Saturday, April 19, 2014

ANG ATONG PAKIGBISOG

mao kini ang atong pakigbisog.
dili ta moundang. wala nato gigapos ang atong kamot sa atong hawak.
gipaabtik nato ang atong mga mata.Andam ang atong mga kamot.
Lig-on ang mga tiil.
gilantaw nato pag-ayo ang unahan. Dakong bukid. Sa ubos ang
natulog nga patag. Sa unahan ang dagat. Linaw ang tanan.
Sud sa atong dughan anaa ang kagubot.
Gaunay ang atong mga pagbati.Gikaon kita sa atong kaugalingong
huna-huna. Dili kita mosugot niini.
Bungkagon ang angayang bungkagon.
Kon mahimo, lainon ko kini ug kana.
Aron lang ako mabalik sa akong kalipay sa dihang
ako usa pa lamang ka bata.
Usa ka tingog nga namati lamang sa usa ka tingog.
Usa lang ang agianan.
Usa lang ang gilantaw.

mao kini ang atong pakigbisog.
Nga unta maluwas kita sa atong kaugalingong kagubot.
pagkadaghang langgam nga itom nga ang mga mata pula.
Dugo nga luha. Hait nga mga kuko.
Pako sa kangitngit.
Padulong ang tanan sa kahilom.
Dayon mamati sa awit sa usa ka inahan nga nagpatulog sa iyang
puya sa lalom nga kagabhion.
Ug ang bulan tibuok diri sa atong dalunggan.

No comments: