Sunday, April 20, 2014

naandan

gianad ko na ang akong kaugalingon
diha sa kahilom
samtang kamo durong agik-ik ug
katawa
sa inyong gidangatan,

gihipos ko ang akong mga bukton
dap-ig sa haligi
ang akong mga mata naglantaw
sa layo kaayo nga lugar

bisan sa tanan, nahibilin gihapon ako
diri sa isla sa kasubo
gianad ko na usab ang akong kaugalingon
sa inyong matag pagbiya.

No comments: