Monday, April 28, 2014

sa gisulat ko na ang kataposang balak
(kay lagi katulgon na intawon ako)
miabot ang gamayng balagtok nga mikatay
sa wire sa computer gikan sa bintana
mihunog sa akong atubangan, mitutok kanako,
wala mahadlok, galot, isog, morag gustong manimalos kanako
(kay unsa ba ang akong gisulat bahin kanimo?)
dili na mahimo kini, sayo akong mamatay kon
padayonon ta ang atong pagpakahilom sa atong panagbingkil
sa mga walay hinungdan
niining dakong bul-og nga umaabot sa
tumang kangitngit sa atong kagabhion.

No comments: