Saturday, April 19, 2014

kasagaran ang managpareha
(sa bisan unsa na lang: lihok,
damgo, pagbati, hilig, ug
mga kabuang)
managsuod. Bisan gani dili
na mobungat ug pulong, sabtan
na dayon kon unsa'y buot
ipasabot.

ang parehog balahibo, ang
parihog pamanit, ang parehog
mga kalaay, suliran,
kapakyasan o kapalpakan,
kon magtapok, o magkita sa
bisan asa,
kon magtagbo, na haskang
biboha.
dali lang ang paggakos, ang
paghinangpanay, ang paghinilakay
habwa sa mga gipanglubong,
mga kahiubos, mga kahigwaos,
dali lang ang pagtimpla sa katawa
og pagbakho, hangtod nga madungog
nila ang musika sa ilang
mga kaagi, sa ilang mga umaabot,
hangtod sa pagsalop,
dayon magmata,
dayon mobiya. Pahiyom dayog
kawala.

No comments: