Thursday, February 27, 2014

kasikas

ingon ka
duha ka klase ang pagsulat

sulat alang kanako
ug sulat alang kanila

unsa kaha ang sulat
alang kanako?
usa kaha kini ka panamilit?

unsa kaha ang sulat
alang kanila?
sulat kaha sa pagpiyal sa
tanan
nga akong gikawilihan alang
kanila?

ang nahitabo
nahuman na

nalamog ang tanan
unya ang sulat alang unta kanako
nahimo man hinoong
sulat alang sa tanan

busa sa akong
pagbiya
inyo na dayon akong
hikalimtan sa
hingpit

ayaw ug tingog
kon ugaling dili man kini tinood

ayaw ako pabaloni
anang imo usab nga sulat kabahin
sa imong
mga kasikas

pagbuklad sa banig (sumala sa sugyot ni Fr. A)

ako na usab
nga gibuklad ang banig
aron ikaw nga
gikapoy sa imong
panaw
mohay-ad dinhi
ug dayon
mopahulay

katulog usa
ayaw kabalaka

magtak-ang akog
saging nga sab-a
kay unya sa imong
pagmata
pagasaloan ta

kon mosalig ka
ako usay hipos
nianang
gitakin mo
nga armas.

sakay sa PAL pauli sa Dipolog

dinhi sa kahabog
makita mo ang mga isla

ang mga panganod usahay
babag sa imong panglantaw

sila ang mopasundayag
ug dayon mapapas ang mga isla

apan dili kini magdugay
ang dagat nagpabiling lapad

nga mora bag
andam na usab sa imong pagdayeg

dinhi ning kahabog
sakit ra kaayo ang kahayag

gisirad-an mo ang bintana
ug gipili mo ang pagkatulog

atubangan sa mga nagkwentas anang ilang mga palanca

ay! wa ko
mahadlok

dinhing lamesaha
pareho ra gihapon
ang among
ginakaon

pareho ra gihapon ang
tubig nga
among ginainom

ay! di ako malisang
mao ra gihapon ang
kaasgad sagol sa
katab-ang ang ania
sud sa dila
gilala

gikan kanimo

sa pagtunob mo sa mga ang-ang
panaog
daghan kang mahinumduman
makita

motindog ang balahibo sa imong
tingkoy

mahug ang imong apapangig sa
lalom nga buho sa usa ka pangagho

morag mangitom ang imong panglantaw
mawa ang adlaw

apan diha sa imong paglantaw balik
sa giagian mo
karon lang

dili ka masarasay
mobalik ang imong pagpanimbag

ang imong pagsalig sa wala nimo
masabti

maoy manghawid diha sa imong dalunggan
ug diha-diha mabawi mo ang gikuha

gikan kanimo

Wednesday, February 26, 2014

pagwiwi sa samad

makat-unan mo
ang pagpabuto sa usa ka
hubag
kumuton kini aron mogawas
ang nana
hangtod na gani ang dugo

dayon imo kining wiwion
aron pangitaon ang mata
ug dayon
imong langkaton

makat-onan mo ra kini
puhon
ug sa dihang mabati mo na
ang kaharuhay pagkahuman
moingon ka
nga sugdan ko na usab dayon
ang pagtabon


ang panganod ug dagat

miingon ang dagat sa
panganod
ako kang hinimo

miingon sab ang panganod
sa dagat
ako ang nagmugna
kanimo

adunay naglupad
sakay sa habog nga bitoon
nagpanakla
gisayangan nganong silang
duha
siging gahunahuna anang
panagbulag

wala gayod makakita
nga sila
usa ra man diay
unta

Saturday, February 15, 2014

alang ngadto sa miingon nga nahigugma kuno kanako

pagaduyugan sa musika ang paghatod sa pulong
sa usa ka balak
ngadto sa kataposan niyang pagpahulay,

diha sa imong dughay magpauraray,
ug ikaw nga mahimong lubnganan niini
ang magbangutan hangtod sa kahangtoran
ang dakong kakugi
sa kahiubos
nagpanit sa pagkadaghan
ang ahos

nahangangha ako sa imong
katakos
kay walay bisag usa ka lusok
nga luha
ang nahulog sa salog sa imong
dughan

ang ilyusyon ni Frimo

pag-abot niya didto
gisugat siya sa usa ka mapasigarbohong pakpak
nalipay siya
nagpamati lamang
sa kadugayan ang mga namakpak morag gabon
nga sa hinayhinay nawala
mibalik ang kahilom
mikalit ug hanap ang palibot
unya pag-abot sa kahayag
nakita niya nga siya
lang diay usa didto ang nahibilin
abi niya og tinood ang
iyang nadungog ug nakita
gabon lang diay
unya ang uban puros lang
kasikas sa mga sanga
dahon og mga bato
sa kilid sa pangpang
sa daplin sa sapa
wala sa atubangan
wala sa sulod
didto sa likod sa simbahan
nahimugso
ang gugma nahimong
tawo
ang pagtoo.
hibaw-i nga walay
bisag unsang kalalom nga kangitngit
ang dili mabugwal
sa kahayag

walay mga kamot sa kangitngit ang
makawid kanimo
sa ingon ana ka dugay

walay buling nga bisan pa ug mahipatik
sa imong banit
bisag unsa pa kadugay anaa ra gihapon
ang saktong panahon
sa iyang pagkapapas.
alang ngadto sa miingon nga nahigugma kuno kanako

pagaduyugan sa musika ang paghatod sa pulong
sa usa ka balak
ngadto sa kataposan niyang pagpahulay,

diha sa imong dughay magpauraray,
ug ikaw nga mahimong lubnganan niini
ang magbangutan hangtod sa kahangtoran
diha sa pagsabwag mo sa mga liso
sa kasakit
namala ang tubig nga gikan sa ulan
diha sa kalapokan

sa paglabay sa panahon magbanos banos
ang init ug ulan, ang hangin og kaalimuot,

ang mga bato gidagit sa sulog paingon sa
hunasan, ug ang hunasan natig-a,

wa mo damha ang pagpamunga sa mga kahoy
anaa ang mga bulak,ang mga bunga, ang mga bag-ong sanga

gipangit mo pag-usab ang mga tunob sa kasakit
apan wala na kini didto, hagbay rang gianod sa sulog sa pagpasaylo.
ang dakong kakugi
sa kahiubos
nagpanit sa pagkadaghan
ang ahos

nahangangha ako sa imong
katakos
kay walay bisag usa ka lusok
nga luha
ang nahulog sa salog sa imong
dughan

Thursday, February 13, 2014

DUHA KA LARAWAN SA KABUNTAGON

1
misimba ang
iro nga itomon
pormal nga
milingkod
sa atubangan
apan ang iyang
nawong
sa gawas
nag-atubang

2

mitungtong ang
puting iring
sa atop nga sin
naghandom pa
gihapon
sa isdang palotpot
nga naglangoy
sa langit
tupad sa nahupas
na nga
bulan

Wednesday, February 12, 2014

GUGMA

sa gamay lang nga hikap sa
akong kamot gikan sa imong kamot
nga morag pignit lang gani
sa asin
milagrong mokalit lang ug kausob
ang palibot
ang kalibotan

mohunong ang kusog nga ulan
mogawas ang adlaw
ang mga kahoy nga patay kalit
lang nga manahon
ang mga pyoos sa buwak
mibuswak
ang mga kalanggaman miawit
nanglupad
pagkadaghang bangaw nga
nanunga sa mga bungtod

kana sa imo lamang paghikap
sa akong kamot
unsa na lang kaha kon imong
haployon ang akong dughan
diin natulog ang akong kasingkasing?
sapa nga walay
tubig

lapokan nga
walay balas

putol nga tulay
patay
nga kahoy

blanko nga
papel

kwartang peke
milyonaryong
mini
ANG TIGUWANG NGA MAKALOLOOY

naa koy nakit-ang
tiguwang nga nagbitbit sa iyang tsinelas
padulong sa bungtod
hinay kaayo ang lakaw
talithi kadto
balikog na kaayo ang iyang
likod
basa ang iyang sinena
gapayong og dahon sa saging
hugaw na kaayong
lantawon

mipaspas kog lakaw
aron lantawon kon kinsa kini
siya

gubot kaayo ang iyang buhok
nangapangag na ang iyang ngipon
hugaw na kaayo siyang lantawon ug
baho pa gayod kaayo

gitutokan nako siya
pag-ayo

nakahinumdom na ko

siya kadtong komprador sa humay kaniadto
diin gidaganan niya ang akong lolo
ug wala gayod
bayari.
ANG TANGHAGA BAHIN SA IMONG PABORITONG KASAG

pagkadako sa kasag
pagkataas sa iyang mga kuyamoy
apan sa dihang
giluto na ug gibira
pagkagaan
unya sa dihang gibuak na
pagkapait
pagkadimalas

walay unod

ang iyang dakong balayan
nga nakatintal kanimo
hangin ra man diay ang
gadaghan

Tuesday, February 11, 2014

ng usa ka dakong kahoy
aron mahimong sama
nimo
imong putlon
dayon imong sapsapan
hangtod nga mahulma ang
imong nawong
kuhaan pa gayod
aron maawat ang imong
mga mata
ilong ug
baba
liplipan aron mogawas
ang imong mga
pilok ug kilay

ang wala maapil
ang imong dunggan

mao dagway nganong
ang sama nimo
bungol

walay pakabana sa
kasakit sa usa ka kahoy
nga imong
gikawat gikan sa
lasang

wala nimo madungog
ang mga syagit sa mga tawong
naanod sa dakong baha
ug wa na igkita
humag sulat sa usa ka balak

morag naay kuwang
pero wa ka kabalog asay
sumpayan

dunay nanglabaw apan wa
ka kabawog asa
ang sapsapan
noy
atong limpyohan ang atong
atubangan sa balay

kinahanglan walay sagbot ang
atong tugkaran

noy
panghilam-os pod
panudlay
pasinawa ang buhok
pahumot

suota ang nindot nga sapot
kanang pangsimba
sa domingo

ayoha ang pagdala
sa imong kaugalingon
pahiyom
ayaw pagmug-ot

oran oran mangabot na
sila
papasa ang mga tunob
sa luha sa imong aping

kon mangutana sila
ayaw kalimti
gikinahanglan natong duha
ang
mga bakak ug mga
pasalig
aron kita
mabuhi sud sa laing mga adlaw
sa atong
semana santa
ang karaan mong larawan
nakit-an ko na gayod, kadtong kulong ang imong buhok
unya gitagoan ang imong dalunggan,
unya wala pay agianan sa singot ang imong agtang
gani ang luha naglibog ug asa
mokanaog kay
wala pay kanal ang imong aping
nga mas hamis pas tambis
nga puwa nga pungpong dihas
punoan

di pa kaayo mobuka ang imong mga mata
sa kahayag
morag duha ka adlaw nga wa pa kaayo ganahi sa
kabungtoran
unya gipanalipdan pa sa mga
panganod

bugnaw ang imong hulagway
makahinumdom kos akong itoy nga
akong gidulog sa akong pagkatulog
unya sikit kaayo sa akong ilok
nahupong sa nakit-ang kainit
diha sa iyang pagkaninanok.
kon gawasnon
lang unta ang nagsulat
kabahin kang
Rapunzel

mitug-an unta siya
sa tinood
ug gisulat ang matood
ug walay
lain kondili ang matood
lamang

nga ang gilayatan
sa prinsipe dili ang
taas niyang
buhok sa
ulo.
sa imong pag-abot
nakatulog na ang lima ka mga iro
didtos atong
veranda

hilom ang kagabhion
nga naghambin sa mga
liboan ka mga
bitoon

ang bulan naglutaw sa
dagat
morag gibugsayan sa
iyang kahayag ug
sa hangin

ako walay kasuko.
nagpaabot nimo.

gipangandoy ko
ang katulugon apan
sa kanunay gusto nako
nga kini
tupad gayod kanimo.
nagpabiling walay
pulong ang mga awit sa
langgam

nadungog ko ang kaanyag
gibati ko ang
kagaan

kon makakiat kining mga tamsi
sa mga sanga sa
ylang-ylang
wagas
ikaw ug ang balak nga wa nimo gisulat

hadlok kang
maghimo
kay gikapakisama
mo siyang
layo og
lahi
unya abi mog
dili
pod ikaw kamaong
magpakaniya

kon imo lang untang
giilaila pag-ayo
wa ka untay
kataha o
kabalaka
kay kon unsa siya
mao usab
ikaw

sa kasuod
kamo na ang
matag-adlaw
TALAHURON

Kon ako man ugaling
Ang imong gipunting
Nga matud pa sa garay
Imong gikalipay

Tuguti nga ipadangat
Akong pasalamat
Dako kining garbo
Nga akong nadawat

Sa pipila ka katuigan
Kita nagkauban
Kung may katam-isan
Labaw ang kapaitan

Kalimti ayaw'g tagda
Ang nangaging kapildihan
Isipa kining hagdan
Sa atong kalamposan

----noel barbaso

ang rambol sa balak nako og ni ariel


(gisugdan nako kini)

 migo kon mosaad ka
ayaw gamitig unya
kay kanang mga unya
way kahumanan na

buhata lang
gamitig ora mismo
ayha
nako motoo


(gituman ang saad ug misulat siya)

hinumdumi
 nga bisan unsa ka taas
ang simbanan
 ang prosesyon
 mobalik lang gihapon
 sa iyang pagsugod
rambol # 1

ang prosesyon
maayong maghandom
sa kataas sa
simbahan
nag-abot ra gihapon
ang pagsugod


rambol #2

kini ka
taas
gyod
sa pagsugod
hinumdomi
bisan unsa
simbahan

Rambol #3

tulo ka alas
usa ka kwatro
usa ka nyube

ayaw iapil ang
onse
aron di mapirde
si gorio
tawo, lalaki, hilomon,
lalom ug dulot

taas og pailob
baga ug nawong

kon manguyab
diha sa tutok ka lamang
ka niya dag-on

walay kuryom
apan ang babayeng
iyang higugmaon
sundon siya dayon

mao kanay
sugilon ni nanay,
ako ang
ilang ikatulong
anak.

kang maria

sa imong pag-abot
nakatulog na ang lima ka mga iro
didtos atong
veranda

hilom ang kagabhion
nga naghambin sa
liboan ka mga
bitoon

ang bulan naglutaw sa
dagat
morag gibugsayan sa
iyang kahayag ug
sa hangin

ako walay kasuko.
nagpaabot nimo.

gipangandoy ko
ang katulugon apan
sa kanunay gusto nako
nga kini
tupad gayod kanimo.

Monday, February 10, 2014

gikalipay ko
ang imong pagbalik sa
pagaray ug
mga pulong
nga sayod kong
gikan sa
panudlanan sa
imong kasingkasing

puhon
kon magkita ta pag-usab
kuskuson tang
gitara
apil na ang silindron
ang marakas ug

sama sa naandan
tagayon ta ang tuba
ug sumsuman ta
ang kinilaw

hubgon ta
pag-usab ang
atong mga kalag
sa balak
nga
maoy atong
irakrak
sa
atong mga
kapildihan
kadtong hubag
nga nakabuto

kadtong singot
nga nakagawas

kadtong hilanat
nga mihuwas

kadtong kaihion
kaayo ka unya

nakaihi ra gayod
nakalibang

kadtong sakit
sa pus-on unya

sa kataposan
nagawsan ra gyod

ingon ana
ang pagpamalak
gitanom ko ang liso sa mangga
ug sa kadugayan
nahimo kining dakong kahoy
sa akong nataran

gikalipay kini sa mga tamsi
nga naglupad tugdong sa mga sanga
nga nabuhi usab
sa mga ulod nga anaa nanagpuyo
sa ibabaw sa mga dahon

sa pagpasalamat
miawit ang langgam
ug sa kaanindot niini
gipuno niya ang akong kasingkasing

wala magpalupig ang
mangga sa pagpasalamat
nagpatuhagyaw usab kinig
pamunga

unya kon molakaw ako
andam na sa ilang mga plantig
ang mga walay labot

anaa ang moplantig sa mga bunga
anaa ang motirador sa mga tamsi
anaa na silang
mga wa maghago aron
mangawat
sa bunga sa atong mga kakugi
ALANG SA ISNAB

hello
(way tubag)
hello, hello,
(wa gihapoy tubag)

ay!!
manong mamugos

adtos atubangan
sa samin

"hello", to me
"hi pod" from me

o, di ba?
unsay problema?

wala.
makaingon ka
pagkadaghan na gayod
sa nasulat nga
mga pulong sa
kalibotan

apan mas daghan pa gihapon
ang mga balas
sa dagat
ang mga balas sa disyerto

mas daghan pa gihapon ang
mga balas sa
hunahuna

ug ang tanang pulong nga giukit
sa mga kalibrohan

mahimo na lamang nga kumingking
bisan unsaon pa niini
ug pangagingking
sa mga kawayan
bisag walay
puya kining balaya
dili kini
mogabok

malipayon ang
tuko sa kusina
kay walay away

ang mga iro nga
lima ka buok
gawasnon

ang atop kon
kanunayon lang nimog
pintal dili matay-an

dili makadulot ang
mga anay
kon kita kanunayng
magminahalay

bisag unsa ka
daan ang sapatos kon
kanunayng mong
brasan

magpabilin kining sinaw,
lig-on, ug walay abog
nga molahutay.
kon kanunayon mo
ang pag-atubang kaniya
maot lang ang
imong makita

dakong apapangig
morag kalaha
lingin nga nawong
morag bulan nga
tibook

sibogi gamay
sulayi sab ug lantaw
diha sa kilid
pwera buyag taas
sab biya ang iyang
ilong
unya morag tambis
ang iyang
ngabil

panalagsa higala
usba ang imong panglantaw
sibogsibogi gamay
kon mahimo gani ikaw ang
motakilid o kaha ba
mosaka sa hagdan
o mohapa ba hinoon
sa yuta
aron lang
makita mo ang kaanyag
sa uban
SI ALFRED

namatay sa sakit nga
diabetes

usa siya ka magbabalak
sa davao

tam-is kaayo ang iyang
mga balak

kadtong siging magbasa
niini

mao ang sunod

kon gusto nimong
dili mamatay

basaha ang mga
balak nga pait

walay namatay man
god
sa kapait.

Sunday, February 9, 2014

STOLEN SHOT

gamayng
make-up
fitting mga
maong pants
red horizontal lines
nga print sa blouse
tupad sa gadampuog
nga labhonon
samtang
wala pa ang
among insik.
Alang kang Tado

wa ka decide
kon north or
south

cemetery ba
hangtod nga nahulog

ang bus nga iyang
gisakyan

ug usa siya
sa nakupsan sa
kapalaran

Friday, February 7, 2014

nakaingon ka
nindot katkaton ang punoan sa bayabas
nga puno ug hinog nga
bunga
ug didto sa dakong sanga
mukampayot ka
ug kab-oton ang usa ka hinog nga
bayabas
nga imong pang-iton ug
tagamtamon ang tumang katam-is

sa imong kahayahay moabot ang
hangin
nga mipalid usab sa imong buhok

dala sab niini ang daghang mga
dahon

sa nangka, kawayan,
ipil-ipil
bulahan,

ug diha mo nasabtan ang tanan
dili lang usa ang mapalid
sa kalipay
dala ang tanan

apil ka
samtang naghawid
ka sa
lig-on nga sanga
diha sa
ibabaw.
ang pagsabot,
ang tinood gayod
nga pagsabot
dili nimo matino ang kalapdon
dili nimo
masukod ang
kalalom

taas ang pisi sa pailob
nga imong
ihulog kuyog ang
baldi
diha sa
atabay
ug ang imong mga pangagho
sa kinabuhi
balikbalikon ug yubit
sa kangiob didto
sa sulod nga
nagsul-ob usab
sa putong sa
kangitngit ug
kamingaw

hangtod nga kini
imong
masabtan


milabay lang


miabot ang gabon
hinay ug wala 
nagpuyog dugay
kanunayng kuyog
sa hangin ug dayon 
mawala ug kini
atong malimtan
morag wala ganiha 
sa atong tugkaran

kabag-ohan
kon ugaling aduna may
kabag-ohan,
sama sa plastada
sa usa ka butang ug usa
ka pagbati
na dili gayod kini
kaliton
hinay hinay lang
anam anam
aron dili kaayo
maatikan
aron dili pod
kita masakitan

busa ang plastada
sa kutsara ug tinidor
sa tasa
sa baso ug sa plato
mao lang usa
walay mawala
walay mahulog
aron walay makuratan
o mahubagan

