Sunday, December 5, 2010

KAMINGAW

Ang kamingaw morag karaang higala
nga mibisita sa balay miipis og bino sa kagabhion
og kaming duha kuyog nga naglingkod nagpaabot sa bulan
og sa imong nawong aron mogidlak sa matag anino.Loneliness like a good, old friend
visits my house to pour wine in the evening.
And we sit together, waiting for the moon,
and for your face to sparkle in every shadow.

Faiz Ahmed Faiz

durian

humot para kanako ang durian
daghan kog gilabyan nga mga tindahan
daplin sa karsada
apan kusog kaayo ang sakyanan
nga mitadlis sa dalan
sa kahayag samtang ang kangitngit kanunay
kining gihapnig sa akong
kilid
gusto unta nakong mohapit aron mopang-it
sa unod
sa durian sa daplin sa karsada nga adunay dyotayng
kahayag
tungod kay hapon na kadto og kanunayng gadali ang
panahon
nga morag dunay gatagad sa unahan
apan dili lang ako ang ania dinhi sud
ning sakyanan
og busa ang tanang kahinam gilabyan lamang
ang tanang kalami sa pagpang-it sa
unod
gitulon na lamang sama sa usa ka damgo
nga walay katumanan
humot ang durian apan silang tanan
gibahoan

ang cokato nga si Laura

nagdula og basketball si Laura
misyot sa bola
didto sa iyang ring
og dayog tuyok og tuhak
sa kamot sa iyang
amo nga lalaking itomon
nga durong pasikat sa
namakpak nga
mga bata sa kilid sa
labat nga puthaw

sa crocodile farm sa Ma-a

nindot ang bation kon makita
nato nga
saktong pagkapriso ang mga
dagkong buaya
didto sa Ma-a....

si tom...

ang ingon ni tom
kapoy sab ang siging kayat
sa matag gabii
lahi na ang iyang gipangita
og lahi na usab
ang nangita kaniya
og silang duha wala na gayod
magkahibalag sa
ilang nagsanga nga dalan
usahay ipatong niya ang iyang
mga tiil sa
ulohan sa sakyanan
og wala na siyay makita pa nga lain
dili na gani ang mga kahoy
og ang kalsada
paingon sa Agdao
labay sa Ma-a
sa pagpiyong niya sa iyang mga mata
tupad sa iyang uyab nga si nayka
mao na man hinoon ang iyang
mommy nga siging panawag kaniya
gikan sa Hokaido
naglibog siya
kon siya gimingaw ba o
wala.

sayang ... alang kang noreen

ang lalaki nga nipis og bungot
atua sa pikas lawak
ang nanagbulag kanila duha
kini si noreen og ang maong
lalaki
mao lamang ang nipis usab
nga bongbong sa plywood

ang wala malimti ni noreen nga
kining lakiha nga nipis
og bungot
nagsulat og mga balak
daghan nga mga balak

ang nakapait kay bisag usa
wala gayoy para
niya.....