Monday, November 29, 2010

si mac

gusto unta ni mac
nga magkita mi

maghisgot kabahin sa
balak og sa mga sugilanon

apan adlawan usab
sa iyang tigulang na kaayo nga inahan

si jess
moanha lang kon naa si elvi

si elvi nagpamasahe
og lalaki

og si albert
daghan kaayog mga kubi kubi sa iyang kinabuhi

bibo ang Jackridge
baga kaayo ang mga tawo nga nangaon sa panga
og uban pa

apan makalibog
haskang mingawa man sa akong pamati

naglihoklihok ang ilang mga kamot
og nag-ambak ambak ang ilang mga ngabil

apan wala ako'y
nadungog nga mga pulong

mora sa gihapon og gikan pa kaniadto
sa college pa ming tanan
kining dapita siging morag walay tawo

sa davao, sa usa ka italian cafe

atubangan nimo
ako

og sa akong kilid
ang akong asawa

morag lahi
apan
wa ko'y mahimo

maoy mando sa
kinabuhi

mitutok mo nimo
apan milihay ka

samtang ang akong
asawa miingon

nga lami man diay
ang cappuccino dinhing dapita

sud sa eroplano gisulat ko kining balaka

ah, way kalainan
sa taas sa langit

baga sab diay gihapon
ang mga panganod

Thursday, November 18, 2010

ang pagtoo sa kaugalingon

dili pa kadto balay ta
namisita lang ko
gihagwa ta ka
gihalokan sa kusina

sa dihang nagluto ka
og piniritong saging
og nag-ukab sa tunukon
nga panit sa durian
naglingkod ko sa veranda
aron mohanggab sa
lab-as nga hangin

mihunong ang sakyanan nga
itom
og nanglantaw kanako ang duha
ka manag-agaw
ang usa pari ang usa
socialite

mitutok kanako
og ako mitutok usab kanila
ilang tan-aw ako usa ka tungaw
og ilang tan-aw sa ilang
kaugalingon mga
bathala

(sud sa akong kaugalingon
kataw-onon ko)
kay sa tinood
kabalo ko kinsa ko
og ang ilang pagkabathala
walay epekto kadto
kanako

kaniadto to
karon magkita na gani kami og otro
giseguro ko nga sila
ang magdungo-dungo sa dalan
og dili ako

tungod kana kay ako nakaila
sa akong kaugalingon
og walay bisan usa
nga makagun-ob niini

karon, sila ang moyukbo
kanako
ang bathala
kay ako ang mitoo kanako
kay ako
ako

og sila mga abog lamang
sa akong dalan
sa ting-init ning lungsod
sa ilang
kaparotan.

kabahin nianang paghisgot kabahin sa gugma

adunay panahon nga hisgotan
ang usa ka butang
aron dili kini nimo masabtan

tungod kay og masabtan nimo
imo akong kasilagan
og ako nga naghisgot sa
tinood
mawala usab kanimo

aron walay mawala ni bisan
usa kanato
magpuyo kita sa balay sa mga
tanghaga

lahi ang isulti kaysa ipasabot
lahi ang ipasabot sa gibuhat

og ako nga gusto nga magpabilin
magpakaaron-ingnon
nga nakasabot kanimo
og ikaw nga dili usab gustong mohawa
kanunay nga mahinangop
sa mga wala masabti

ingon ana ang dula sa atong kinabuhi
diha sa usa ka banig
og usa ka salog
diha sa katre nga init kaayo
dili sa mga bintana nga kanunayng abre
diha sa mga pultahan
nga nagpunay og sira
abre sa tanang tang mga lakaw
diha sa atong pagpuyo nga
kita ra
dinhi sa atong kalibotan
nga atong gipakatayan og mga gamot
diha sa atong mga langit
nga atong gikaw-itan og mga bitoon

sa kagabhion maggakos ang atong mga
bukton
apan wa nato matugkad ni bisan kanus-a
ang gugma
sa kabuntagon sa dili pa kita molakaw
maghagkanay ta
apan dili na kita interesado kon unsa
ang kahulugan sa gugma
og sa dihang nanggawas na kita
og nanglakaw sa plaza
padung sa simbahan
giagbayan ta ka
og gihawiran mo ang akong hawak
apan wala na nato hisgoti ang
gugma

gisunod sunod nato ang mga katuigan
sa wala paglubad sa atong pagtinagdanay
wala na kita kahibalo kon unsa
ang gugma
kay wala na nato kini tagai og bili

silang nakakita kanato miingon
nga kita ang gugma
og ang mga katuigan nga dugay rang
naglantaw kanato
miyango og
mipahiyom

og bisan wala na kita maghisgot kabahin sa gugma
diri sa atong kahilom
wala na usab kini maghandom
kon silang mga katuigan
ato pa bang tubagon

dili managsama

kon sulayan nimog awat
kapoy baya
kiwa ang pagsulhog
dili ka gawasnon
wala nimo gibati ang
tinood

moundang ka
mosugod balik sa imong
giagian
kadtong wala kay tsinelas
gadapat imong mga lapa-lapa
sa lapok
og miduko ka og mikawhat
sa usa ka palad nga tubig
og imong
giinom

gitulon mo ang para imo
og silang nanan-aw
nakasuka sa kalood

ingon ka
da! gaba ninyong mga
hilabtanon

kabahin kini sa akong
pagkagawasnon
kon inyo kining awaton
nindot
kon dili

walay nahitabo sa inyong
kinabuhi
miabot kamo nga walay
gilabyan

lakbit

adunay papel ang lakbit
pamutos
sa atong gitago nga dili pa
angay nilang makita
kahilom sa dili pa panahon
busa kay aron usab dili
makalimtan
mohapit ka nianang lakbit
nga og modugang siyag
pangutana
ibalhin dayon nimo ang
hisgotanan
og unya og moinsister siya
kabahin sa
dili pa nimo malitok kay lagi
imo pa mang
gium-om
mapugos ka og hiwi sa imong
ngabil
og dayog ingon
wa kay labot
ako ra ni.

Wednesday, November 17, 2010

kabahin kanatoseguro
pagkahuman nato
mamaster
ang pagmanipula sa
hangin
sa tubig og sa yuta
mamaster na usab
nato ang
pagpakatap sa
gugma
og unya basin ugma
puhon
sa ikaduhang hugna
sa kaagi sa
kalibotan
makaglagan na usab
nato
sa laing higayon kon
unsaon
paghimo niaanang
mga gabaga
nianang mga nagdilaab
nga kalayo
sa atong mga
kasingkasing


Thursday, November 11, 2010

say cheese!

bisag sakit kining dughan
morag gitikbas
og lagaraw

ingon ang maniniyot kong
ig-agaw
"say cheese!"

click.

picture na sab tupad sa akong
asawa og ugangan

another day!
another year!

layog na ang lubi nga kanhian
kong gitanom sa likod sa among kusina
tanang aso sa sugnod nga bagol og uga nga kahoy
og mga lukay
sa among tanang nilung-ag
og inun-onan og piniritong pirit
nahanggab niya

walay reklamo
mitusoy man hinoon
padung sa langit

ang lubi ba.

siling kulikot (is ki) (s.k.)

gitigmo ang iyang
kahimtang

batoon ang sulod
sa iyang kalibotan

kon manimalos kuno
pagkahalang

balikog,
taas, sinaw,
talinis

hubag ang akong
wait

sa tinood lang
ganahan ko kon mas halan
g