Thursday, April 24, 2014

karong gabhiona
naglikit sila ug papel
sa mga ngalan
giug-og ang mga
swerte ug dimalas

ang mahulbutan
mao ang sunod birahan
ugma sayo sa buntag
adunay modagan aron
motaas ang kinabuhi
usa ka buto sa bala,
tunong sa ayuyok
aduna na usay
kalendaryo nga
maundang
mabuak ang bagol-bagol
mosyagit ang bakol
kalma lang ang lakaw
sa pinalanggang kriminal.

No comments: