Monday, April 21, 2014

NING KALIBOG UG PAGPANGLOODang iro migukod sa iyang ikog
ang anino kanunayng magsunod sa iyang lawas.

ang atong nawong gibuhat aron dili nato makita
hangtod nga miabot ang samin
hangtod nga naatubang nato ang tin-aw nga lanaw
niadtong giuhaw kita ug gustong moinom ug tubig
gikan sa mga kabugnaw

kon nganong gihimoan kitag likog ug atubangan
sabton mo nga adunay lugar sa atong kaugalingon nga alang lang sa uban
ug ang uban alang lang gayod kanato

ayaw panglood. ang alang kanimo bisan pag imong balibaran
atubangon ka gayod niini ug hawiran ang imong duha ka palad.

ayaw kalibog. ang mga hanap gituyo aron dili ka masakitan
aron dili ka mahadlok. aron ka katulgon, dayon makapahulay.

No comments: