Tuesday, September 27, 2011

kabahin sa agong

namati ka sa tingog
sa agong nga hagawhaw

dili na nindot paminawon
ingon ka o tan-awon

kaniadto nakasayaw ka
sa pagkahagawhaw niya

ug pagkalanog nga mikatay
sa kaugatan sa mga giatay

kon sutaon
wala'y sulod ang iyang tiyan
wala siya'y mata wala'y dunggan

karon giundangan mo
ang pagpamati sa tono

gisamokan ka gilood
kay wala'y tinood.....

Monday, September 26, 2011

pasyon sa pagtuon

makighilawas ka sa mga panid
sa usa ka
libro
tilaan mo ang mga tabon niini
sama sa pagtila mo
sa paa sa imong
hinigugma kaniadto nga imong
gibiyaan sa
usa ka mingaw nga baryo

ang matag pulong imong lad-ukon
sama sa paglad-ok mo sa mga duga
sa usa ka gugma
o bisan sa mga kaulag lamang

hangpon mo ang ilok
sama sa paghangop mo sa matag gutlo
sa imong pagbasa

hagkan mo ang liog sama sa pagtilok mo
sa kahumot
sa matag sugilanon

kay diha sa paglamog mo sa gugma ug
kaulag
sa pakighilawas mo sa imong mga libro
og basahon
diha lamang
mahimo ka nga usa ka tawong makamaong
molupad sa kapanganoran
usa ka mangangayam sa kahibalo
buntag udto gabii
ug hangtod na sa paglatas mo sa mga katuigan
dili ka mabuntog
diha sa kakapoy

nakatawa...

atong nakita, nga
kon mosamot kita pagpaduol kanila
modaghan ang ilang
mga sugilanon ug usahay

himoon kita nilang mga sambingay
nga ning kalibotan
ang katawa usa ka isla nga wala na
makita sa usa ka
manulunda

nakahinuktok ako sa kaadlawon
didto sa atong
pantawan sud sa usa ka bugnaw
kaayong sanglitanan

nga diha sa pagpahilayo
mas makita ko ang akong kaugalingon
mga duol ako sa
kamatooran

nga diha sa dili pagpamati sa sulti
sa uban
(nga kon sutaon nagsangkiig usab sa
kabug-aton sa ilang mga lawas
og kagaan sa ilang mga kalag)
mas makapamati man hinoon ako sa
tambag sa akong
piangan nga kalag

adunay kahayag ang akong kasingkasing
ug kini kanunay nga nagsulti kanako sa usa ka agianan
ngitngit apan sa unahan
atua ang kasinag

kinsa ba ang akong pamation?
ikaw? sila?

niiining higayona
ako nakatawa.

sa usa ka lahi nga panglantaw

sa kanunay
wala nato kutloa ang sulbad
diha sa punoan
sa uban

gisuroy ta ang kalibotan
aron malimtan ang
udlot

mitago kitang duha sa usa ka panahon
diin dili nato mahunahunaan
ang katigulangon

gipangita ta ang mga makaon nga
wala pa nato sukad
matilawi

ang mga lugar nga atong giilaila
aron unta mahikalimtan nato
ang atong gigikanan

apan mobalik lang gihapon kita dinhi
unya sa kaadlawon
sa dihang makamata kita og sayo
bisan pa sa atong pagbilar
duawon na usab kita sa anino sa
maong kahoy

atubanong kita sa susamang mga pangutana
nga sa dili madugay
maghatag na usab ug daghang kubakuba
sa atong dughan

apan makamao na kitang manubag
ug gani dili na mamula ang atong aping
og modag-om ang atong mga mata

giusob ta ang adlaw
gibakingan nato ang bulan

Friday, September 23, 2011

pakighilawas

sa tunga-tunga sa atong
duha ka pusod
gihapnigan sa atong mga
panit ang
usa ka mainitong adlaw
nga niabot niadto pang
sayo sa kaadlawon ug
sud sa atong mga baba
giduladulaan pa gihapon sa
atong duha ka dila
ang bulawanong bulan
sa miaging kagabhion
dayon samtang mihinay na
usab pagtak-om ang atong
mga pilok dili layo kanato
miawit ang mga hinanok
sa miawas nga mga laway
sa kalipayng kalibotanhon

mga pangandoy

ang gahom sa pangandoy
walay utlanan
nga kon imo kining prisohon sa
imong mga palad
mahimo kining aso sa usa
ka dakong sunog
mahimo kining mga maya
nga bisan og gagmay
kaayog mga pako
makaipsot kini sa imong
mga tudlo
makalupad nga kusgan
pa kaysa hangin

Thursday, September 22, 2011

pagkab-ot sa panganod

gusto nimong
kab-oton ang panganod?
mokalatkat ka
sa bulubukid
ug kini sud
pa sa pipila ka
mga tuig
dayog abot mo
sa kinatas-ang agtang
sa bungtod ngadto
sa talinis nga
pangpang ug dayon
nimog kab-ot
sa panganod ug unya
magabasol ka
kay diay kining panganora
walay unod
walay bukog

usa lang diay
kini ka tibugol
sa bugnaw kaayong
hangin

Monday, September 5, 2011

mas nindot

mas nindot unta kon dunay
mopakpak
makawala usahay sa
kalaay

makapabuhi sa dugo
ang awit sa mga kamot
makapawala sa galuspad
nga ngabil

apan mas nindot baya kon nindot
lang gihapon ang imong gibati
sa dihang ang imong nadam-agan
mao lang gihapon ang kahilom
sa mga kamot nga
nag-ampo diha sa
tin-aw nga sapa sa
kalinaw

mas lanog man god ang pakpak
sa usa ka kamot lamang

dili na kinahanglan nga kon
madungog mo
gamiton mo pa ang duha ka
dalunggan

ang mga tudlo wala usahay
makaila sa wala nga kamot

mas mabungahon man god
ang mga paningkamot
kon kini gihimo tungod kay
imong gihigugma ang buhat
tungod lamang sa buhat

mas madasigon man god
ang pag-inosara
nga wala mangita og laing
dulunan

mas makaila ka man god
sa tiunay nga kalipay
diha sa tungatunga sa lasang
sa imong kasubo
nga wala mangita ug
katarungan

mas nindot man god unta
kon lamanohon ka
sa imong anino

Sunday, September 4, 2011

Omnia aliena sunt tempus tantum nostrum est.
"Nothing is ours except time"

ang imong relo
seiko
imo ang seiko
nga kunuhay
sa kanunay
magtug-an kanimo
sa saktong mga
takna

dagan, dagan,
libot libot
diha sa iyang
gamayng
lingin nga
nataran

abi nimo og
ikaw na ang tag-iya
sa mga oras
sa mga panahon
sa mga dahong
natagak
sa mga balod nga
naglukotlukot
sa dagat

abi mo ug pati
ako imo na usab
sama sa orasan

ako ang usa ka
panahon sa imong
kinabuhi
og bisan kanus-a
dili mo
mapanag-iya

bisan ako
dili gani ako
milabay lamang
walay
gibilin

Obstupui, steteruntque comae, et vox faucibus haesit.


I was stupefied,
and my hair stood on end,
and my voice stuck
to my throat.- Virgil
mitindog
ang akong mga
buhok
misuksok ang akong
tingog
sa akong tilaok
tungod
sa tumang
kahadlok!

O lente, lente currite noctis equi!daghang mga pamaagi sa pagpahibalo
usahay gusto nimong dili sila mamati
sama anang balita nga ang isda naglangoy sa
ibabaw sa kampanaryo o
ang suba nga mikatkat sa bungbong sa payag
o kanang bitin nga spaghetti ang dila
mga mansanas nga nanghitik sa punoan sa kamunggay
mga kwarta nga nanahon diha sa ipil-ipil

mokatawa ka, lain na sang kabuang sa walay lingaw
puros dili tinood, ambot ug nganong magduladula man kining
tigwanga sa mga pulong sa mga imposible
basin og giango-ango na tingale
nagutman, og nagkalibanga og sundang

gitagsatagsa niya og hapnig ang mga gibungat nga pulong
morag kadena nga giputol-putol aron lentehan bisan sa makadyot lamang

ang bitin
dila
spaghetti
ang dahon
ipil-ipil
punoan sa kamunggay
ang payag
ang kampanaryo
ang simbahan
ang isda
ang suba
ang kalayo

dayog paningil niya kanimo
"dili ba kini tinood?"

gusto niyang ibutyag
ang mga ngalan
og ang mga lugar
ang mga saktong
petsa
ang kahumot og
kabaho
ang kalata
og kagahi

ang mansanas
nga pula
ug humot
sinaw ug
kagubkob

ang sundang
ngapagkahait
gagilak gilak
nga mitaop
sa haliging
tugas

ang mahitungod
sa mga tsinelas nga
ang lapalapa
nangapudpod

kon tagsatagason kinig
subay
kon sudyaan ka
unya niya
sa kaniadto og
karon

nan, basin makasuka
ka
nan, basin
ug mahimo kang
amang.

Saturday, September 3, 2011

hinuklog

giabrihan mo ang imong dughan
ang imong tiyan nga mibutyok
ang imong ulo,

giyagyag mo ang tanan
tinaing baho, kasingkasing nga buslot
utok nga giutitud
bukog nga gitay-an
gikagid nga mga hunahuna

ug dayon mog ingon:
"hala, kamong tanan, husgahi ko ninyo!"

nahilom ang kalibotan
og tagsa-tagsa kanila naghinayhinay og
pamahawa

duna lang seguro sila'y nahinumduman.

Friday, September 2, 2011

nagkulang ka

ngano ba
nga kon ikaw magdebuho
sa bisan usa
pirmi gayod nga adunay kulang?

ang pangutana
kulang usab mas grabe ang mga
gipangita nga tubag
morag buyot nga
gisudlan lamang og
hangin

morag butod lamang sa tiyan
morag kaha
nga gakulob morag tasa nga
gibiyaan sa
pantawan

ang nawong sa tawo kon aduna
may mata
walay kilay

ang mga kamot walay kuko
kulang ang kumagko
sa tiil
kiwa ang mga tudlo
nga putol

kon sa balay na
tulo lang ang tiil sa lamesa
og walay kamot
ang mga lingkoranan
morag mga pungkol

ang imong mga pagbati
samtang gibuhat mo
kini daghang kulang

ang gugma mo walay
bukton ang imong pagmahal
banig nga gisi
kahon nga gianay
bulsitang papel nga
maayong pagkabasa
sa ulan

ngan ba?

nagkabuang ko ug pangita
sa akong ngalan
sa ubos sa bungtod
sa tiilan sa
kahoy
sa kurungan sa manok
ug milapos ko
dapit sa tunaan
diin gitugway ni tatay
ang among toro
nga tiguwang

kon nganong wala man
god gibutang ang
ngan sud sa dughan?
sud sa kasingkasing?
kon ngano man god
nga makig-away man
sa kaugalingon?

gikapoy na ko nianang
mga pangutana
ni bisan kinsa
og wala na ako mangilabot
kanila

sila nga kanunay nga magwali
kabahin sa
unsay sakto og sayop
sila nga nagpunay og
panday nianang
dalan nga matarong
nagtago sa mapa
sa kalamposan
sa katapusang balay sa
himaya ug
kadaugan
sa mga anak sa Dios

gitawag ako sa hangin
ania ra ang imong ngalan sa panganod
giludhan sa mga bitoon
gipaypayan sa bugnaw nga hangin


natingala ka sa dihang
ang imong ngalan mitingog

"kinsa ka ba? wala ako makaila kanimo"


makahiubos hunahunaon
makalibog
ikaw karon usa ka lawas
walay ngalan

Thursday, September 1, 2011

collage

hilas tan-awon
kining tigulang nga kunot og wait
nga ang buhok bag-ong gitina og itom kaayo
nga morag aspalto na hinoon sa
karsada

nga sa bag-ohay pa lamang nangita kunuhay og
tambag og mamati
nga morag iring nga bag-ong
gituli

(namati, walay pilok-pilok ang mata
gaduko sa lamesa nga morag unggoy nga nangitag
usa ka dako)

(ug ikaw sab morag korek nga mipadayag sa mga
prinsipyo sa iningles sama aning mga antoga:

the formulators have become the
manipulator...( elaborate ka with so many
examples)

pointing out the weaknesses of the structure
the lack of control
the familiarity that breeds contempt
and the lack of
respect for precedents

value systems, nga ang importante
way conflict of interest
honesty is still the best policy
dapat transparent ang system
no holds bar

"the criminal justice system in our country is punitive,
retributive. and come to think of it,
it is supposed to be democratic"

sort of , you asked

o kang Buddha.

interested ko makahibalo
unsa ang theme/topic
sa imong ginabuhat?
duna bay kalabutan
sa imong
mga garay/balak?

pagkahuman nimog
hirit
samtang gibutang mo na
ang imong mga palad
halok sa
aping sa
conference table nga
leather ang
cover

miatubang ba siya
sa iyang
kunuhay
VP for operations og
dayog ingon

" we like your opinion
but this time
we will not follow it"

as though
siya lang ang
"we"

makita nimo nga miduko ang
usa sa tinood
nga
"we"
dayon og panghiwi
sa abaga sa lingkoranan
nga mahogany
nga gipasinaw ganiha
sa janitor
nga driver usab


gusto nakong mangluwa
sa atubangan
sa maong tiguwang
aron makatilaw
unta siya
sa dakong kaulaw

daghang mga prinsipyo nga
ako pa untang hisgotan
apan lagi kining katalaw
kining bahag sa ikog
sa irong
kapon,

(wala maputol og puok
ang ikog)

nga ang kawatan kon imong kawatan
mas dako gayod ug kasuko

nga ang audit para lang sa mga
ubos

nga kadtong mga tawo sa taas
mga ginoo kana sila

og walay gahom kitang mga uyamot
sa pagsupak kanila
ni bisan paghisgot sa ilang ngalan

as in
Thou shall not put the names of the
the little fake gods in vain"

otherwise
makapamutos ka og walay hagad
wala kay panghilam-os
nga makaambak
sa bintana
paingon sa mabaw nga sapa
og mora kag
ni Flok diha sa banggiitan
nga balak
niadtong patay na
nga insik

amen.

ako pod kaha?

sahay dili nako kalikayan
kon makig-estorya na gani ko sa
mga gitawag nakog
mga banggiitan nga manunulat
og mangbabalak
mabati nako nga kini usab sila
kurat nga mambabarang
nga pagkahuman morag moburot
ang akong ulo sama sa
akong tiyan
matag taob sa dagat dayog
kahiyos sa
pag-abot na sa panahon
sa paghunas

dunay koy nakat-unan
diha sa usa ka tiglom nga lalom
apan sa unahan
mora sag kog madagma
kay daghang
babag sa akong agianan
sa saktong
paghunahuna

kaingon kog
ako pod kaha?

sayop kana

lahi ang ilang pagtoo

dili sila katoo nga ako
namaligya sa akong kaugalingong abot
sa basakan
didto sa gubang merkado
sa miputak
kaniadto

ang manindahay kuno
pobre