Sunday, April 27, 2014

sa dihang gibasa ko ang imong balak,
daghang pako ang nanubo sa akong lawas,
pako lang kini sa alibangbang diri sa kilid sa akong dalunggan
apan katingalahan gayod
gibitbit ako paingon sa langit
lapos sa mga itom nga panganod
nangyam-id ang tupad nako nga gabasa usab silong sa usa ka
kahayag
mitan-aw kanako, " nakaadto ka na sa langit? unsa ba ang langit?
unsa'y naa didto?"
nga mora bag nagselos kini, ug mitan-aw ako kaniya
ug miingon, "ikaw ang akong langit. wala ka ba kahinumdom nga
miabot na ako kanimo? dili ba nga ako langit usab alang kanimo?"
kining balaka langit usab.
apan lahi ang atong langit.
kining balaka, naay iyang langit
nga lahi.
gibati lang, dili ta kasulti sa insakto
kon unsa gayod.

No comments: