Monday, April 28, 2014

inig abot na gani sa blackout
maundang gayod ang tanang buluhaton
mohigda sa katre
magpamati sa tingog sa kagabhion
labi na nga ikaw na lang usa karon
nga miabi-abi sa miabot nga kamingaw
kon ipiyong mo ang imong mga mata
mabatian mo ang daghang mga kampana
nga nagkulukulimbang diha sa imong dunggan
nahimo na hinoon kining alingogngog
busa gibuka mo ang imong mga mata
nagdagkot ug kandila ug abi mo kon ang
kahayag maghatag ug pagtin-aw
kon unsa ang kalinaw
gitutukan mo ang dila sa kalayo nga diha
sa tumoy sa kandila
nabatian mo ang aw-aw sa itoy nga gidala
sa hoyohoy sa hangin nga misulod sa abri
mo nga bintana
gisundan kini sa mga tunob sa gamayng
balagtok nga mikatkat sa bongbong sa imong kisame
nga misulod sa gamayng buho nga iyang gikitkit
sa dugay na nga panahon
ning blackout magduda ka usahay
kon kining tanan tinood
ang kangitngit usa ka taboan sa merkado
matag domingo
nga sa kahayag usahay dili mo makita
ang kisaw, ang pagbagbag, ang pagkalaglag
ang pagpangahulog ug paglupad
sa wala pa sukad nimo matugkad kaniadto

No comments: