Thursday, April 24, 2014

ayaw ipakita ang mga samad ug uwat,
ingna lang nga kaniadto nasakitan ka, nga mora
bag, karon wala na, nga karon ikaw
nagmalipayon na,
ayaw ipakita ang mga tahi sa imong panit
ang mga bun-og nga nahimong mga kugang,
ingna lang nga sa una nagarasan ka ug karon
dili na kini kaayo makita, nga nahamis na ang imong pamanit
tungod kay mibulig na kanimo ang maayong kapalaran,
nga gitayhop na sa hangin ang imong mga dimalas.
ayaw ug iyak, kon magbakho ka, kay dili na gayod kapugngan,
sulod lang sa imong lawak, panirado sa pultahan, tabuni ug
alugnan ang imong baba, ug kon motulo ang luha, pahiri dayon
kini, ayaw ug dugaya, ipasuyop kini sa imong tualya.
sayod ka sa kinabuhi, kabalo kas gidangatan sa uban,
ayaw na dungagi ang ilang mga kasakit, ayaw sumpayi sa imong
mga bakho ang ilang mga bakho, kay ang kinabuhi dili daogon
sa kinatas-an ug kasakit, dili kini bangga sa mga kaguol,
kay wala gayoy nagmadaogon niini. Pildi ang tanan.
hiposa ang imong mga luha, salora sa imong mga palad,
kon mahimo imna kini, higopa sa hinay hinay,
kay ang kalibotan, nagbaha na niini, giunupan na ang
mga kabukiran, labaw pa ang mga kalungsuran,
kay ang kagabhion saba na kaayo, ug anaa ang mga gikapoy
gusto na unta ug kalinaw sa ilang gikinahanglan na kaayo nga pagpahulya, kay anaa ang mga bata nangatulog
sa ilang mga duyan, namati sa awit sa ilang mga inahan,
ug ang nahibiling bahandi o pasalig, mao na lamang gayod
ang lingla diha sa kalibotan sa mga damgong mabulukon.

No comments: