Monday, April 28, 2014

mahimo ba kaha nga katunga lang sa bata
ang imong atimanon
ug ang laing katunga imo lang usang iwahing
aron unya na puhon sa iyang pagkadako pasabton?

No comments: