Tuesday, October 30, 2012

ug mibalak ang hubog nga pakyas

sa mga gitanom ta
sa atong
kasingkasing

sa atong mga
gitipigan nga
gugma
nga wala gayod
tagad
makabuswak

ug nakabuswak man
walay mikutlo

sa pagtak-op sa
kahayag

hangtod  sa
pagsiplit na usab niini

magtagay kita
diha sa pipila ka baso
nga gipuno ta sa  isog
kaayo nga
bino

cheers!
cheers!

kadtong unang moiyak
bayot!

kadtong di makalimot
mongoloid

kadtong mamugos
bogo

kadtong nagpakahilom lamang
ambot
sa imong lobot!

ang pangagho ni Manang Rose sa iyang anak nga adik

nakapangutana siya
kon unsang gatasa kaha
ang gipatutoy
sa irong
latagaw?

sakto man unta
kinig ginikanan

inahang maloloy-on
amahang kugihan

gipahiluna man unta
kini sa sibong tabyog
sa ilang  duyan

giawitan man unta
kini sa
inahan sa mga
kagabhion
nga mamingaw

ug nganong nahimo
kining irong latagaw?

wala kaha
masaguli ang bidbiron
kaniadto
sa gatas
sa usa ka  leon?

walay kagaw ang
atngal sa totoy sa
usa ka inahan

ug nganong nahimo
man gihapon
kining irong
latagaw?

Monday, October 29, 2012

ang kalalom nga walay utlanan

ang tinood nga lalom
angkonon ko lang kon kini dili ko gayod
matugkad

usahay
bation ko lang nga kini akong natugkad
apan sa dihang
ako nang ipatong ang akong mga tiil
ang salog diay
hangin

nagpatihulog ako sa kalalom sa hangin
gipangita ko
ang salog nga
bato

ug kon wala man ugaling
bisan na lamang ang salog nga balas

ug kon wala man ugaling
bisan na lang ug tubig

ug kon wala man ugaling
bisan na lang ug mobalik ako sa salong nga hangin

kay ania
nag-ul-ol na kining akong mga lapa-lapa
diha sa kalalom
nga walay
utlanan

sa dihang wala masulat ang pasaylo

sa kataposan ang gusto unta
nakong ipatik
mao ang
pasaylo

apan gamay na lamang
ang nahibilin sa maong papel
ug nahutdan
na usab ako ug tinta

busa
ania naglupad ako nga
bali ug mga
pako

nagsamparay ako sa hangin
ug naglibog
kon asa ang
tugpahanan

ang bungol ug ang buta ug ang amang

daghan pa unta
akong isugid kanimo
apan ayaw na lang
kay bisan ako
dili man makadungog
niining
tanan


ako usab,
daghan pa unta akong
ipakita kanimo
nga wala mo sukad
makita
apan ayaw na lang
kay ako mismo
wala man usab
makakita niini

ug ako usab
daghan pa unta ug isulti kaninyo
ania kini sila
nagpuyo sa tumoy sa akong
dila
gustong mangambak
sama sa mga pispis nga
gilaayan na sa ilang
mga salag
apan ayaw na lang
kay sa tibuok kong kinabuhi
hangtod
na sa akong kamatayon
dili ko man gayod
kini
malitok kaninyo

karon
mohangad kita sa langit
hawiran ta ang atong
mga kamot
ug mangayo
kita ug
pasalamat

Thursday, October 18, 2012

sa atong hunahuna

kining lakaw usahay
nga walay klaro
pirming pangutana

asa na sab ang
sunod?
asa na sab
ang sunod?

tuod man
imong gitubag

wala kita'y tuyo
apan ayaw kabalaka
daghan
kaayo kitag padulngan
nga wa nato
sugod maadto

gani
wala kini kahumanan
kay
wala na kitay
paulian

nakita mo ba ang
suba sa
atong likod?

nabali na ang tulay
ug ang tanang
mga tiil didto
nahulog na
ug gidagit
sa usa ka
dakong sulog

lantaw sa unahan
ang balay
nga unta atong
balikan
hagbay rang
nasunog

wala na ang
babaye nga
magpaabot
wala na ang mga
nanay ug
tatay

karon
pangutana pa
kon asa na
sab ang sunod

wala na
ang kagahapon

busa mugnaon
ta ang sunod

mao kana ang
padulngan sa
tanan

naa ra kana
sa atong
hunahuna

sa F salon

dagkog kamot
ang hairdresser

ang manicurist
nangandoy nga
mahimong bisag
ms. botswana
man lang

gusto nakong
pamub-an kaayo
ang akong buhok
magulang sa
opaw gamay

di ko ganahan
ug daghang langas

ang ilang mga
mata nahugyaw
sa nga pangutana
nga walay tubag

ang kahilom gikaon
sa gabagotbot
nga hair blower

ingon ani ang
kalibotan
ingon ani maoy
akong sagbat
sa ilang
mga tinan-awan

Sunday, October 14, 2012

alang kanimo kini

ingon sila
ang gipangita kuno nato
mao ang
usa lamang ka
pakpak

taas kuno
kaayo ang
atong mga
garbo

paubsan
namo kini

mahimo bang
suhulan ka namo
ug usa ka
balak
aron ka usab
mahimong
mopakpak?

alang kang Lao Tzu

sa usa ka
entablado

ako mibalak
adunay
usa dinhi ang
mipakpak

siya ang sunod
nga mobalak

sa usa ka
entablado

ako ang
mopuli sa
iyang
lingkoranan
karon

ipabati ko
usab kaniya
ang akong
mas masipak
nga pakpak

dayon unyang
gabii
mahimo na
kaming tulo
dinhi

atubangan
kanamo ang
dakong
bukid sa
Malindang

ug sa among
ibabaw
mao ang
bulan

kaming tulo
ang magtagay

kon moabot
si Lao Tzu
mahimo kaming
upat
madugangan
na dayon
ang laing
mopakpak

padayon lang

gusto nimong
moundang

kaganiha
milingkod ka
sa ilang
atubangan

gitutukan mo
ang dayag nga
lawas
sa kalibotan

samdan ang
mga kamot
daghang pangos
ang agtang
nabali ang
mga tudlo
lubong ang
aping

unsa pa bang
kasakit ang
dili mo
maantos?

hagbay rang
patay ang
imong kasingkasing
gihaya
gilubong na
kini sa
kadugayon sa
ilalom sa
baga kaayong
nagasto nga
panahon


busa
pagpadayon

unsa pa ba'y
mawala kanimo?

unsa pa ba
ang mahimo nilang
makuha kanimo?

busa
padayon
ayaw ug lingi
sa imong
gigikanan

ug mipahiyom
ang kalibotan

nagkasinabot na
kamo
karong adlawa

Thursday, October 11, 2012

diha sa pagpugong

adunay gidili
bisan lamang sa paglantaw
wala may
klarong silot
apan
ikaw lang gayod ang
magbantay
kay ug masakpan ka
walay mosilot
kanimo
kundi ikaw lamang
ug busa
wala gayoy
mahiunang
pagbasol

wala ka masayod
apan sa
akong pagtungha
wan handred
ko
sa pasulit nianang
pagpugong

mibalik kos kagahapon

mibalik kos
kagahapon

nga gatiniil
bugnaw ang
mga
balas didto

katulgon ang
tayhop sa hangin
sa akong
buhok

kadyot lang ako
didto
morag kanang halok
nga kinawat

dayog dagan kay hadlok
madakpas
sa hugot kaayo nimong
gakos

wa ko mawili
sa pagbuhi kanimo
kay
angayan
lang

ang akong gibasolan
mao lamang
ang pagkamubo sa
higayon

walay lugway ang
gugma
kausa ka lang motuktok
dayong
panirado sa dihang
miabre kini
unya
wala ka

tigmo sa pagpabilin

lisod diay kining
ikaw ang mabilin
sa daghang
mga takna
sud sa
panimalay

mabantayan mo
ang baga nga
ngabil sa
imong katabang
nga nagyampungad
sa bintana
nag-ihap sa mga
nanglabay

antoson mo ang
iwon nga mga
oras
nga naglatay diha
sa abaga sa
panahon sa
kalaay

ikaw ang
pangutan-on
kon mopalit pa
ba kita ug
diwit

ikaw ang mahasngan
sa naglisngag nga
mga nawong sa mga
platong
nagbilaka sa banggera
nga wala
pa nila hugasi

kason sabton ko
ang mga
nangumbitay nga
kahago diha
sa kisame

apan ugma
pamiyaan ko kini
mubo lamang ang
panahon
aron akong
usik-usikan ang
akong
kaugalingon

dilaob

gauga ang akong
kasingkasing

ting-init na usab
sa akong
kinabuhi

ayaw paduol
kanako
sa usa mo lamang
ka paghawid

modilaob ang
akong
gamayng
kalibotan

palihog

sayod ka
nga sa usa lamang ka duslit
sa posporo
modako ang sunog
mosilaob
ang bagang uhot
nga gitapok
sa ting-init diha
sa basakan
diin nangliki na
ang yuta

busa palihog
ayaw kitkita ang
tumoy sa
akong dalunggan
ayaw
ug hunghong
sa akong
dila

Tuesday, October 9, 2012

ang akong dakong sayop

ang akong sayop
mao kini

nganong wala dayon
ako mibangon

nganong wala ko
dayon kadto
gisulat sa akong
palad

ania
nagkabuang na usab
ako

pagdumdum sa usa
ka paghinumdum

adunay kahayag
apan pagkahanap
lang gayod
gihapon sa angayan
kong
tan-awon

she

significant
human experience

kinsa ba kahay
makalimot

gilubong sa
hunahuna

apan sa matag
adlaw

gipukaw
sa mga kuhit
sa kasingkasing

gitagik
sa panit sa
tugas nga
kahoy

didto sa kilid
sa pangpang
gisilip
na usab ang
usa ka
bangaw

andam ka na ba?

pagkadaghan
na sa akong
nahimo
 sa akong
namugna

nagpahipi
ang kamatayon
sa kilid
sa pultahan
sa akong
kasingkasing
nangutana:

andam ka na
ba?

oedipus rex

sa dihang
gihulagway ko na
kon giunsa
 paglugit
ni oedpipus
ang duha niya
ka mga
mata

nakapiyong
ang akong tinun-an
nga puok
kaayo ug
sayal

kasukaon kuno
siya
sa tumang
kalisang

nangugat ang akong
liog
sa paghubad
sa akong
nahibaw-ang
mga
kahulugan

gihiritan ko kini
sa mga
angayang hisgotan
nga mga
hinungdan

gilakbitan ko
sa mga
katarungan kon unsa
ang nilugdangan
diha sa
pagpangita
sa mga
kamatooran

morag miluag ang
akong dughan
nga silang nakadungog

mahigmata niaanang
pagtoo
nga kon ikaw makasala
angayan
nga ikaw mismo
ang mosilot
sa imong kaugalingon

(abi kog unsa
buros diay siya)

ANTIGONE

sayod ang tanan
sa lig-on mong katarungan

gisunod mo ang sugo
sa dyos
kay sa sugo
sa tawo

bulahan ka nga
nasayod
sa maong kasugoan

ako hangtod karon
ania naglibog

morag nangitag
kuto
sa bagang buhok
sa akong
ulo

naglibog kon
unsay irokon
ug unsay
buhion

ang akong pinuy-anan

matag gabii
lahi ang akong gidamgo

dili ikaw

nagbagood ako
pagdala sa akong
bug-at nga
tanlag

anad na ako

sa pipila ka tuig
ug sa dugang pang
mga katuigan

mga panganod
abi mo
ang akong pinuy-anan

Monday, October 8, 2012

balak alang sa kagabhion

ang aping
sa kagabhion
gipulbosan
sa bulawang
kahayag
sa bulan

wa palupig
ang mga
ylang-ylang

gipahumotan
nila pag-ayo
ang iyang
dughan

naghinam-hinam
sa unahan
ang gatugsoy
nga kabungtoran

naglantaw ang mga
bitoon
gustong
subayon kon
unsay mahitabo
sa pag-abot
sa kaadlawon

ngadto sa Kahitas-an

kanunay nga sa likod
mo gayod ako
tikbason

sakit
gadugo ang akong
kasingkasing

apan kon mag-atubang
kita
wala kay makita nga
nawong sa
mga samad nga
imong
gihatag kanako

usa ka pahiyom
usa ka hisgot bahin
kanimo

gusto ko gihapon
ipakita kanimo nga
ako
nagmalipayon

ang mga sugilanon
moabli lamang unya
sa ilang mga
baba
pag-abot na sa akong
kamatayon

ipanugilon nila ang
tanan
ngadto sa
Kahitas-an

managsoon 2012

tuod man
managsoon sila

pareho ang
tinubdan

dili ikalalis
ang ginikanan

liwat sa kaliwatan
silang tanan

apan dili sila
magsoon sa
bulsa
apil na gani
ang
kusina

Tuesday, October 2, 2012

kami nga samdan

ang gusto ninyo
nga duha lang ka bulok

ang itom
ug puti

kami nga nagpakaisog
pula

kami ang samdan
ania

magpadugo.