Saturday, April 19, 2014

kahadlok

anaa ang mangtas
gipangutana ka kon unsa ang nawong
dili ka katubag. Nahadlok ka sa wa pa nimo makita.
Sa dili nimo masabtan.
Gipangutana ka pag-usab. Nahadlok ka ba?
Imong tubag, oo.
Unsa ba ang iyang dagway? Dili ka gihapon katubag.
Nganong nahadlok ka man?
Balik-balik ang imong tubag, nga dili tubag
"naa siya diha".
Apan asa? Wala man.

mao kini ang kahadlok. Wala'y nawong. Wala diha.
Apan gikahadlokan.

No comments: