Thursday, April 24, 2014

namatay na ang gibantog nga
hiloanan,
apan ang mga sugilanon
bahin sa mga nangamatay
nga kuno gipalatayan lamang
o gipaasohan sa iyang honsoy
nagpabiling
lab-as sa mga matinuhoon.

dugay gayod kining namatay
nagtinga hangtod nga ang iyang tatam
nga iyang kalit nga gitutho
nasalo sa iyang kinamagulangang anak
nga babaye
nga sa kalooy nga gibati niya sa iyang
inahan nga dili gayod mamatay
nakadawat intawon
sa iyang bag-ong kapalaran.

No comments: