Monday, April 28, 2014

makamao sab tang
molubong ug mga patay
kanang hipos kaayo ang
ilang mga bukog, kalabera,
nalata nga unod, tanang mga
baho ug bungkag

sakto lang ang kalawmon
sa atong mga buho
igo-igo nga dili masimhot sa
mga iro
gidid-an noon nato ang
pagbisita balik kanila
patay na sila, wad-on na
kapoy ug handom sa mga
kasakit, bulikat anang mga
samad nga
wala'y pagkaalim
unta kon duna la'y bisag usa
ka kabiling kalipay
bisag usa na lamang ka mumho
nan, mahimong ugma
mobalik ako didto

No comments: