Sunday, April 27, 2014

sa una
mahingangha pa ako
sa imong pagpamakak
kanako
dili masukod ang
kadak-on sa akong mga
katingala
habog usab ang kasuko
nga sa kanunay gisulayan
kog putol sa mga kugon
nga nasaag sa akong
hardin sa sampaguita
kining tawo kon maanad na gani
ug kon ang pagsabot dili manibot
kamao na nga modawat
ug malimtan na man gani
kon unsa ang paglingoglingog
ang atong balay
gidingdingan, gisalogan,
gialkubahan, gihagdanan
nako sa tanan nimong
bakak
ug dinhi, dinhi ning dapita
sulayan ta ang mga kurtina
ang mga mantil ang mga
chandiliers ug mga carpets
basin ra pod ug ang kahirig
ug ang kaguba ug ang kagabok
matabunan ra.
dili ko magsaba, kay bisan
unsaon, ato kining duha.

No comments: