Wednesday, April 23, 2014

dawat

dawata ang
dakong possibilidad
nga sa kadaghan sa mga
libro nga gapatongpatong diha sa imong lamesa
ug imong gipangdas-ok sulod sa pipila ka kabinet, lawak, aparador,
kamalig, sulod sa mga gipanghigtan nga mga karton, dawata nga dili mo na kini mahurot og
basa, kining mga patay, nga gisulod sa nitso, sa mga lubong, sa mga masuleyom,
nga ang mga ngalan dili mo na mabasa, nga ang mga nawong nangahimong kalabera nga dili mo na
gayod maambat sa kadaghan,
dawata na lang, nga ugma puhon, usa ka usab sa mga mupatong didto, ug adunay bata nga magdula ug
usa ka sa masindulan sa iyang tiil, maligsan sa iyang taraktarak,
ug igo lang kining modagan kay
haskang
hadloka.

No comments: