Saturday, April 19, 2014

ALAGAW

nindot ang kataposan diha sa karaang silindron
sa duha ka kamot nga nagtagbo, nanirado, nangabri,
ug nag-ilhanay sa dili gayod mahikalimtan diha sa usa
ka senyal

ang pulo ka tudlo
nangasibo.

No comments: