Friday, November 30, 2012

kabahin sa kangitngit sa kagabhion

ang alibangbang sa
kagabhion
mibatog sa akong
agtang
samtang ako
nagdamgo

sa akong kahadlok
nga akong
masangkilan ang
iyang mga pako
ug unya maguba kini
ug basin ug
dili na kini makalupad
sa usa ka
pagkapiang
wala ako milihok
sa usa ka pag-amping

malinawon diha kanako
ang maong
alibangbang

ako nga iyang gibatogan
wala makatulog
diha sa pag-amping
sa kangitngit sa iyang
mga pako
sa kahilom sa iyang
mga tiil

pag-abot sa kaadlawon
milupad kini
ug kalit nga nawala

ako nga wala
nakatulog
ania naghandom sa
kangitngit
sa kahilom


pagkabalaan sa
kagabhion
pagkamaanyag
niini

layo ra ang akong
mga adlaw
lahi ra ang akong
kahaponon

Thursday, November 29, 2012

ang makagitik kanato

adunay
mogitik kanato
kanang wala
nato gihunahuna
og giplano

mahinagbuan
lang nato sa
wa damha
diha sa mga
kilid-kilid
o tersena
ba kaha

wala matuyo
unya pagkasampak
morag
kandado

apan nahukman natong
likayan
bisan ug unsa
pa kini
kalamian

kay ug sa hangin
pa kini
mao man god   kini
"ang makagun-ob
sa atong layag
ug makapalunod
sa atong 
sakayan"

unya makasyagit kag
kruchayyyyyyyyy!

ang pagkahiusa sa atong nagkatibuagsa nga mga isla sa pilipinas

sa dihang finally
nagkita ta
after so many years
atong gipilo ang
atong mga mapa
ug gihipos for good ang
atong mga gidalang
compasses

pagkahuman sa usa ka
appetizer nga kiss
nagtupad ta sa usa ka
bed

gilangkat nato ang atong mga
masks
nagsikit ta
nga morag budbod
nga
moron

gitagbo sa zamboanga peninsula
ang abra
gisubay nato ang likolikong suba
sa palawan
gilikit ang mga kakugnan sa
carmen ug natilawan nako
ang
pagkatam-is sa imong
chocolate hills

maayong pagkalum-it sa
mga habol
ug nalabay ang mga ponda
sa alugnan
gikan sa akong ulohan
hangtod sa usa ka
sangpotanan

ang mga isla sa pilipinas niadtong
tungora nga haskang bwagsaha
nahimong
usa ka republika

ug nakaingon ta sa katapusang
hunat ug
Omg!

 .

Tuesday, November 20, 2012

ang dakong bakak didto sa robinson mall, faura

sa dihang nagtagbo ang
atong mga tinan-awan
nakita nimo ang sayaw
sa kahilayan diri sa akong
dughan ug busa mihunog ka
aron pagsulay kon ako mosulod
ba sa imong hawla sa
usa ka umaabot nga awit sa
kalipay

misandig ka sa kilid sa
hagdanan
ug mihay-ad aron ipakita
nimo ang imong
naandang gipamaligyang
suwaw nga
 kaulag

sa kahadlok mipiyong ang
akong mga mata
nagpaaron-aron ang akong
mga pilok nga
daw katulgon

apan sayod ka sa akong
hagbay nga nga gipangita
ning layong dapit diin
ako morag gubang
barko nga
misagyad
ug misabod sa batoon
nga lapyahan

mipasiplat ka
nagpakita sa imong
mga mata nga andam
nga modawat sa akong
gipangagho

gihawiran ko ang akong
kamot
milantaw ko sa
akong mga tiil
mora kog bag-ong
barkong midunggo
sa usa
ka naandan nga
pantalan

gikuha ko ang akong
kumpas ug
mipadayon sa akong
panaw nga
walay klaro kon
asa dalhon sa akong
mga pangutana

gituntunan mo ako
sa imong tutok
ug ikaw nahimong usa
ka pasol
nga nawad-an sa
imong paon

ako ang nagpasalamat
nga karong
gabhiona
sa tungatunga sa dakong
lawod nga
katawhan
dinhi sa robinson mall
wala ka'y
kuha kanako

ako ang danlog nga
isda
nga makamao na nga
molikay
sa mga taga
sa kasakit

bililhon pa kanako
ang mga gutlo
nga dili angayan
nga magbasol
nianang
mabaw lang kaayong
kalipay
nga itugbang mo
sa akong
mga balod
sa kamingaw

Wednesday, November 14, 2012

dinhing lugarawalay nahitabo dinhing lugara
walay miiyak wala say mikatawa
dinhing lugara ang mga suba 
nagtagbo ug nagsumpay sa ilang mga kamot
walay dagkong bato dinhi
patag ug ang nagpuyo mga  balas lamang
nga di mo mailhan kon kinsa ang usa
batok sa usa

usahay dinhing lugara mapalid ang
mga abog ug patay nga dahon
mag-undok nga morag dunay angay
bahinon o hisgotan ba kaha sa
makadyot lamang


ang mga panid sa panahon dinhi
gipakli sa mga kamot sa hangin nga
walay tingog-tingog
walay gibayaw dinhi ug walay gilansang
nagmalipayon ang kinsang molabay dinhi
kay wala siyay angay nga sabton
o dalhon o bisan na lang ug
paghinumdom kon unsa untay
handomon

Sunday, November 11, 2012

ang kasingkasing ko

ang kasingkasing
pagkalaagan

dili mo usab kini
mabanban
o mabasol

pagkadaghan sa
agianan
pagkadaghan
sa taguanan

ang kasingkasing
pagkalaagan
di makaapas
ang hunahuna

ang kasingkasing
pagkamalipayon
ang hunahuna
anaa nagduka

Thursday, November 8, 2012

kapila ko ba ikaw ingnon

ang matood
mao kini

ikaw lang

ang tanan nga
nagpalibot

walay labot

adunay moingon
ako ang
tubag

abi nila ug ikaw
usa ka
pangutana


gibati mo ba kini
nga
ikaw lamang ang
matood

ug ang uban
nga kunuhay adunay
labot

puros lang diay
binotbot?


balikon ko kini
sa paglitok

dili ka lamang pulong
kay matood ka

ug ang matood
ikaw lamang

ang nagpalibot kanimo
kunuhay
mangilabot

apan ang matood
silang lang usab

sila nga nagpalibot
kanila
silang tanan
sila lang usab

ug kita nga
duha lamang mao
usab ang tinood


kita lamang
diha sa ikaw ug ako

busa
hawiri ang akong
mga kamot

gakson ko ikaw
kay ikaw lamang

ug ako lamang
ang kamatooran


silang tanan
atong mahinagbo

apan silang tanan
diha sa ilang pulong


litokon ug dayon
pagkahuman nato
madungog

magdungan kinig
pamahawa

sama sa usa ka
saba nga
kagabhion


abton kita sa kangitngit
mapalong ang
tanan kanato


ug mao kini ang tinood
kita usab
walay labot  kanila
nga nangahanaw

ang kahoy nga wala mamunga

kon makalantaw sila kanimo
daw ikaw nahuman na

ang tanan nilang nakita mao
nga ang imong mga dahon puros laya

ang imong mga sanga ilang gibati
nga puros na nga uga ug

nga ikaw angayan na nga putlon
unya sunugon

ang wala nila makita mao ang imong
mga gamot

diha sa ilalom sa ilang mga tiil
nga ug kon wala lang unta ang yuta

dugay mo ra unta silang gihuktan
gituok, gilikosan unya kon

dili pa unta lalom ang imong
pagpaubos

dugay ra unta nimo silang gibitad
paingon sa kinailawman sa imong

pinuy-anan, gilubong, ug dayon
gipapas nga ug dunay mangutana

kon nganong gibuhat mo kini
sayon ra kaayo nimo pagpangambot

ug walay bisan usang bunga sa
mga kahoy ang makatug-an

kabahin niini.