Friday, May 29, 2015

magduda, dili kaha ako sayop?

wa niya hikaplagi
ang tinood nga gugma

kon unsa ang tinood nga gugma
gihunahuna niya kadtong makadulog niya sa 
mingaw nga kagabhion nga malimtan niya
ang mga bato, ulan, abog, 

kadtong mawa siya sa iyang kalibotan
kadtong mabuang siya og dili na niya mailhan
ang iyang ngalan og ang iyang pinuy-anan

wa niya kini makita
nga ang kalipay sa tinood nga gugma
mao ang iyang pagkapapas
isip pulong lamang

nabuhi siya nga usa ka haw-ang
nga hawla nga gagilak sa bulawan
apan wala kini sulod bisag usa na lamang
ka buang nga langgam

kon makita mo kini siya
gisuot niya ang antipara unya nindot ang
iyang pahiyom

moingon ka, pagkanindot niya
nganong dili man ako siya?

kon lantawon sa layo
makapanghupaw ka
magduda, dili kaha ako sayop?


Monday, May 25, 2015

gani ang imong ngalan wala na usab sa among listahan sa pagkaugmang sukad sa laing pamahaw

gisulayan ka nako og tudlo kon unsay
angayng buhaton

sama sa akong giingon ikaw ang
mopanaw sulod sa imong dughan
ikaw ang maghimo og sakayan og layag
imong paminawon ang hunghong sa hangin
imong bation ang giyagyag sa mga balod
sa kinabuhi
alang kanimo

daghan ka na ug gikuha kanako pinaagi sa dayag nimong
mga bakak
gabalik-balik ang mga pasalig
nga sa akong pagpakahilom gipalapos lang usab nako
sa pikas dunggan

gikan na ako sa maong panaw
og ang kinabuhi mismo ang nagtudlo kanako
kay patay na man ang akong
mga ginikanan

karon kay di ka man motoo
ang kinabuhi na usab mismo ang magtudlo kanimo kon unsaon

pahimangnoan ko ikaw nga ang kinabuhi isip usa ka magtutudlo
dili sama kanako

masakitan ka apan dili kini panumbalingon sa kinabuhi
kon dimalason
(maayo unta og dili lang kini mahitabo)
ang kinabuhi na mismo ang mokuha sa kinabuhi nga gitugyan diha kanimo

ang among makita mao na lamang ang imong kataposan
manghilak kami
apan ang kinabuhi walay luha
human niyag kuha kanimo
dili gani kini motingog

kay ang iyaha iyaha gayod
dili kini para imo

wala ka man god gihapon makat-on
nagpabilin ka pa man gayod diha sa salag
sa imong pagkabakakon

dili gani moabot ang kwarenta dias
mosibog na usab kami
sakay sa among baroto
og inig abot sa among kagabhion
papason na usab dayon namo
ang imong ngalan

ang imong bitoon sa langit
mawala na usab
ang bulan magpadayon sa iyang paglawig
og dili ka namo mahisgotan
gani ang imong ngalan
wala na usab sa among listahan
sa pagkaugmang sukad sa laing
pamahaw

wa ko masayod kon asa.

ang salog sa atong balay
kawayan.
nagsugod kining walay
pangag.
dili lang kay nindot lantawon.
nagpakita kinig kalig-on
busa ang atong mga tiil
kon motunob 
walay kahadlok.

usa ka adlaw niana
napangag kini unya gusto
nakong ayohon

miingon ka, ayaw.
pasagdi ang mga salog
nga mangapangag

miingon kag dugang
kining balaya kawayan lamang
pasagdi siya nga maguba
sa iyang kaugalingong panahon

kining balaya abtanan lamang
nato samtang ania pa kita
apan sayod ka, pagkaugma
biyaan na nato kini

busa gipasagdan nato ang 
pagkapangag sa salog
hangtod nga ang atong mga tiil
naanad na usab sa kahadlok

ug tuod man
ang salog nga kawayan
nahimong salog nga yuta

diin anaa ang gilubong
ang ugma, ang kagahapon
nga napuno sa kahaw-ang

karon mobiya na usab ako
wa ko masayod kon asa.

kon nasayod ka lamang

ang buyog kanunay
nga misimsim sa nektar
sa kabulakan

wa kini miundang kay
ang iyang pagkauhaw
walay pagkatagbaw

ang iyang kauhaw kauhaw
sa tanan
way pagkahuman
kay ang iyang nektar
nektar man sa tanan

matapos na ang kalibotan

sa bisan kinsang
gasubo nga akong ikahinagbo

kanunay kong gipanghambog
ayaw padala niana
pilia pilia gayod ang kalipay

maglipay ta maoy akong ingon
itagay ang tuba
ihukad ang mga sinugbang
baboy
ilamog na ang tulo ka itlog
sa tuba nga gikutawan sa
init nga sikwate

imnon na nato ang kinutil
magtagay ta
ikaw ug ako kitang tanan
mga silingan

adunay gitagong kasubo ang
dughan
nga sa mata 
nagtukawtukaw

maglipay tang tanan
kay ugma, kanang ugma
matapos na ang kalibotan

sa bisan kinsang gasubo
usa lang ang paglaum
ugma, ugma matapos na
ang kalibotan

sa pako sa kagawasan

ang kapait
dili lamang anaa sa kapait

sa tam-is mo kunuhayng 
pahiyom
sud sa imong alingagngag
anaa ang
kapait sa imong
kinabuhi

ang kabug-aton dili diha
sa dagkong mga bato
anaa usab kini sa 
kapakyas

mas bug-at ang dili makita
ang dili mataral

kon maglakaw kita paingon
sa plaza
kinsa bay magdahom nga 
wala kitay tinood nga
direksyon?

pagkaanindot sa imong buhok
pagkagubot diay sa imong utok

pagkaputi sa imong pamanit
pagkaitom ba diay sa imong tanlag

pagkakusog sa imong buhakhak
dungog kaayo ang imong layo nga katawa
dili nako makita ang luha nga nahulog
sa tugas nga salog

gidawat sa kasing-kasing ang tanan
sa iyang kamot nga balaan
pagkagaan, pagkagaan
diay kining maglupad kita
sa pako sa kagawasan
si linda
usa ka katabang
si samuel
laing katabang
sa among
panimalay

mubo lang ang
ilang langit

mabaw lang
ang ilang kalipay

ang ilang paraiso
gimugna nila

didto sa kamalig
likod sa

gikamadang 
binakid nga
humay

giingkib ni linda
ang hinog nga 
bayabas

nga gitunol ni
samuel

Monday, May 4, 2015

sayaw una sa among kuskos


kita nga ania na dinhi
naglingkod sa atong mga hayahay
nga trono
dili angay nga manghambog
nga kita hait og salabotan
lig-on ang mga tiil og bukton
ambongan,
nga kita abtik sa pangwenta
dalayegon sa kaisog

ako moangkon nga dili ako
angayan
kon nakasulod man ako ning
akong gingharian
salamat na lang sa pagbulig
ni Bathala sa akong
kapalaran
sa laing bahin
maingon nga kining tanan
naangkon
tungod kay natun-an na
nato ang pagpuyok sa leon
nga nagbantay sa
ganghaan sa gahom
pila na kaha ang mga
taas og garbo nga iyang
natukob og nakaon?
maingon nga makamao na
kitang molitok sa
gamhanan nga mga pulong
kay napaabli naman nato
ang bungtod nga pultahan
nahigala naman nato ang
hakog nga uwak
ang mangingilad nga
agila
ang kawatan nga kanding
ang way busganan nga
buaya
ang batan-ong bitin
maingon nga kining
tanan
mahitungod lamang
sa swerte
dala ang gamay nga
pagpangarte
kuyugan sa kiting nga
kamas
kamong nahibilin diha
lantawa kami
kon angayan ba
andama ang dakong putos
sa inyong mga suka
apan samtang wala pa kini
mahitabo
sayaw una sa among kuskos
sabat lang usa sa among
mga karaang novena.
ayaw supaka ang leon
ayaw panaway sa buaya
ug undangi kog pangutana.

ALANG SA MIBALAK HALAD SA IYANG KAMATAYON


bisag unsaon
ug pili sa mga pulong
hagpat sa mga
tingog
tahop sa mga
letra
dili gayod gihapon
nindot pamation
ang hunghong
sa kamatayon

KAPALARAN


maoy ilang ingon
sa dili pa kuno mamatay ang
tawo
matalimad-an kuno niya kini
busa ang uban
manugon

sama ni Gusting
sa iyang kataposang panamilit
nga wala niya
mahubad sa iyang
kaugalingon
(kay kinsa bay magdahom
nga anang adlawa
maligsan siya sa dakong
trak ug dayon ora-ora
namatay dayon)
nanugon siya nga dili
gayod pasagdan nga magutman
ang iyang kabaw didto
sa pasto
mao usab ang nahitabo ni
Karya
diha sa pag-ingon
nga basin mao na lamang
kini ang atong kataposang
panaghibalag
dayog sakay sa barko
nga kinsa bay magdahom
nga sa kalinaw sa panahon
nalunod man hinoon og
sa kadaghan sa naluwas
ang ngalan man ni Karya
ang usa sa mga nalista
nga wa na hikit-i
sa mabaw nga dagat.