Wednesday, April 23, 2014

saari ko
nga dili ka mausob
bisag malaya ka
bisan pag mobalik ka na
diha sa imong
pagkaabo

bisan pag mahimo kang
aso
diha sa gabasa nga
kahoy
saari ko pag-usab
nga dili ka mausab
bisan pa ug kitang
duha
mga sanga na lang
unya wala
nay mga dahon
mga kahoy sa
kamad-an nga wala
nay gamot
sa ilang mga tiilan

No comments: