Sunday, April 27, 2014

ang tanang laagan
nawala
ang tanang nagmug-ot
naamang
ug ang tanang mitingog
naug-og

No comments: