
kasilag

magtagay una kita dinhi
hisgotan ta ang  mga makalipay kanato
ang atong mga nangagi
ang atong mga gugma
ang atong mga minahal sa kinabuhi

gamiton usa nato ang gahom sa pagpili
lapad ang kalibotan
pagkadako sa kalangitan
walay sukod ang kadagatan
wala pa gihapon maputol ang mga pako
sa kalanggaman
dili pa lubog ang mga suba
dili pa patay ang mga kahoy

diri una kita sa kalipay
kay unsa ba gayod ang imong dalian aron ka
maguol
maglagot masilag manimalos mopatay?

dali una ngari
mag-inom ta, mangatawa ta
atong patuboon ang mga kalipay
ang atong mga paglaum
ang atong mga damgo

katungod nato kini...

pagpili paghipos


adunay babaye nga miabot sa akong
panimalay

gabinbin sa iyang mga kasakit
nagpahungaw
nagpatambag
nagpakitabang 

unya ako namati pag-ayo
miyango
mitutok mihatag sa dugay
nga panahon 
aron siya malipay
mahupong
mogaan ang iyang pagbati
sa mga pasalig nga
pagtabang

(wala gani siya mangutana
kon ako malipayon ba usab
kon ako naunsa na
sa dugay niyang pagpahungaw
diri kanako

wala na gani niya lantawa ang
akong dunggan
kon kini gipuy-an na ba
sa kato
kon ang akong utok nasudlan
na ba usab
ug mga bakukang?)

(sud sa akong kasingkasing
anaa ang pagmaya
anaa ang pakigsandurot sa usa
ka nagsubo,

aron usab ako malipay kaniya
sayon ra

gipalapos ko ang tanan sa pikas
dunggan
unya sa wala na siya

gitiwas ko ang pagtusnob sa
nilung-ag nga saging didto sa
mawos na kaayong ginamos nga
tuloy

gisala nako ang akong hunahuna
gibahin
akong gikuha ang ako
akong gilabay ang para kaniya

ang makalipay kanako
akong gihipos)

walay tabontabon


gisulat ko lang ang ania
dinhi
wala na nako usba pa ang
anaa na 
akong nakita
ug nahikap

walay lipod lipod
walay pagdapig

aron makita kon unsa ang tinood
nga anaa sa sulod

gitangtang na ang mga kurtina
gikuha na ang mga tabon

giablihan na gani ang mga bentana
ug pultahan
gilig-on pa ang mga hagdanan

bisan gani sa kabuntagon
ang mga suga wala gipalong....

dili gayod unta nato kini ihatag kaniya


unsa kaha
kon atong himoong 
wala lang
ang mga panghitabo

pananglitan kon gibombahan
ang merkado
unya kabalo ta nga 14 ang patay
67 ang angol
unya duna pay laing nagtinga
naningkamot nga dili maapil sa
ihap sa nangawala

unsa kaha no kon ato kining
pakisamahong usa lamang ka gabon
usa ka kaadlawon niana

nawala mibalik nawala pag-usab
sa iyang pagbalikbalik unya
naandan unya morag wala na lang

mahimo kaha kini?
matingala kaha ang terorista nganong
morag wala na lang kini kanato

mausob kaha ang iyang timplada
unya tungod lagi kay morag wala na man lang
dili na kaha kini niya buhaton?


ang iyang gipangayo man god mao man
nga unta kita malisang

unya wala man nato kini  gihatag kaniya.

alang kang J.


sa kadugay sa panahon
nangudlot ra gayod ang mga sanga sa akong
kahoy

usa na lang kagabii ang akong palabyon
mamulak na kini

laing semana antosan ko basin
mamunga na kini

laing mga adlaw ug mga gabii
idugang ko pa niini

giandam ko na ang tukmang adlaw
aron ang hinog ihatag ko na kanimo

kana kon mobalik ka pa.

tungod sa palami


nagpalami ko
nagpalami ka usab

sayong buntag
wala na gani kita
makalung-ag

nagpalami ka pa
nagawsan ka

ako wala
wala man goy nilung-ag...

lisod sabton


daghan pa unta
pagkadaghan pa unta

ang mga kato
ang mga lusa ang mga kuting
ang mga bonhok
ang mga kuyamad


pagkadaghan pa unta
walay sama
dili na matukib ang mga kalipay

pagkabaga pa unta
pagkalami pa unta  diha

sa mga pulong nga nalimtan
diha sa pag-irok sa pagbira sa
pagtangtang

apan wala nay panahon
miabot na ang adlaw
lamdag na ang kalibotan

lahi na man god ang makita
dinhi sa kahayag

babay na
 pauli na sa balay
pagtarong baya diha
 sa tumang
kahilom

tungod sa dengue ni marlon


ang sunoy nagpunay ug tugtugaok
gimingaw ni marlon

ang iro nga bulaw kanunay nga nag-atang
sa pultahan
gimingaw ni marlon

ang mga buwak wala nay bobo
nakalimtan na ug lawog ang baboy
ang salog wala na masilhigi
ang mga plato walay hugas
ang suga sa likod sa kusina wala na mapalong

nangita ni marlon....