Wednesday, May 29, 2013

mga hinungaw sa kasingkasing nga malipayon

unsaon ko man
ang kuhit nga kawayan
nga taas kaayo?

dili ko man kini
magamit sa pagkuhit
sa bulan
ug mga bitoon

unsaon ko man ang
hagdan nga
taas kaayo?

wala ako'y
habog nga adtoon
sama sa
tumoy sa kabukiran

ang akong
gipili mao lamang
ang usa ka
luna sa yuta
diin maigo ang
akong duha ka
tiil

diin maigo ang
akong sampot
sa ako unyang
paglingkod

ang akong
gikinahanglan
mao lamang
ang silong sa
kahoy

usa ka dahon
unya sa akong
pagpamaypay

usa ka talan-awon
diin
magpista ang
akong mga
mata diha
sa kalipay

ang kalipay
gani
dili man usab
kinahanglan
nga kini mas
taas pa sa kuhit
nga kawayan
o mas habog pa
sa hagdanan
nga atong isumpay
sa dili na nato
maabot

mubong kalipay
apan buhong
bisan gani sa
usa ka
gutlo sa orasan
sa kinabuhi

igo na kini
kanako
nga balon
aron ihatod ako
sa laing
kapungkoan

sa usa ka paglakaw sa bugnaw nga kabuntagon

naglakaw ko
tuyok
tuyok
ning kalibotan

nagpasingot
sa kasubo
nagpainat sa
kasakit

dili layo kanako
anaa ang
lalaking naglingkod
sa kilid sa dalan
tupad kaniya ang
iyang anak
nga lalaki

gibantayan nila
ang usa ka panon
sa kabaw
nga nagsabsab
sa lapad
nga kasagbotan

adunay duha ka
haligi nga
gisumpay sa
duha ka kable

unya sa tunga niini
mibatok ang usa
ka salampati nga
puti kaayo

sama kanako
nag-inosara kini
ning kabuntagon
nga gisuotan sa
bugnaw kaayo nga
hangin

mihunong ko kadyot
unya gisud-ong ko
ang mga likod sa
tanan ko nga makita

gibati ko ang kalay-on
sama sa mga
bitoon nga dili
ko na makita
sa akong panahon

Tuesday, May 28, 2013

layang dahon

sa kabatan-on gusto natong hakpon ang
tanan
sulaton ang tibuok kalibotan
apil pa
gani ang di masabtang
kawanangan

dakong kalipay ang usa ka
patik
bisan ug ang kasagarang
atua didto mao ang mga
paltik

adunay panahon nga maghinuktok
ang utok
uga, kulang sa kainit,
walay dugo,
nahutdan

unya sagpaon ka sa daghang
mga kamot sa
kasakit
hadlaon ka sa mga gitik
sa kahadlok

mahigmata ka
usa ka adlaw niana ang
tanan
mahimong dili na nimo kaila
bag-o na ang tanan
unya ang imong katingala
morag kawanangan
ang imong mga gamot
nangahilis nga morag
asin
sa tiilan sa dagat

miabot ang panahon
nga dili ka na ganahan motingog
molantaw lamang
kon mahimo gani
dili ka na mamilok bisan
ug makausa

kini ang kataposan
unya dili ka na kahibalo kon unsa
ang kalainan
sa kasakit ug sa
kalipay

dalhon ka unta sa imong
mga tiil
paingon sa unahan

apan wala na ang panahon
nahisama kini
sa gipalid nga
layang dahon

agianan

una nakong
nakita ang babayeng tiguwang nga
nagpatotoy sa usa ka bata nga
asul

gialirongan siya sa mga bata nga
doremi
unya naglutok ang mga mata sa
kagutom

dayon nakita nako ang dalan nga
walay utlanan

sa unahan anaa ang kahayag
lagom ang dakong dulom sa akong dughan

nasabtan ko nganong
nagpunsisok ang kahadlok
nganong mokurog ako kon
hisgotan na
ang pag-inosara

mihangad ako sa langit
dayon nakog
pahiyom

Sunday, May 19, 2013

tinagoan

aduna ka
ba'y gitagoan kanako?

ako?
gipangutana mo ba usab ako?

oo, daghan ako
ug gitagoan kanimo

dili mo man god
kini madawat
sama sa mga
bag-ong buswak
nga mga bulak
nga akong
gitunol kanimo

nalaksot na ang
mga buwak

gitipigan ko kini
sud sa akong
kasingkasing

oo, daghan ako
ug gitagoan sud
sa akong
hunahuna

dili ko kini malitok
bisan sa
akong baba
dili ko kini dunggon
bisan sa akong
dunggan

nasayod ka ba
nga kon kini
mabutyag

mamatay ang
tanang nabuhi
sud kanako

malaya ang
kataposang dahon
nga nagbitay
sa kilid sa
bagon sa akong
kalag

Wednesday, May 15, 2013

alipores sa pilding amo

wala na'y tawo ang mga
lawak

ang tanan
wala na usa'y kapaingnan

naglaag-laag
kay unya dapit aduna

na usa'y bag-ong
haring gangis nga

magsugo sa manilhigay
ug ikaw nga karon

usa na ka buling
andam na

silhigon ka
ilabay
kay usa ka na
ka basura

piniliay 2013

di sab lalim ang
panag-ilog
sa trabunko
sa duha ka mga halas
didto sa langob

naputlan ug liog ang
usa
dayon nakahuan ug
pipila ka
himbis ang
kontra

looy kaayong lantawon
ang patay

kitang naglantaw
nagpaabot lamang
usab
kon kinsa ang
ilhong
bag-ong
diyos

Monday, May 13, 2013

kaniadtong panahon sa mga sama namong mga uyamot


 i
gikulob ko ang baso
sa tuba
kaniadto

dili ko gusto nga
mahubog

gibalibaran ko
ang linikit nga
tabako

dili ko gusto nga
makaubo

ii

gitakos ko ang
sikwate
giihap ko ang mga
mumho
nga nahulog sa kilid
sa langking nga
plato


gitigom ko ang
panahon
kadtong molantaw
ko sa buslot sa
bintana
aron lang makita ang
teleserye

nagpasilong ko sa
kahoy sa kilid sa
balay
sa among silingan
aron lang mabatian
ang drama
sa radyo

 iii

ang ice candy ni Lola
Pacing
sagrado
dili namo mahikap ang
kabugnaw niini

makakuryente ang freezer
sa sama namong
mga uyamot
ug mga gamot

iv

karon ako na ang adlaw

hagbay na silang patay

ug wala na ako'y ikasumpay


Sapere aude

ang nahibaw-an ko
ako lang
kini

diin ako magsugod
sa kasingkasing

gilabay ko ang tanan
kong kahibalo
sa bintana ug sa dihang
migawas na ako
wala koy gipudyot bisag
usa ka damgo

walay utlanan ang
damgo
walay lapyahan ang
akong gusto

gihagkan ko ang
akong aping
gigakos ko ang
akong mga
bukton

ang akong nahibaw-an
gihunghong ko  sa akong
dunggan

kamong tanan puros baka
sa sabsaban
ang akong ikog ania
sa atubangan

ang akong mga panganod
dili ninyo langit

ako, ug ako lang usa dinhi
sa tunga sa inyong
kakahoyan

naglingkod, naghangad
ug bisan kanus-a wala gayod
nagdinangag

ignoramus et ignorabimus

anaa ang
arka


gnothi
seauton


hagbay ko
rang
natugkad
ang kalawom
sa akong
kahigwaos

gikab-ot
ko ang akong
langit

ako lang ang
gatukod 
niini

gianinag ko
ang nawong
ni
Bathala

dinhi sa akong
agulo

ibabaw mo
ilalom mo

inig piyong sa
akong mga
mata

Wir müssen wissen — wir werden wissen!

unsa kadtong isla
sa lawod?

alom sa imong
liog?

kamatayon ba
kini?

unsa kanang bukol
sa imong
paa?

nagtangag ba kinig
kinabuhing
walay kataposan?

o kini na ba ang
hubag sa kamatayon
nga walay
buthanan?

ayaw kahadlok
ayaw ug atras

kinahanglang mahibaw-an
mo na kini

karon dayon karon gayod
dayon

pahibaw-on mo dayon ako
kon
modayon pa ba
ang sunod
ugma