Saturday, April 19, 2014

TIMBANGAN

kapila ka ba nila timbangon, unya dayon nilag ingon,
kulang, kulang pa gayod,
gisukod ka kanunay sa ilang timbangan
nga sa kanunay magsulti nga
kulang, kulang pa gayod,
nakahatag kini kanimo og kahiubos,
mibalik ka sa lawak, natulog, nagpatulogtulog, aron lamang
hikalimtan usa ang tanan,
miingon ang nagtimbang kanimo,
makatabang kanimo ang pagkatulog kay diha mo habokan ang imong
mga damgo
pahulay lang usa, ayaw kaayo ug hagoa ang imong hunahuna
nagdugo ang imong kasingkasing
nakatulog ka diha sa nauga mo nga mga luha
miingon ang tigulang nga bako ang likod,
ugma, timbangon ka na usab namo
unta wala nay kulang, unta sakto na ang tanan
apan wala ka na namati niini
pagkaugma sayo sa kaadlawon sayo ka nga mikagiw
gisunod mo ang imong tingog
ug sa usa ka sako mo nga dili buslot
gidala mo ang imong kaugalingong timbangan
motabok ka sa tampi
ug didto sa usa ka isla diin ikaw lang usa
sukdon mo ang imong kaugalingon
ug sayod ka nga layo kanila
sakto na ang imong timbang ug ang imong kasingkasing
haskang gaana na gayod kaayo
sa langit nakita mo ang banog nga nagpahurayray sa hangin
usa ka damgo, nga sa pag-inosara mo
nagtudlo: sakto na ang imong timbang
sakto na gayod, wala ka nay kulang.

No comments: