Monday, April 28, 2014

matag buntag ayoha pagsulat ang imong mga damgo
ayaw kuruga ang imong mga kamot
limpyoha ang dalan sa mga letra ug kon mahimo
basaha kini
litoka ang mga pulong
basin ug masabtan ra
(kay usahay baya ang atong mga damgo
morag mga gabon sa sayong kabuntagon
nga nakigtipon una diha sa mga
dahon nga sa iyang kalit nga pagbiya
mahingangha ta unya sa dayon makalimtan)
ayaw pagduhaduha
ayoha paghan-ay ang imong mga damgo
diha sa papel mo nga kasingkasing
basin diay ug mapul-an na siya ug pagpamati kanimo
ug sama sa byuda nga nagbalikbalik diha sa tiilan ni Kristo
basin diay ug ihatag na kini niya diha kanimo.

No comments: