Sunday, April 27, 2014

kaganiha sa dagat
buntag pa lang napukot nato
ang butete
gamay pa nga butete
mora lang ug kumagko
ang kadak-on

ingon ka ang apdo
niini makalanag, makamatay
gibutang ko kini sa akong
palad
unya gibalik ko sa dagat
ang butete nga anaa kanimo
imong gibutang sa balas
unya adunay gikagid nga iro
nga nasalaag
nga sa iyang kagutom gitangag
ang butete
ug gikaon niya kini
nakapangutana ako kanimo
kon ang irong makakaon sa
butete
mamatay ba?
wala ka kaayo
nabalaka
mitubag nga " iro lang kana
ug gani gikagid pa,
unya butete ang iyang
gikaon,
dili ba nga silang duha
magmalipayon?"
ug ikaw milangoy paingon sa
layo
ug mitiglom sa lalom
ug ako nga ania sa mala
nga mihikap sa balas
gibati pa gihapon ug kabalaka
nakapangutana, " aduna
ba'y kulang
ang panghitabo?"

No comments: