Thursday, April 24, 2014

PASSION
isulat mo ang sugilanon
ug diha sa imong likod anaa ang
imong kalag
unya ang imong wala nga kamot
mitabon sa imong baba.

No comments: