Sunday, April 16, 2017

kasakit

hangtod kanus-a
pa kaha ikaw moingon
kanako

nga nasulti mo na ang
tanang nasulti
nga nasulat mo na ang
tanang nasulat

nga ang tanang pagpanugon
nahuman na?