Sunday, April 20, 2014

PAG-ANDAM UG PAGDAKOP

sa nagsayasaya nga langaw
sa kilid sa patay nga baki
laing baki usab ang nag-andam
sa iyang dila alang sa
pagdakop,

ang tikarol sa sanga sa
patay nga kahoy
nag-andam sa iyang sungo
ug pako
aron pagdakop sa usa ka
isda nga
nanamin sa adlaw

No comments: