Sunday, April 27, 2014

SA DIHANG MIBALAK ANG NAWAD-AN UG PAILOB


abi mo kay
ang iyang kilay
kiniskisan man
abi mo
ug kini siya buotan

kugihan, matinahoron
ang iyang kakugi
linti
anaa ra man diay sa
pag-ibot, kiskis sa iyang kilay
linti
ang iyang pagkabuotan
anaa ra man diay
sa wala pagbuhat sa angayan
unta niyang buhaton
linti
ingna siya
karon dayon
pahawa

No comments: