Sunday, January 27, 2013

kabahin sa nagpunay ug sunodsunod kanako

adunay nagsigig
sunod kanako
bisag asa ug
bisan unsa ko

kon karong buntaga
lansang
ko siya usab
usa ka
martilyo

kon unyang gabii
suga ko
siya ang mahimo usang
usa ka
poste

kon sa kaadlawon
tiil kong
gikapoy
sa laag nga
walay puas
nakita siya nakong
akong
mga tunob
nga nagpabilin
nga lapok
sa among guba
nga pultahan

gibasa ko niya
ug ako
ang nahimong libro
unya
ang akong nawong
iyang gihimong
usa ka
letra lamang

mahimo niya akong
walaon
sama sa usa ka
hunahuna

gikapoy ko
dili nako mapasama
nga ako
wala matandog
niining iyang
siging pangilabot
kanako

mibalos ko

natulog ko
ug busa
siya nahimo na lang
nga usa ka
damgo

wala ko
migawas sa balay
ug siya
nahimong usa ka
habol
nga karon
nanimahong
tawo, lago, baho,
mantsado
bulingiton
ug karon nagpunay ug
hangyo
nga unta siya
pagalabhan

kabawos ko
ania ako
sa akong
pagkabutabungol
pagkaamang

akong sukdon
kon asa gayod kutob
ang iyang
pulso
ang iyang katapusang
utong
kay karon andam
na ako
paghatod niya
sa iyang
lubong.

Saturday, January 19, 2013

ang nahisupak nga nalumsan

gitagbo ko ang dakong panon
ug sa ibabaw sa tulay gilantaw ko silang tanan

sud sa dakong sug sa akong kasingkasing
gabaha ang baha sa pagduda

unsa kaha kong nasayop lang sila?
unsa kaha kon madungog nila ang hunghong sa akong kasingkasing?

yano lang: ako ang malumsan
ako ang maligsan sa dakong ligid nga gipadagan sa dakong panon

ako ang sukwahi
baho ang akong ihi

Wednesday, January 16, 2013

ang kasumo

nagbalik balik ang mga adlaw
walay kalainan ang ilang mga
nawong

nalit-ag kita dinhi
nahiktan
napasol
napana
apan dili mahutdan
ug ginhawa

sa tumang kasumo.

labaw pa sa karon

ang mga tingog
ania lamang sud
sa atong dughan

ay! pagkadaghan
nga kon
pamation mog
maayo

dalhon ka niini
sa imong
kabatan-on

ang unang katawa
sa bata
ang unang halok
sa mga
bayongbayong
ang unang singgit
sa pagsugot
ang katawa didto
sa plaza
ang mga kanaas
sa katre

madungog mo kini
labaw pa sa karon.

kahigal

ang kahigal
nga wala
matuman
nahisama sa
usa ka
batan-ong
namatay
tungod kay
siya naligsan

adunay buwak
sa iyang uluhan
adunay buwak
sa iyang tiilan

walay kagabhion
wala say kaadlawon

itomon nga kalag

dinhi sa
lawak sa kangitngit
kinsa ba ang
dili mangita
ug bintana

bisan lang gani
ug lungag na
lang
aron unta ako
makatilaw
ug kahayag

apan walay
bisang usang
bintana dinhi

wala bisan ug
pulgas na
lang nga lungag
aron ang akong
panit
matuplokan
ug kahayag

kay wala man

mohunong ako
pagpangita
undangon ko na
kining tanan

ang kahayag
mga punyal lang
kanang
moluba sa
akong
itomon nga
kalag


pamalak

diha sa unang ang-ang
nag-aginod ang
gustong mobalak

pagkadanlog sa
dalan
lisod subayan
sige siyang
kahulog

daghan na ug
pangos ang
iyang tuhod ug
samdan na
ang iyang kasingkasing

sa unang ang-ang pa
lamang
gusto na niyang
iisa ang iyang mga
kamot
diha sa pag-ampo

bangon!
pagkugi!

misyagit ang
mga nagtagong
mga tanghaga

kami ang
mga pulong
ug sa kahago
ug sa mga dugo
ug sa mga
pangos
kami kanimo
moangkon

kidnap

adunay kusog kaayo
nga miampo karon
atubangan sa
estatuwa ni
san antonio nga
unta ang anak niyang
gikidnap
dili lang unta nila
patyon
nga unta hatagan
siyag saktong panahon
aron
matigom ang
duha ka milyon
nga ransom
nga sa bug-os
nga pagtuman
kon itugot sa
higayon andam
gayod niyang
ihatag

midagkot na usab
siyag tulo ka kandila
nga gitagkosan sa
itom nga tinabas

wala mipahiyom
si san antonio

unsaon kaha niya
pagsulti nga ang maong
bata
hagbay rang gilabay
sa lawod sa
Jolo?

hatagan unta

ang tiguwang nga
mamaligyaay ug
piniritong saging
naglingkod atbang
sa akong gitindogan

ako nga
naglantaw kaniya
nakapangutana

nganong namaligya
pa man kining
tigwanga?

asa na ang anak
asa na ang mga apo
nganong
naghago pa man
kini siya?

sa kakapoy
nakatulog
ang maong tiguwang
ug nag-ampo
ako nga
unta
hatagan siyag
hayahay nga
mga damgo

Tuesday, January 15, 2013

batong kasingkasing

ang paghawid sa usa ka
bato
ang paghunahuna
kabahin niini

gahi, dako,
bug-at
walay tingog
hagong
walay mata
o kamot
walay
lugar

dili ko mausob ang
bato
sa paghatag niini
sa pako
dili kini mahimong
usa ka langgam

ako ang mausob

bato na ang akong kasingkasing
gahi
tig-a
walay gibati
hilom
gihukasan na
sa sapot sa
pagkatawo

andam na kon ibuno kini
bisag asa

ang paghandom

wa ko na paabota ang panahon
nga ako mopauli sa usa ka lugar
diin ang tuyo lamang mao ang pagbati
sa pagduaw sa adlaw sa gamingaw nga
kabuntagon
aron nako bation pag-usab
kadtong
una kitang nakita

moabot ang panahon diin ang akong
katuyuan mao lamang ang pagsalom sa
suba sa akong
kabatan-on
diin ako hubo,
misalom, mikapakapa
milangoy sa pikas tampi
ug unya
mohay-ad sa dakong bato aron
lamang
mabulad ug matulog
hangtod sa pagkauga sa akong
panit

unsa pa ba ang akong balikan?

wa ka na didto ug sayod ako nga ikaw dili na
mobalik didto

wa na ako'y balikan ug gani ang paghandom
mao na man lamang ang
usa ka pagbakho diha sa tumang kahilom

Tuesday, January 8, 2013

SI MIGUEL UG SI PERSEVERANDA

si miguel
disesais
si percy
kinse

ganahan
sila manan-aw
ug sine

makauli
sa balay
gabii

nagsabot
sila nga
kutob lang
sa gakos
ug halok
ug kuot

nga  ug kon
sulayan
ug
pasulod
andam na
gayod
si percy
pagtuklod
aron si
miguel
mapuklid

apan kwidaw
lahi
ang nahimo
ni percy

imbis itulod
palayo
hayyy
natulod man
nuon
paduol

ug didto
nagsugod
ang tanan


pagkadugay
walay
pagkapuol

Saturday, January 5, 2013

nagsulat ako kaninyo

nagsulat ako aron duna akoy makita

sama kini sa pagdaro sa usa ka luna
sutaon ang mga bato
lukaton ang nalubong
tantiyahon kon sa maong darohan
puhon aduna pa ba'y
angayan nga itanom ug
palamboon

nagsulat ako aron duna akoy ikabilin kaninyo

kay miabot ako nga hubo ug nag-iyak
ayaw handoma nga mobiya ako nga
gaposon sa sapot ug unya linglahon
sa mga tabon nga katawa

nagsulat ako aron ako makahupay

kinsa ba kaninyo ang nag-ingon nga
kamo kanunayng magmalipayon?
ipakita ko kaninho ang mga kalabera
nga kabilin sa gubat sa kinabuhi nga
nagkatawa apan walay mga aping ug
mga ngabil

nagsulat ako kaninyo kay moabot na ang
panahon sa pagbiya

ug unya kining tanan inyong hikalimtan
unya kining tanan bisan unsaon natong hipos
sa gihapon abogan ug dayog kahanaw

sama sa usa ka pitong lawod

samtang miawit ang ilang mga
anghel sa pikas lawak
ug samtang sa ilang kahilom
nga balaanon
namati sila

ako sa pikas lawak
mitay-og sa usa ka patay nga kahoy
aron
sa makausa pa lantawon ang
pagkahulog sa mga patay
nga dahon

mabudhion ako
nakasyagit ang usa ka dakong bato
sa kiliran sa lata nga gamot
sa maong kahoy
nga gihinayhinayan ug kaon
sa mga lumot

wala ko panumbalinga ang
maong bato
gitay-og ko gihapon ang
maong kahoy
nga morag batang gamay
nga akong gisiginsigin
atubangan sa
himatayon nga bulan

wala ko na gikalipay ang pagkalaglag
sa mga laya nga dahon

sabta lamang
nga kini gibuhat ko aron ang tanang
mangahulog
unta ato usab
nga masabtan

unsa ba ang kasubo didto?
unsa ba ang kahulugan kabahin niana?

daghang posibilidad diha sa hangin
sama sa usa ka pitong lawod nga
kahaw-ang

gawasnon

gusto nimong
mahimong gawasnon

nanamin ka sa usa ka itlog sa manok nga napusa
migawas ang piso
gipabilin ang mga tipaka
ang kabaho
ngadto sa pugaran

aduna kay buk-on
disir ka mahimong gawasnon

aduna kay biyaan
ang imong pugaran

gipangandoy mo nga ikaw na lang
sa imong
pagkagawasnon

nanamin ka sa usa ka sakayan nga karon nag-utaw-utaw sa dako kaayong lawod
unya miabot ang dakong bagyo
unya ngitngit kaayo ang kalangitan
unya wala kay makita nga isla nga imong kadungguan

pagkamingaw ning gawasnon diha sa pag-inusara

mao kana ang imong gibayad
apan kulang pa kana

hala lutaw, hala lutaw sa dako kaayong balod sa lapad kaayong lawod

gawasnon, hangtod kanus-a pa ba ang imong pagpili? unsa ba ang imong hukom?

balikan nato ang kaniadto

atong balikan
ang kaniadto diin

ang atong mga dila
namulak
ug antulanga

unya ang atong gipamulong
adunay
mga gamot sa atong
mga kagikan

ang atong mga kalipay
walay mga ngalan
apan dulot gayod
sa atong mga bukog
ug kaunuran

kahihumdum ka pa ba
sa atong
pagbadlis sa atong
mga dalan
dayon natog ambak
ambak
piniyong ang mga mata
ug sa dihang
kita natumba
kusog dayon natog
pangatawa?

balikan nato ang kaniadto
diin wala'y mga bulok ang atong
mga panit
walay mga tuko ang atong mga
barog
walay pensa ang atong mga
pangandoy

diin nagpista ang langit
tungod kay gadungan ang
ug abot  ang 
ulan ug init

alang kang lilibeth

kon ang imong gipangita
ang pagdilaab sa mga
kalayo
ug ang mga nagsiga nga
mga baga
sa among dapog

nan, ari diri
tupad kanamo

basola kami ayaw
kon puhon pagkahuman niining
mga kainit

ang imong mahakop mao lamang
ang mga
abo
ang mga agipo nga sa
makadyot lamang
nakatilaw
nianang mga pako
sa paglupad 
sa kawanangan

ang among kaanindot naa
lamang
sa pagkahulog

ang among masaad kanimo mao
lang gayod
ang kahapsay sa among
pagkalaglag

Friday, January 4, 2013

arya

sa paglangkat mo
sa butones
sa akong polo

sa pagdap-ig mo
sa imong duha ka
palad sa akong
dughan

sa pagtutok mo kanako

kinsa pa ba ako ang
dunay kaisog nga mangutana
kon unsa ang
dangatan
sa akong
ugma?

ang karon ang mipatigbabaw
mihatag ning kahinam

sama sa mga buwak
nga mitahan sa ilang mga
gihay
ngadto sa adlaw

nangahulog ug nangalaya

wala ang
paghunahuna nianang
pulong
sa pagbasol

Wednesday, January 2, 2013

sa pagsupak sa pamalaod sa kinabuhi

kon wala ka na'y padulngan
ang tanan
adtoon unya sa matag
abot nimo
wala'y  modawat
sa imong mga
pangamuyo
ug bisan unsaon nimo
silag
pahinumdom sa imong
ngalan
kaniadto
magpanglingo sila
busa
mobiya ka na usab
aron pagpangita
sa imong
sangpotanan

kon mawala ka
mawala ka gayod
mangita ang imong
tunob
sa iyang mga
lapa-lapa

kon wala na
wala na gayod bisan
unsa pa
kagamay bisan
tagidyot
wala na gayod

kon malapok  ka
malapok ka
ug ang imong
pinuy-anan mao na
lamang
ang tunaan
sa kabaw nga walay
hikot
ang ilong

sakit kaayo kon
wala
na'y tag-iya kanimo

ingon ana ang
kinabuhi
kon imong
supakon ang iyang
pamalaod