Wednesday, February 5, 2014

sa dihang nagkita
ta,
sa unang higayon
moingon unta ko nga
imong buhok morag

buhok sa mais nga
wa pa kaayo nagulang

apan wa na lang ko
mitingog kay

hadlok kog masipyat

kay sa tinood, morag

ingon ingon atong
centerfold sa Playboy
nga kana

morag buhok sa mais
mora jud...
ang balak
salamin

matag gabii
ako manamin

matag
kaadlawon
ako
manamin

inig gawas
sa adlaw
akong gitipigan
ang samin

hayag ra kaayo
ug hadlok
ko nga masamad
sa kahait
sa maong punyal
inday
ania ang samin

ampingi kini
pag-ayo

sama sa imong
kaputli

kay ug puhon
mahulog kinig
mabuak

mag-antos ka
unya
sa paghasol
sa daghan mong
nawong
ANG usa ka buak
sa samin

ayaw ilabay

kinahanglan mo kini
sa kangitngit

sa kagabhion nga
moabot na unya ang

bulan mahimo mo
kining gamiton aron

makahulam ka sa usa
ka tipak nga
kahayag

ug dayon imo kining
ipasa kanako

diha sa usa ka
paglingi
PANAGKITA

nagpaayo ug sapatos si nonoy.
Adunay mihunong nga sakyanan sa iyang tungod.
Minaog ang niwang nga lalaki. Namyahok ang aping. Ang nilakwan inihap na.
Morag sunog ang iyang panit.
Kon ayohon ug lantaw, bukog na lang siya ug panit.

sa dihang nagkaduol na gayod
nakaingon si Nonoy, " Tong? Dili ba si Tong ka?

ang niwang nga tawo,nakapangutana usab, " Ikaw na Noy? Si Nonoy ka?'

oo ang tubag sa ilang tagsa-tagsa ka pangutana.

Si Nonoy haskang tamboka na usab.
Nawala na ang kanhiay nga bus-ok nga lawas.
Si Tong nabayod.

Giusob ang ilang mga panagway sa panahon.
Apan ang kasingkasing sa kagahapon nagpabilin.

Ang panaghigala dili mapapas.
Kini ang usa ka hiyas sa mga kalag

ang mga lapalapa magpabilin nga
haom lang gihapon sa mga sapatos
bisan ug kini daan na kaayo
bisan gani ug anaa na ang pagkagusbat....
dili mga panid
sa kalendaryo lamang
ang mga
adlaw

mga panaw kini
mga handumanan

walay makahunong
walay pahulay

ang kasingkasing
sa pagwaldas sa mga pagbati

miiyak ka mikatawa
mihilom, nagbangotan

mikalanrakas ang mga
kabukugan

nanglimbayot ang mga
balahibo

mikuyogpos ang imong
mga kamot

usahay nangahugno ang
imong mga abaga

ang mga adlaw mga panaw
sa usa ka dakong barato

sa balod sa kinabuhi
kasingkasing ang pasahero.
si tatay
nabyudo sa edad nga
75

siging iyak
humag lubong ni nanay

matag gabii ang
larawan ni nanay
iyang ibutang sa
ibabaw sa iyang dughan
unya
hagkan hagkan

usa ka adlaw
niana ang among
sud-an
andes-andes

mitutok si tatay
sa kinason nga
andes andes
nga gamay gamay
sa imbaw

ug durong iyak
ug miingon
nga gimingaw na ko
kaayo
sa sama ani

anggid anggid
anggid anggid
ALANG KANG D.

inday
aduna pa ba god kita'y panahon
sa paghusga sa
kinabuhi sa uban?

nagdampuog baya ang
mga bulingon
wala pa makusokuso
ang giyak-an sa
sabon
wala pa mahayhay ang
mga basa

unya ang imong irong
pinangga naa nagtungko sa
imong tungod
nagpaabot sa iyang pamahaw
nga imong
nakalimtan

inday naa pa ba kita'y
panahon
sa pagpahiyom sa atong
kaugalingon?
pagsudlay sa buhok nga
nagubot
paglugod sa atong mga
kagid
paglugit sa atong mga
kiki?

wala na
wala na gayod inday
unya
manghusga pa ta sa uban?

kakapoy baya ana oi!
ANG PAGSUKOL

human matukob
sa sawa ang tulo ka piso
sa inaan,

gikupoan niya ang
nahibiling unom ka piso
sa iyang mga pako

nangisog kini
nga mora bag dunay
ikasukol
andam na ang iyang
kuko ug
sungo

karon ang sawa
mibalik na usab.....
ANG MGA IT-IT UG ANG MGA UWAK

kaniadto
makita pa nako ang mga it-it
nga nagpatong sa
palwa sa lubi

mao kadto ang mga langgam
nga gagmay
apan kamaong makigharong
sa mga uwak

nindot tan-awon
ang gubat sa gagmay batok
sa dagko

sa asul ug sa itom

karon wala ko na sila
makita
nahanaw na sila

nahanaw na ang
mga gagmay nga
kamaong makigbisog
sa mga dagko
nga kusog
modaogdaog

ang mga uwak usahay
manglabay sa
kalubihan
kusog kaayo ang ilang
mga tingog
nga mora bag
nanura kanako

ako nga midapig
sa mga it-it
ako nga gimingaw
kanila

ako nga karon
nagpakahikom lamang
sa pandong
sa mga balak
SA DIHANG GIHANGYO KO IKAW NGA MAGSULAT OG BALAK

dayon nimog
ingon nga
dili jud ka kamao

ambot ug nakahinumdom
ka ba
adtong nanguyab pa siya
kanimo

unya ingon ka
dili ka ganahan niya
nga bisan ug pakapinan
pa siyag kugmo
kugmo na lang kunoy
imo

kadtong mibungat siya nga
pasensya lang
kay wala may gahing pan
sa init nga kape

unya sa pipila ka tuig
imo siyang nabana
unya karon naa na moy
anak usa

ana sab ang pagpamalak
sa una di ka pa gahanan
apan kadugayan
manganak ra ang imong
mga panumduman
mahilig ka sa
hunting, di ba?

magdala ka sa
imong airgun
paingon sa bukid
dayon ug
pamusil
sa mga langgam

dunay usa ka
langgam nga
imong naigo
ug imo kining
gipunit ug
gisulod sa imong
bag

sa imong hunahuna
lami na kining
pritohon
karong gabii

ambot ug
kon gilantaw mo
pa unta
ang palibot

makita mo unta
ang laing langgam
nga naglantaw
sa punoan sa
kahoy
nagsubo
sa gidagit mo
nga iyang
paris
LAHI NGA PANGLANTAW

morag kadako sa mais ang imong mga luha
nga midagayday sa aping.
wala nako nabati ang imong kasakit.

sukwahi sa tanan, gibati nako ang dakong kaulag.
adunay mitubo kanako.

lahi ang akong nakita sa mga luha.
wala ko matilawi ang kaasgad.
wala ang kahapdos.

gibati ko ang kagilok sa dagayday

niadtong gabii
diin ang bulan napusgay
didto sa bungtod
nga gaaslay.
mas nindot unta kon dunay
mopakpak
makawala usahay sa
kalaay

makapabuhi sa dugo
ang awit sa mga kamot
makapawala sa galuspad
nga ngabil

apan mas nindot baya kon nindot
lang gihapon ang imong gibati
sa dihang ang imong nadam-agan
mao lang gihapon ang kahilom
sa mga kamot nga
nag-ampo diha sa
tin-aw nga sapa sa
kalinaw

mas lanog man god ang pakpak
sa usa ka kamot lamang

dili na kinahanglan nga kon
madungog mo
gamiton mo pa ang duha ka
dalunggan

ang mga tudlo wala usahay
makaila sa wala nga kamot

mas mabungahon man god
ang mga paningkamot
kon kini gihimo tungod kay
imong gihigugma ang buhat
tungod lamang sa buhat

