Tuesday, September 30, 2014

kalooy

manamin kita sa
adlaw


walay daghang
drama

sa iyang pag-abot
ug pagpahawa

trabaho lang
walang personalan

ikaw ang gatanga
kalooy baya

nagpahipi lamang

nakita ka ikaw nga
gaduyan sa kilid sa balay

dapit sa bintana diin
sulod-gawas ang hangin

nakita ko ang buwak
sa kalachuchi dapit sa unahan

nakita ko ang miabot nga
imong gipaabot

siya,siya ang imong
gihigugma

pagkawala

mihangad ang nahulog nga
dahon

sa dakong kahoy nga iyang
ginikanan

hanap na ang langit og
ang hangin init

gidawat na ang pagkalaya
gibati na ang pagsugod

diha sa pagkalata diha
sa pagkawala

pangandoy

kon mapugngan ko lang
unta ang hangin

ang kahaponon
sa iyang pag-abot

kon langan-langanon
lang unta sa makadyot

ang kagabhion, unta,
basin pa unta kon ako

mahimo pang imong
mahalon

Sunday, September 7, 2014

gikabuangan

wa ko kahadloki ang
kaadlawon

sa pipila ka gabii
nga ang katulugon
gadumot kanako

wa ko mabati ang
kaharuhay sa matang
gianay

wa ko kahadloki ang
kaadlawon

ako kining gikatulgan
didto sa kasagbotan

tupad sa babayeng
imong gikabuangan

pusoy

ang akong bugoy
ako na unang bugoy
apan kaunsang aguroy
nga ang akong bugoy
wa man kataghoy

ang akong bugoy
nga unta ako sang ipatuli
aron motubo ug dali
apan unsang kaaguroy
nga ang akong bugoy
usa man ka pusoy


nanimahong patay

ang akong iring
nga amigo nga usa ray
mata ang kolor niini

kahil, dili sama kahumot
hinoon sa kahil

sa iyang kagutom pati
patayng balagtok iyang
kaonon

layo pa siya
ang iyang pag-abot
matantiya ko na

kay ang balay namong
gabok na
manimahong patay.

ang panimalos sa kamatis nga hubag

ang panimalos sa kamatis
dili baya masayon sa dihang
nahinog na kinig mihubag
ug wa pa gyod nimo pupoa
kay pahinggon pa hangtod
nga kini niadtong gabii
sa silingang walay puangod
iya na hinoong gikawat laktod.

daghang salamat

manong matadero
nga dagkog bukton
papalita kog bukog
balig dos sientos sais
para ipakaon sa akong
unom ka irong bisdak.

Saturday, September 6, 2014

paghinumdom sa akong katigulangan

niadtong adlaw sa
iyang pag-iyak kay wala niya
makuha ang iyang
mga damgo

akong nakita nga kaming duha
pareho rag kagamyon

gani sa akong kaulaw miduko ako
isip usa ka ulipon

niadtong adlawa giingnan ko ang
akong kaugalingon:

patas lang diay
unya ang pangidaron
dili maoy ulohan
ang mga nangagi
dili agianan
daghang sagbot apan
dili kini makita
ang timbangan naa
diha sa atong tungatunga

SA AKONG TANTIYA

inamigo lang ang
panghitabo

kay imo mang gikalot
ang iyang likod
bayad lang usab niya
kanimo ang imong
kadaogan

sa matag adlaw nga
siya moawit
didto daplin sa baybayon
ikaw ang omang nga
mogawas sa imong
balayan

og sa matag gabii nga ikaw
mahimong bitoon
siya ang kinatumyang bongtod
nga imong patongan

ingon ana gayod kana
iluom ang kasuko
gamitag maskara ang
kasina
sayaw sa kuskos sa
gitara
bisag yabag hala birada.

kataposang tambag

ang anino sa kahon
ang magsulti kanimo sa saktong
higayon

kon kanus-a mo gayod siya
katkaton

sa imong nahimotangan karon
tantiyaha ang pisi
ug ang imong kabug-aton