Saturday, March 31, 2012

benenditahang lukay

gitunulan ako niya ug binendetahang lukay
nga krus
sumpa sa umaabot nga kilat ug linti
dagkotan ilabay sa kusog kaayo nga ulan

pangbugaw sa mga demonyo nga
mag-atong sa mga bintana

kon dili ko kini dawaton
ikasuko niya kini

wala na ako'y pagtoo
niini
apan adunay panahon nga bisan ug wala na ang pagtoo
ipabilin lang gihapon ang respeto

mao kini ang atong kalibotan,
kinsa ba ang gustong masakitan?