mas madasigon man god
ang pag-inosara
nga wala mangita og laing
dulunan

mas makaila ka man god
sa tiunay nga kalipay
diha sa tungatunga sa lasang
sa imong kasubo
nga wala mangita ug
katarungan

mas nindot man god unta
kon lamanohon ka
sa imong anino
kadtong miingon
nga wa mangawat

mao ang tinood
nga kawatan

ug kadtong mibahad
nga mopatay
mao ang tinood nga
talawan

ug kadtong miingon nga
siya dili sinahan
mao gayod hinoon ang
tinood nga
sinahan

kadtong nanghambog nga
dili manglibak
pagbantay unya sa imong
pagtalikod

kay ikaw na karon
ang sunod nga libakon
balikon ko
pagsulti

kasagaran
lahi gayod ang gipuy-an
sa pulong

ug lahi sab ang gipuy-an
sa buhat

Tuesday, February 4, 2014

sa dihang nagkita
ta,
sa unang higayon
moingon unta ko nga
imong buhok morag

buhok sa mais nga
wa pa kaayo nagulang

apan wa na lang ko
mitingog kay

hadlok kog masipyat

kay sa tinood, morag

ingon ingon atong
centerfold sa Playboy
nga kana

morag buhok sa mais
mora jud...
ang balak
salamin

matag gabii
ako manamin

matag
kaadlawon
ako
manamin

inig gawas
sa adlaw
akong gitipigan
ang samin

hayag ra kaayo
ug hadlok
ko nga masamad
sa kahait
sa maong punyal
si tatay
nabyudo sa edad nga
75

siging iyak
humag lubong ni nanay

matag gabii ang
larawan ni nanay
iyang ibutang sa
ibabaw sa iyang dughan
unya
hagkan hagkan

usa ka adlaw
niana ang among
sud-an
andes-andes

mitutok si tatay
sa kinason nga
andes andes
nga gamay gamay
sa imbaw

ug durong iyak
ug miingon
nga gimingaw na ko
kaayo
sa sama ani

anggid anggid
anggid anggid
inday
ania ang samin

ampingi kini
pag-ayo

sama sa imong
kaputli

kay ug puhon
mahulog kinig
mabuak

mag-antos ka
unya
sa paghasol
sa daghan mong
nawong
ANG usa ka buak
sa samin

ayaw ilabay

kinahanglan mo kini
sa kangitngit

sa kagabhion nga
moabot na unya ang

bulan mahimo mo
kining gamiton aron

makahulam ka sa usa
ka tipak nga
kahayag

ug dayon imo kining
ipasa kanako

diha sa usa ka
paglingi

insomyot

mikompisal ang uwagan
sa paring
hilomon

"padre di ko katulog
kay
wa ko ka(eyot)"

nakuyawan ang pari
ug miingon

"imong sakit
insomyot!!"
PANAGKITA

nagpaayo ug sapatos si nonoy.
Adunay mihunong nga sakyanan sa iyang tungod.
Minaog ang niwang nga lalaki. Namyahok ang aping. Ang nilakwan inihap na.
Morag sunog ang iyang panit.
Kon ayohon ug lantaw, bukog na lang siya ug panit.

sa dihang nagkaduol na gayod
nakaingon si Nonoy, " Tong? Dili ba si Tong ka?

ang niwang nga tawo,nakapangutana usab, " Ikaw na Noy? Si Nonoy ka?'

oo ang tubag sa ilang tagsa-tagsa ka pangutana.

Si Nonoy haskang tamboka na usab.
Nawala na ang kanhiay nga bus-ok nga lawas.
Si Tong nabayod.

Giusob ang ilang mga panagway sa panahon.
Apan ang kasingkasing sa kagahapon nagpabilin.

Ang panaghigala dili mapapas.
Kini ang usa ka hiyas sa mga kalag

ang mga lapalapa magpabilin nga
haom lang gihapon sa mga sapatos
bisan ug kini daan na kaayo
bisan gani ug anaa na ang pagkagusbat....