Monday, April 28, 2014

tungod sa atong kagamay
anaa gayo'y magbuot kanato
moingon kita, sabta na lang,
ingon ani na gayod ang dula sa kalibotan
apan ngano man nga ang
pulgas dili man mabut-an sa
pitbul nga ungas?
ug ngano man nga ang tungaw
dili mo man mapisat diha sa imong itlog?
ang manok nga himongaan
wala gayod makabuntog sa bonhok
nakadungog ka na ba kabahin sa
kamatayon sa tanang lamok?
kinsa ba ang hilabihang gamhanan
nga makawayp-awot sa tanang mga langaw?

No comments: