Saturday, April 19, 2014

AMIGO


wa ko katulog sa dihang giputol sa iyang anak
ang gutay sa pagpasaylo
kon unta miabot pa lang gayod ang mensahe
buhi pa unta ang atong
amigo
dako untang pista ang mahitabo
ug ang tibuok balangay magmalipayon
diha sa inahan, anak, ug amahan nga
nakalampos sa usa ka trahedya
apan ingon ana gayod diay ang gitawag tag maanyag,
ang molambo, ug ang halaran,
kadtong mapurga ang atong mga galamhan
ug atong ikalibang ang kasagaran.

No comments: