Monday, April 28, 2014

ang langaw mipatong
sa likod sa langaw nga mipatong usab
sa likod sa kabaw nga mipatong usab sa laing kabaw nga mipatong usab sa bukobuko sa kalibotan nga naglutaw sa kawanangan ug silang tanan nasayod ba kaha nga sa ilang kaulag ug kahidlaw pagkahuman sa sulundon nga hagwag,
nasayod ba kaha nga silang tanan naglutawlutaw lamang?
kadtong mipilit ug gustong mopilit pa gayod sa laing lawas
dili pa gayod makadawat niining milutaw nga tataw
human sa halangdon ug sigi pa gihanpong gihandon
nga kisaw.

No comments: